Economie

Rabobank voorziet verder herstel van melkprijzen

Opleving van de zuivelnoteringen, een relatief krappe marktbalans en lagere voorraden hebben naar verwachting een positief effect op de melkprijs in de eerste maanden van 2024
Opleving van de zuivelnoteringen, een relatief krappe marktbalans en lagere voorraden hebben naar verwachting een positief effect op de melkprijs in de eerste maanden van 2024

Sectorspecialisten van de Rabobank verwachten de komende maanden een verder herstel van de melkprijzen. Dit schrijven ze in een update van de zuivelmarkt.

De analisten wijzen hierbij op de dalende melkaanvoer door zeer natte weersomstandigheden en krappe marges voor melkveehouders. En op een aantrekkende vraag als gevolg van een afzwakkende inflatie en lagere voorraden.

Dalende melkproductie in Nederland

In het derde kwartaal van 2023 was de melkproductie in Nederland nog net iets hoger dan in het derde kwartaal van 2022. Maar vanaf september blijft de melkaanvoer achter bij vorig jaar. Toen was de melkprijs erg hoog en het weer gunstig waardoor het voor veehouders aantrekkelijk was om veel melk te produceren. Dit jaar zijn de omstandigheden totaal anders. De melkprijs is lager, de marges kleiner en het weer extreem nat. Ook de uitbraak van blauwtong leidt tot een lagere productie per koe. Rabobank voorziet voor de maanden november en december en het eerste kwartaal van 2024 dan ook een verder dalende melkproductie in Nederland.

Groeiverwachtingen bijgesteld

Rabobank heeft de groeiverwachting voor melkproductie in de belangrijke zuivelexporterende regio’s opnieuw verlaagd. Zo rekenen de analisten voor het vierde kwartaal van dit jaar op een daling van de Europese melkaanvoer met 0,8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Voor het eerste kwartaal van 2024 is de prognose voor de Europese melkaanvoer bijgesteld naar -0,6%. Voor Nieuw-Zeeland voorziet de bank voor de eerste drie maanden van volgend jaar zelfs een daling van de melkproductie met 3,8%. Voor de VS wordt voor het gehele jaar 2023 een groei van de melkproductie met 0,2% voorspeld en voor 2024 rekent de bank op plus 1 procent.

Europese zuivelnoteringen flink gestegen

Sinds half augustus zijn de Europese zuivelnoteringen flink gestegen. Rabobank verwacht dat dit zich in de komende maanden zal vertalen in hogere melkprijzen, zoals verschillende zuivelverwerkers al hebben laten zien. Voor de eerste maanden van volgend jaar verwacht de Rabobank een stabilisatie van de prijzen voor zuivelgrondstoffen, maar met het oog op de recente opleving van de noteringen, een relatief krappe marktbalans en lagere voorraden wordt voor de eerste maanden van 2024 toch een verdere stijging van de melkprijs verwacht.