Economie

Rabobank en FrieslandCampina in consortium monomestvergisting

De SDE-subsidie voor de levering van groen gas is nu vaak nog te laag voor een goed verdienmodel
De SDE-subsidie voor de levering van groen gas is nu vaak nog te laag voor een goed verdienmodel

Rabobank en FrieslandCampina zijn toegetreden tot ReFerm, een consortium van nu 19 organisaties die de toepassing van monomestvergisting in combinatie met de productie van groen gas en kustmestvervangers willen stimuleren.

Volgens Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij bij Rabobank, kan monomestvergisting door een optelsom van voordelen, een nieuw verdienmodel worden voor melkveehouders. 

Groen gas als aanvullend verdienmodel

‘Met monomestvergisting verlaag je de methaanemissies van je bedrijf en in combinatie met een dichte stalvloer en dagontmesting reduceer je ook ammoniak’, vertelt Dekkers. ‘Door digestaat te bewerken met behulp van een stikstofstripper kun je daarnaast een Renure-meststof produceren die kan worden ingezet als kunstmestvervanger. En tenslotte kan biogas worden opgewaardeerd en tegen vergoeding geleverd aan het aardgasnetwerk. Hiermee kunnen energieleveranciers dan voldoen aan de bijmengverplichting voor groen gas die per 1 januari 2026 van start gaat’, legt hij uit. ‘Zo kan monomestvergisting een nieuw en aanvullend verdienmodel worden voor melkveehouders.’

Vergunningverlening en financiering knelpunten

De techniek voor monomestvergisting is volgens Rabobank inmiddels voldoende bedrijfszeker. De bank ziet echter een aantal knelpunten waardoor monomestvergisting nog niet echt van de grond komt. Een belangrijk knelpunt is de vergunningverlening voor de bouw van de installatie maar ook voor het extra transport dat nodig is om een installatie van voldoende omvang te kunnen exploiteren. ‘Uit ervaring weten we dat monomestvergisting het best rendeert vanaf een capaciteit van meer dan 15.000 ton mest, ofwel de mest van minimaal 500 koeien. Dit betekent dat in veel gevallen mest van meerdere bedrijven op een locatie verwerkt zal moeten worden’, legt Dekkers uit. ‘Een tweede belangrijke beperkende factor is de SDE-subsidie voor de levering van groen gas. Die is nu nog te laag voor een rendabel verdienmodel’, aldus de sectormanager. Tenslotte zal de vermindering van emissies die wordt gerealiseerd ook geborgd moeten worden.

Nu tijd om te oriënteren

Met de aansluiting bij ReFerm hoopt Rabobank samen met de andere partners de barrières weg te kunnen nemen voor de ontwikkeling van monomestvergisting in Nederland. Partners in ReFerm zijn zowel bouwers en installateurs als voerleveranciers en energiebedrijven om het geproduceerde biogas af te nemen. Ook Friesland Campina is sinds kort aangesloten. ‘Wij denken dat voor melkveehouders de tijd nu rijp is om zich te oriënteren op monomestvergisting en te starten met aanvragen van vergunningen. Als er dan richting 2026 duidelijkheid komt over SDE-subsidies kan de beslissing om eventueel te investeren in monomestvergisting snel worden genomen’, aldus Dekkers.