Economie

Project SolarMilk onderzoekt combinatie melkveehouderij en zonnestroomproductie

In het project SolarMilk wordt gebruik gemaakt van verticaal geplaatste en zonvolgende panelen.
In het project SolarMilk wordt gebruikgemaakt van verticaal geplaatste en zonvolgende panelen

Een consortium van onderzoeksinstellingen en bedrijven gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de melkveehouderij en de productie van zonnestroom te combineren.

In het project SolarMilk wordt gebruikgemaakt van verticaal geplaatste en zonvolgende panelen.

Gras en stroom

De initiatiefnemers willen een ontwerp ontwikkelen waarin de productie van gras en zonnestroom op een praktische en economisch rendabele manier worden gecombineerd. Voor het onderzoek worden vier testvelden van 1,3 hectare aangelegd op zand- en kleigrond. Gedurende meerdere groeiseizoenen zullen onder andere de grasopbrengst, voederwaarde en stroomproductie worden bepaald. Ook worden economische berekeningen gemaakt.

Maatschappelijk draagvlak en natuur

In het project zal ook aandacht worden besteed aan het maatschappelijk draagvlak voor de ontwerpen. En ook de mogelijkheden voor de combinatie van zonnesystemen met waterberging of herstel van biodiversiteit worden verkend. Vergelijkbare projecten lopen al in de fruitteelt en akkerbouw.

Het project SolarMilk is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksinstellingen TNO en Wageningen UR, landschapsontwikkelaar Eelerwoude en zonneparkontwikkelaars Novar, LC Energy en Statkarft. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.