WUR: ‘In 2030 derde minder bedrijven maar vier procent meer melk’


In het meest aannemelijke scenario melken Nederlandse veehouders in 2030 gemiddeld 139 koeien
maandag, 19 oktober, 2020

Over tien jaar zijn er in Nederland nog zo’n 10.600 melkveehouders die gemiddeld bijna 140 koeien melken. De totale Nederlandse melkplas zou nog zo’n vier procent groter kunnen zijn dan nu.

Dit voorspellen onderzoekers van Wageningen UR in een studie naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Deze werd uitgevoerd in opdracht van FrieslandCampina.

Geen wensbeelden

In het onderzoek is gekeken naar een meest waarschijnlijke scenario en drie alternatieve scenario’s voor de ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland in de komende tien jaar. Hierbij is vaststaand en reeds ingezet beleid als uitgangspunt genomen. Zo is geen rekening gehouden met eventuele mogelijkheden voor extern salderen en plannen voor een nieuw mestbeleid. In het basisscenario blijft de melkveehouderij onder het fosfaatplafond en lijkt het volgens de onderzoekers haalbaar om te voldoen aan het stikstofplafond en de afspraken uit het klimaatakkoord. Voor ammoniak voorzien ze nog wel een uitdaging. ‘De studie is gebaseerd op wetenschappelijke inschattingen en niet op wensbeelden vanuit FrieslandCampina’, benadrukte coöperatievoorzitter Frans Keurentjes in een toelichting.

Productie naar 9851 kilo melk per koe

In het basisscenario daalt het aantal Nederlandse melkveebedrijven naar zo’n 10.600 in 2030. Gemiddeld zullen deze bedrijven 139 koeien melken. Het aantal melkkoeien zal dalen maar de productie per koe stijgt door in de trend van de afgelopen jaren naar gemiddeld 9851 kilo melk per koe. De onderzoekers verwachten dat de totale Nederlandse melkplas tot 2024 op peil blijft en daarna nog met zo’n 4 procent kan stijgen.

Halvering bedrijven bij vrije markt

Naast het basisscenario hebben de onderzoekers ook alternatieve scenario’s doorgerekend op basis van mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Als ‘natuurinclusief’ boeren meer wordt gestimuleerd, daalt het aantal melkveebedrijven en melkkoeien nog iets verder en neemt de schaalvergroting nog iets sterker toe. Ook daalt de veebezetting per hectare. De totale melkplas stijgt ook in dit scenario echter nog licht. Als de sector meer onder invloed komt van de vrije markt halveert het aantal melkveehouders in tien jaar tijd en neemt de bedrijfsgrootte toe tot gemiddeld 190 koeien met een gemiddelde productie van 10.139 kilo melk. Ook als melkveehouders meer gaan sturen op inkomen en rendement wordt de schaalvergroting versneld ten opzichte van het basisscenario.

De studie ‘de Nederlandse melkveehouderij in 2030’ is te downloaden van de site van Wageningen UR.


0 reacties

In het meest aannemelijke scenario melken Nederlandse veehouders in 2030 gemiddeld 139 koeien
maandag, 19 oktober, 2020

Over tien jaar zijn er in Nederland nog zo’n 10.600 melkveehouders die gemiddeld bijna 140 koeien melken. De totale Nederlandse melkplas zou nog zo’n vier procent groter kunnen zijn dan nu.

Dit voorspellen onderzoekers van Wageningen UR in een studie naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Deze werd uitgevoerd in opdracht van FrieslandCampina.

Geen wensbeelden

In het onderzoek is gekeken naar een meest waarschijnlijke scenario en drie alternatieve scenario’s voor de ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland in de komende tien jaar. Hierbij is vaststaand en reeds ingezet beleid als uitgangspunt genomen. Zo is geen rekening gehouden met eventuele mogelijkheden voor extern salderen en plannen voor een nieuw mestbeleid. In het basisscenario blijft de melkveehouderij onder het fosfaatplafond en lijkt het volgens de onderzoekers haalbaar om te voldoen aan het stikstofplafond en de afspraken uit het klimaatakkoord. Voor ammoniak voorzien ze nog wel een uitdaging. ‘De studie is gebaseerd op wetenschappelijke inschattingen en niet op wensbeelden vanuit FrieslandCampina’, benadrukte coöperatievoorzitter Frans Keurentjes in een toelichting.

Productie naar 9851 kilo melk per koe

In het basisscenario daalt het aantal Nederlandse melkveebedrijven naar zo’n 10.600 in 2030. Gemiddeld zullen deze bedrijven 139 koeien melken. Het aantal melkkoeien zal dalen maar de productie per koe stijgt door in de trend van de afgelopen jaren naar gemiddeld 9851 kilo melk per koe. De onderzoekers verwachten dat de totale Nederlandse melkplas tot 2024 op peil blijft en daarna nog met zo’n 4 procent kan stijgen.

Halvering bedrijven bij vrije markt

Naast het basisscenario hebben de onderzoekers ook alternatieve scenario’s doorgerekend op basis van mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Als ‘natuurinclusief’ boeren meer wordt gestimuleerd, daalt het aantal melkveebedrijven en melkkoeien nog iets verder en neemt de schaalvergroting nog iets sterker toe. Ook daalt de veebezetting per hectare. De totale melkplas stijgt ook in dit scenario echter nog licht. Als de sector meer onder invloed komt van de vrije markt halveert het aantal melkveehouders in tien jaar tijd en neemt de bedrijfsgrootte toe tot gemiddeld 190 koeien met een gemiddelde productie van 10.139 kilo melk. Ook als melkveehouders meer gaan sturen op inkomen en rendement wordt de schaalvergroting versneld ten opzichte van het basisscenario.

De studie ‘de Nederlandse melkveehouderij in 2030’ is te downloaden van de site van Wageningen UR.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.