Vrijwillig saneren blijft basis bij stikstofaanpak


Het kabinet wil alleen vrijwillige sanering doorvoeren bij de aanpak van de stikstofproblematiek
vrijdag, 4 oktober, 2019

Vrijwillig saneren van bedrijven blijft de basis bij de stikstofreductie in de veehouderij. Dat schrijft minister Carola van Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

‘We zullen geen bedrijven verplichten om te stoppen met hun activiteiten om de stikstofuitstoot te reduceren’, zo stelde Schouten in een persbijeenkomst. ‘We gaan nu per regio, per Natura 2000-gebied, onderzoeken welke bedrijven bereid zijn om te stoppen. Bedrijven die willen doorgaan, willen we ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen.’

Piekbelasters als eerste saneren

In de Kamerbrief meldt de minister dat als eerste zogenoemde ‘piekbelasters’, bedrijven die veel stikstof uitstoten, in aanmerking komen voor sanering. Schouten wil graag dat de commissarissen van de Koning komende zes maanden aan de slag gaan om te inventariseren welke mogelijkheden er per regio zijn. ‘Van de 166 Natura 2000-gebieden hebben er 120 een probleem. Daar waar geen probleem is, hoeven boeren niet te stoppen.’

Nieuwe peildatum 4 oktober

Bij overdracht van stikstofrechten tussen bedrijven, het zogenoemde extern salderen, wil de overheid een afromingspercentage van 30 procent hanteren. In de Kamerbrief stelt de minister nog wel dat daar nieuwe wetgeving nodig is. Om te voorkomen dat bedrijven die vooruitlopend op het extern salderen, nu al de dier- en fosfaatrechten gaan verkopen, gaat de overheid 4 oktober 2019 als referentiedatum hanteren. Het aantal dier- en fosfaatrechten dat volgens RVO op deze datum op naam van de veehouder geregistreerd staat, is daarbij leidend. Met andere woorden, via het opkopen van bedrijven en het extern salderen zal niet alleen de stikstof uitstoot, maar ook het aantal runderen dalen.

Schouten gaf aan dat eerst gekeken wordt in welke mate de huidige beschikbare middelen toereikend zijn om de warme sarnering mogelijk te maken. Ze wees daarbij naar de 180 miljoen euro voor de sanering van varkensbedrijven, de 100 miljoen euro vanuit het Klimaatakkoord alsook naar de 100 miljoen die beschikbaar is om bedrijven uit het veenweidegebied op te kopen. Ze wilde niet ingaan op vragen of dat volgens haar genoeg zou zijn en hoeveel geld er dan nog extra nodig is.

Invoeren drempelwaarde wellicht eind dit jaar

Het kabinet is komende maanden nog volop actief met het stikstofdossier. Voor het einde van het jaar wil het onderzocht hebben of het mogelijk is een drempelwaarde in te voeren waardoor projecten met een minimale stikstofuitstoot weer vergund zouden kunnen worden.

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.


2 reacties

Het kabinet wil alleen vrijwillige sanering doorvoeren bij de aanpak van de stikstofproblematiek
vrijdag, 4 oktober, 2019

Vrijwillig saneren van bedrijven blijft de basis bij de stikstofreductie in de veehouderij. Dat schrijft minister Carola van Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

‘We zullen geen bedrijven verplichten om te stoppen met hun activiteiten om de stikstofuitstoot te reduceren’, zo stelde Schouten in een persbijeenkomst. ‘We gaan nu per regio, per Natura 2000-gebied, onderzoeken welke bedrijven bereid zijn om te stoppen. Bedrijven die willen doorgaan, willen we ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen.’

Piekbelasters als eerste saneren

In de Kamerbrief meldt de minister dat als eerste zogenoemde ‘piekbelasters’, bedrijven die veel stikstof uitstoten, in aanmerking komen voor sanering. Schouten wil graag dat de commissarissen van de Koning komende zes maanden aan de slag gaan om te inventariseren welke mogelijkheden er per regio zijn. ‘Van de 166 Natura 2000-gebieden hebben er 120 een probleem. Daar waar geen probleem is, hoeven boeren niet te stoppen.’

Nieuwe peildatum 4 oktober

Bij overdracht van stikstofrechten tussen bedrijven, het zogenoemde extern salderen, wil de overheid een afromingspercentage van 30 procent hanteren. In de Kamerbrief stelt de minister nog wel dat daar nieuwe wetgeving nodig is. Om te voorkomen dat bedrijven die vooruitlopend op het extern salderen, nu al de dier- en fosfaatrechten gaan verkopen, gaat de overheid 4 oktober 2019 als referentiedatum hanteren. Het aantal dier- en fosfaatrechten dat volgens RVO op deze datum op naam van de veehouder geregistreerd staat, is daarbij leidend. Met andere woorden, via het opkopen van bedrijven en het extern salderen zal niet alleen de stikstof uitstoot, maar ook het aantal runderen dalen.

Schouten gaf aan dat eerst gekeken wordt in welke mate de huidige beschikbare middelen toereikend zijn om de warme sarnering mogelijk te maken. Ze wees daarbij naar de 180 miljoen euro voor de sanering van varkensbedrijven, de 100 miljoen euro vanuit het Klimaatakkoord alsook naar de 100 miljoen die beschikbaar is om bedrijven uit het veenweidegebied op te kopen. Ze wilde niet ingaan op vragen of dat volgens haar genoeg zou zijn en hoeveel geld er dan nog extra nodig is.

Invoeren drempelwaarde wellicht eind dit jaar

Het kabinet is komende maanden nog volop actief met het stikstofdossier. Voor het einde van het jaar wil het onderzocht hebben of het mogelijk is een drempelwaarde in te voeren waardoor projecten met een minimale stikstofuitstoot weer vergund zouden kunnen worden.

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.

2 reacties


Reacties

In de kamerbrief wordt gesproken over een peildatum voor dier en fosfaatrechten in jullie artikel over een peildatum voor dieren, kunnen jullie aangeven wat nu de juiste conclusie is?

Hoi Dinand, scherp opgemerkt. Het is aangepast zoals het letterlijk in de brief staat. Er bestaat over dit punt nog wel de nodige onduidelijkheid waarover we komende tijd meer hopen te horen.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.