Voldoen aan strenge milieudoelen kan geld opleveren


Extra weidegang zorgt op het voorbeeldbedrijf voor 3800 euro extra arbeidsopbrengst
woensdag, 12 januari, 2022

Strenge milieudoelen halen met het doorvoeren van een combinatie van aanpassingen in de bedrijfsvoering hoeft niet ten koste te gaan van de arbeidsopbrengst.

Dit blijkt uit een modelstudie die onderzoekers van Wageningen Livestock Research uitvoerden in het kader van het project Koeien & Kansen.

Voorbeeldbedrijf met 100 koeien

De onderzoekers maakten berekeningen voor een voorbeeldbedrijf met 100 koeien op 48 hectare grond, waarvan ruim 9 hectare mais. Ze rekenden de effecten door van maatregelen die genomen kunnen worden om de strenge milieudoelen te halen die voor de Koeien & Kansenbedrijven zijn vastgesteld. Het voorbeeldbedrijf voldoet al aan de eisen voor RE in het rantsoen (minder dan 155 g per kg), eiwit van eigen land (meer dan 65 procent), broeikasgasemissie (minder dan 1200 g CO2-equivalenten per kg meetmelk) en stikstofbodemoverschot (minder dan 99 kg stikstof per hectare).

+ 3800 euro met extra weidegang

Om de doelstelling voor ammoniakemissie (minder dan 52 kg per hectare) te halen is het effect doorgerekend van 700 uur extra weidegang in combinatie met verlagen van de bijvoeding op stal in het weideseizoen van gemiddeld 9 kg ds naar 5,5 kg ds per dag. Er moet na deze aanpassing meer mais worden aangekocht om de lagere ruwvoeropbrengst te compenseren maar door lagere loonwerkkosten en minder mestafvoer stijgt de arbeidsopbrengst per saldo met bijna 3800 euro. Wel stijgt door extra weidegang het stikstofbodemoverschot waardoor de doelstelling niet meer wordt gehaald.

Extra plus met methaanmaatregelen

Bovenop de maatregel extra weidegang is een combinatie van maatregelen doorgerekend om de methaanemissie te verlagen. Hierbij is gerekend met een rantsoen met meer maisglutenmeel, wat vet, graskuil met minder NDF, maiskuil met meer zetmeel en krachtvoer met een lage CO2-voetafdruk. Ook werd een deel van het maisland ingeruild voor (beweidbaar) grasland. De combinatie van meer weiden en methaanmaatregelen leidt tot een stijging van de arbeidsopbrengst met 7400 euro, met name door nog lagere teeltkosten en minder mestafvoer.

Beregenen is duur

Omdat bij de combinatie van methaanmaatregelen de ammoniakemissie licht stijgt is aanvullend ook mest verdunnen met water doorgerekend. Hiermee wordt de doelstelling voor ammoniakemissie gehaald maar daalt de arbeidsopbrengst met 1000 euro door extra loonwerkkosten. Als laatste maatregel is ook nog beregenen van 30 hectare toegevoegd. Hierbij werd er van uitgegaan dat dit zorgt voor een extra opbrengst van een ton ds per hectare. Hierdoor daalt het stikstofbodemoverschot sterk en wordt ook aan de eis voor dit kengetal voldaan. Wel kost beregenen meer dan 4000 euro aan arbeidsopbrengst.

Voordeel niet voor ieder bedrijf

Per saldo levert voldoen aan alle doelen door een combinatie van de vier genoemde maatregelen het voorbeeldbedrijf 2000 euro extra arbeidsopbrengst op. ‘Dit economisch voordeel zal niet gelden voor ieder bedrijf’, nuanceren de onderzoekers de resultaten. ‘Zo zijn niet alle maatregelen op ieder bedrijf mogelijk. Het is daarom voor iedere melkveehouders een uitdaging om te zoeken naar de een juiste combinatie van maatregelen voor het eigen bedrijf.’

 Extra weidegang zorgt op het voorbeeldbedrijf voor 3800 euro extra arbeidsopbrengst
woensdag, 12 januari, 2022

Strenge milieudoelen halen met het doorvoeren van een combinatie van aanpassingen in de bedrijfsvoering hoeft niet ten koste te gaan van de arbeidsopbrengst.

Dit blijkt uit een modelstudie die onderzoekers van Wageningen Livestock Research uitvoerden in het kader van het project Koeien & Kansen.

Voorbeeldbedrijf met 100 koeien

De onderzoekers maakten berekeningen voor een voorbeeldbedrijf met 100 koeien op 48 hectare grond, waarvan ruim 9 hectare mais. Ze rekenden de effecten door van maatregelen die genomen kunnen worden om de strenge milieudoelen te halen die voor de Koeien & Kansenbedrijven zijn vastgesteld. Het voorbeeldbedrijf voldoet al aan de eisen voor RE in het rantsoen (minder dan 155 g per kg), eiwit van eigen land (meer dan 65 procent), broeikasgasemissie (minder dan 1200 g CO2-equivalenten per kg meetmelk) en stikstofbodemoverschot (minder dan 99 kg stikstof per hectare).

+ 3800 euro met extra weidegang

Om de doelstelling voor ammoniakemissie (minder dan 52 kg per hectare) te halen is het effect doorgerekend van 700 uur extra weidegang in combinatie met verlagen van de bijvoeding op stal in het weideseizoen van gemiddeld 9 kg ds naar 5,5 kg ds per dag. Er moet na deze aanpassing meer mais worden aangekocht om de lagere ruwvoeropbrengst te compenseren maar door lagere loonwerkkosten en minder mestafvoer stijgt de arbeidsopbrengst per saldo met bijna 3800 euro. Wel stijgt door extra weidegang het stikstofbodemoverschot waardoor de doelstelling niet meer wordt gehaald.

Extra plus met methaanmaatregelen

Bovenop de maatregel extra weidegang is een combinatie van maatregelen doorgerekend om de methaanemissie te verlagen. Hierbij is gerekend met een rantsoen met meer maisglutenmeel, wat vet, graskuil met minder NDF, maiskuil met meer zetmeel en krachtvoer met een lage CO2-voetafdruk. Ook werd een deel van het maisland ingeruild voor (beweidbaar) grasland. De combinatie van meer weiden en methaanmaatregelen leidt tot een stijging van de arbeidsopbrengst met 7400 euro, met name door nog lagere teeltkosten en minder mestafvoer.

Beregenen is duur

Omdat bij de combinatie van methaanmaatregelen de ammoniakemissie licht stijgt is aanvullend ook mest verdunnen met water doorgerekend. Hiermee wordt de doelstelling voor ammoniakemissie gehaald maar daalt de arbeidsopbrengst met 1000 euro door extra loonwerkkosten. Als laatste maatregel is ook nog beregenen van 30 hectare toegevoegd. Hierbij werd er van uitgegaan dat dit zorgt voor een extra opbrengst van een ton ds per hectare. Hierdoor daalt het stikstofbodemoverschot sterk en wordt ook aan de eis voor dit kengetal voldaan. Wel kost beregenen meer dan 4000 euro aan arbeidsopbrengst.

Voordeel niet voor ieder bedrijf

Per saldo levert voldoen aan alle doelen door een combinatie van de vier genoemde maatregelen het voorbeeldbedrijf 2000 euro extra arbeidsopbrengst op. ‘Dit economisch voordeel zal niet gelden voor ieder bedrijf’, nuanceren de onderzoekers de resultaten. ‘Zo zijn niet alle maatregelen op ieder bedrijf mogelijk. Het is daarom voor iedere melkveehouders een uitdaging om te zoeken naar de een juiste combinatie van maatregelen voor het eigen bedrijf.’

 Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.