Verduurzaming landbouw is lange en moeizame weg


Omschakelen naar duurzame landbouw leidt niet meteen tot een beter inkomen in de melkveehouderij
maandag, 11 oktober, 2021

Wachtlijsten, minder inkomsten en te strenge eisen aan de productie demotiveren boeren om de landbouw te verduurzamen.

Bovendien is de consument maar mondjesmaat bereid om voor het duurzamere eindproduct meer te betalen, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor die Wageningen Economic Research publiceerde.

Inkomensdip in omschakelperiode

De EU wil in de Farm to Fork-strategie dat in 2030 25 procent van het landbouwareaal biologisch is. In Nederland lijkt dat percentage met een productie tussen de 2 en 5 procent ver weg, zo schrijven de onderzoekers. Met de huidige groei van de biologische productie zal het doel in 2030 niet gehaald worden. De  belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de inkomensdip in de omschakelingsperiode, hogere kosten en risico’s, wachtlijsten bij afnemers en betalingsbereidheid van consument.

Lager bedrijfsresultaat

In het onderzoek werden diverse landbouwtakken onderzocht. In de melkveehouderij waren de bedrijfsresultaten van de biologische bedrijven lager dan van ve gangbare sector. Voor het gemiddelde bedrijf loont omschakeling niet, zo luidde de conclusie. Ook in de periode van omschakelen zijn de verliezen aanzienlijk, omdat er in die periode geen hogere prijzen worden betaald. Deze periode kan voor blijvende teelten tot drie jaar duren. In de melkveehouderij worden de eisen aan grond en grondgebruik als een belemmering ervaren, zoals bijvoorbeeld de eis van blijvend grasland.

Consument wil niet betalen

Niet onbelangrijk is dat de betalingsbereidheid van consumenten voor duurzame (duurdere) producten beperkt is, zo ondervonden de onderzoekers. Zolang consumenten het belang van duurzame productie niet vertalen naar een hogere betalingsbereidheid zal verduurzaming lastig zijn. Een aanpassing van de waardering van consumenten voor duurzame land- en tuinbouwproducten is volgens de onderzoekers een langdurig proces.

Klik hier om het onderzoeksrapport te bekijken


0 reacties

Omschakelen naar duurzame landbouw leidt niet meteen tot een beter inkomen in de melkveehouderij
maandag, 11 oktober, 2021

Wachtlijsten, minder inkomsten en te strenge eisen aan de productie demotiveren boeren om de landbouw te verduurzamen.

Bovendien is de consument maar mondjesmaat bereid om voor het duurzamere eindproduct meer te betalen, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor die Wageningen Economic Research publiceerde.

Inkomensdip in omschakelperiode

De EU wil in de Farm to Fork-strategie dat in 2030 25 procent van het landbouwareaal biologisch is. In Nederland lijkt dat percentage met een productie tussen de 2 en 5 procent ver weg, zo schrijven de onderzoekers. Met de huidige groei van de biologische productie zal het doel in 2030 niet gehaald worden. De  belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de inkomensdip in de omschakelingsperiode, hogere kosten en risico’s, wachtlijsten bij afnemers en betalingsbereidheid van consument.

Lager bedrijfsresultaat

In het onderzoek werden diverse landbouwtakken onderzocht. In de melkveehouderij waren de bedrijfsresultaten van de biologische bedrijven lager dan van ve gangbare sector. Voor het gemiddelde bedrijf loont omschakeling niet, zo luidde de conclusie. Ook in de periode van omschakelen zijn de verliezen aanzienlijk, omdat er in die periode geen hogere prijzen worden betaald. Deze periode kan voor blijvende teelten tot drie jaar duren. In de melkveehouderij worden de eisen aan grond en grondgebruik als een belemmering ervaren, zoals bijvoorbeeld de eis van blijvend grasland.

Consument wil niet betalen

Niet onbelangrijk is dat de betalingsbereidheid van consumenten voor duurzame (duurdere) producten beperkt is, zo ondervonden de onderzoekers. Zolang consumenten het belang van duurzame productie niet vertalen naar een hogere betalingsbereidheid zal verduurzaming lastig zijn. Een aanpassing van de waardering van consumenten voor duurzame land- en tuinbouwproducten is volgens de onderzoekers een langdurig proces.

Klik hier om het onderzoeksrapport te bekijken

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.