Veehouders met overcapaciteit krijgen geen extra fosfaatrechten


Minister Schouten wil met een strakke knelgevallenregeling een extra generieke korting voorkomen
woensdag, 16 mei, 2018

Ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen doordat ze op 2 juli 2015 hun nieuwe of uitgebreide stal niet vol hadden staan met koeien komen niet in aanmerking voor de knelgevallenregeling binnen het fosfaatrechtenstelsel.

Dit heeft minister Carola Schouten vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Ook voor biologische bedrijven maakt ze geen uitzondering.

Strakke begrenzing knelgevallen

De minister kiest voor een strakke begrenzing van de knelgevallenregeling om een extra generieke korting te voorkomen. De omvang van de toegekende fosfaatrechten overschrijdt nu al het Europese plafond. Uit recente ramingen van het CBS blijkt bovendien dat de fosfaatproductie in 2018 waarschijnlijk maar net binnen de afgesproken grenzen blijft.

Geen ruimte voor investeerders

De minister ziet binnen de knelgevallenregeling daardoor geen ruimte voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in extra stalcapaciteit die op de peildatum nog niet volledig werd benut. Ze geeft aan dat de omvang van deze groep bedrijven onvoldoende is af te bakenen en daardoor een te groot beslag zou kunnen leggen op de beschikbare fosfaatruimte. Schouten doet wel een oproep aan banken om met deze groep ondernemers mee te denken om te voorkomen dat toekomstgerichte bedrijven noodgedwongen moeten stoppen. Een verzoek van de biologische melkveehouderij om vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel wijst de minister eveneens van de hand.

Wel oplossing voor starters

De knelgevallenregeling biedt wel soelaas voor starters. Schouten voert op dit moment overleg met de Europese Commissie over de mogelijkheid om ook starters die op 2 juli 2015 uitsluitend jongvee hadden, gedeeltelijk tegemoet te komen. Daarnaast voorziet de knelgevallenregeling in extra fosfaatrechten voor bedrijven die te maken hadden met duidelijk omschreven bijzondere omstandigheden, zoals ziekte. Dit geldt ook voor bedrijven waar nadien de rechtsvorm is gewijzigd, benadrukt de bewindsvrouw.

Algemeen belang leidend

‘Ik besef terdege dat het fosfaatrechtenstelsel ingrijpende en pijnlijke gevolgen kan hebben voor individuele ondernemers en hun gezinnen. Ik voel mee met de ondernemers die niet geholpen kunnen worden’, geeft de minister in een persoonlijke reactie aan. ‘Bij mijn afweging of ondernemers tegemoet kunnen worden gekomen, moet ik echter het algemeen belang en de gevolgen voor de sector als geheel voor ogen houden’, aldus Schouten.

De volledige Kamerbrief is hier te downloaden.


0 reacties

Minister Schouten wil met een strakke knelgevallenregeling een extra generieke korting voorkomen
woensdag, 16 mei, 2018

Ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen doordat ze op 2 juli 2015 hun nieuwe of uitgebreide stal niet vol hadden staan met koeien komen niet in aanmerking voor de knelgevallenregeling binnen het fosfaatrechtenstelsel.

Dit heeft minister Carola Schouten vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Ook voor biologische bedrijven maakt ze geen uitzondering.

Strakke begrenzing knelgevallen

De minister kiest voor een strakke begrenzing van de knelgevallenregeling om een extra generieke korting te voorkomen. De omvang van de toegekende fosfaatrechten overschrijdt nu al het Europese plafond. Uit recente ramingen van het CBS blijkt bovendien dat de fosfaatproductie in 2018 waarschijnlijk maar net binnen de afgesproken grenzen blijft.

Geen ruimte voor investeerders

De minister ziet binnen de knelgevallenregeling daardoor geen ruimte voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in extra stalcapaciteit die op de peildatum nog niet volledig werd benut. Ze geeft aan dat de omvang van deze groep bedrijven onvoldoende is af te bakenen en daardoor een te groot beslag zou kunnen leggen op de beschikbare fosfaatruimte. Schouten doet wel een oproep aan banken om met deze groep ondernemers mee te denken om te voorkomen dat toekomstgerichte bedrijven noodgedwongen moeten stoppen. Een verzoek van de biologische melkveehouderij om vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel wijst de minister eveneens van de hand.

Wel oplossing voor starters

De knelgevallenregeling biedt wel soelaas voor starters. Schouten voert op dit moment overleg met de Europese Commissie over de mogelijkheid om ook starters die op 2 juli 2015 uitsluitend jongvee hadden, gedeeltelijk tegemoet te komen. Daarnaast voorziet de knelgevallenregeling in extra fosfaatrechten voor bedrijven die te maken hadden met duidelijk omschreven bijzondere omstandigheden, zoals ziekte. Dit geldt ook voor bedrijven waar nadien de rechtsvorm is gewijzigd, benadrukt de bewindsvrouw.

Algemeen belang leidend

‘Ik besef terdege dat het fosfaatrechtenstelsel ingrijpende en pijnlijke gevolgen kan hebben voor individuele ondernemers en hun gezinnen. Ik voel mee met de ondernemers die niet geholpen kunnen worden’, geeft de minister in een persoonlijke reactie aan. ‘Bij mijn afweging of ondernemers tegemoet kunnen worden gekomen, moet ik echter het algemeen belang en de gevolgen voor de sector als geheel voor ogen houden’, aldus Schouten.

De volledige Kamerbrief is hier te downloaden.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.