USDA: ‘Tot 12 procent minder productie door boer-tot-bordstrategie’


De Europese Commissie heeft tot nu toe geen cijfermatige onderbouwing gegeven van de ‘boer-tot-bord’-strategie
woensdag, 24 februari, 2021

Uitvoeren van de Europese ‘boer-tot-bordstrategie’ zal leiden tot een krimp van de landbouwproductie met 7 tot 12 procent.

Dit voorspelt het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in een studie naar de effecten van het nieuwe landbouwbeleid dat de Europese Commissie afgelopen voorjaar voorstelde.

Minder mest, chemie en antibiotica

De Europese Commissie wil het gebruik van meststoffen verminderen met 20 procent en dat van pesticiden met tenminste 50 procent. Ook wordt ingezet op een halvering van het gebruik van antibiotica. Daarbij streeft de commissie ernaar dat op termijn 25 procent van de landbouwgebieden biologisch wordt beheerd. Ook wordt voorgesteld om ten minste 10 procent van het landbouwareaal te bestemmen voor diversiteitsrijke landschapselementen en ten minste 30 procent van het Europese landoppervlak in te richten als beschermd natuurgebied.

Forse stijging voedselprijzen

Onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van landbouw berekenden dat uitvoeren van de voorstellen zal leiden tot een daling van de Europese landbouwproductie met 7 tot 12 procent. Bovendien zou het plan de concurrentiepositie van Europese boeren verzwakken. Daarbij zouden de voedselprijzen voor consumenten stijgen met 9 procent als de aanpassingen alleen in de EU zouden worden uitgevoerd. Als deze wereldwijd zouden worden overgenomen zou dit zelfs meer dan 89 procent zijn. Overigens gaan de Amerikanen in hun theoretische modelstudie uit van de huidige landbouwpraktijk en voorbij aan de mogelijkheden om deze met innovaties aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Geen Europese onderbouwing

Het is opmerkelijk dat juist het Amerikaanse ministerie van landbouw studie heeft gemaakt van de effecten van het voorgestelde Europese beleid. De Europese Commissie zelf heeft tot op heden geen cijfermatige onderbouwing van de plannen gegeven. Ook zijn nog geen Europese doorrekeningen bekend van de effecten van de plannen. ‘Zowat iedereen voelt aan dat de beleidsvoorstellen zware gevolgen zullen hebben voor de landbouwsector. Toch wachten we nog steeds op een impactanalyse. Dit stilzwijgen van de commissie belooft weinig goeds’, zegt Pekka Pesonen, voorzitter van de Europese boerenkoepel Copa-Cogeca in een opiniestuk.

 


0 reacties

De Europese Commissie heeft tot nu toe geen cijfermatige onderbouwing gegeven van de ‘boer-tot-bord’-strategie
woensdag, 24 februari, 2021

Uitvoeren van de Europese ‘boer-tot-bordstrategie’ zal leiden tot een krimp van de landbouwproductie met 7 tot 12 procent.

Dit voorspelt het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in een studie naar de effecten van het nieuwe landbouwbeleid dat de Europese Commissie afgelopen voorjaar voorstelde.

Minder mest, chemie en antibiotica

De Europese Commissie wil het gebruik van meststoffen verminderen met 20 procent en dat van pesticiden met tenminste 50 procent. Ook wordt ingezet op een halvering van het gebruik van antibiotica. Daarbij streeft de commissie ernaar dat op termijn 25 procent van de landbouwgebieden biologisch wordt beheerd. Ook wordt voorgesteld om ten minste 10 procent van het landbouwareaal te bestemmen voor diversiteitsrijke landschapselementen en ten minste 30 procent van het Europese landoppervlak in te richten als beschermd natuurgebied.

Forse stijging voedselprijzen

Onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van landbouw berekenden dat uitvoeren van de voorstellen zal leiden tot een daling van de Europese landbouwproductie met 7 tot 12 procent. Bovendien zou het plan de concurrentiepositie van Europese boeren verzwakken. Daarbij zouden de voedselprijzen voor consumenten stijgen met 9 procent als de aanpassingen alleen in de EU zouden worden uitgevoerd. Als deze wereldwijd zouden worden overgenomen zou dit zelfs meer dan 89 procent zijn. Overigens gaan de Amerikanen in hun theoretische modelstudie uit van de huidige landbouwpraktijk en voorbij aan de mogelijkheden om deze met innovaties aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Geen Europese onderbouwing

Het is opmerkelijk dat juist het Amerikaanse ministerie van landbouw studie heeft gemaakt van de effecten van het voorgestelde Europese beleid. De Europese Commissie zelf heeft tot op heden geen cijfermatige onderbouwing van de plannen gegeven. Ook zijn nog geen Europese doorrekeningen bekend van de effecten van de plannen. ‘Zowat iedereen voelt aan dat de beleidsvoorstellen zware gevolgen zullen hebben voor de landbouwsector. Toch wachten we nog steeds op een impactanalyse. Dit stilzwijgen van de commissie belooft weinig goeds’, zegt Pekka Pesonen, voorzitter van de Europese boerenkoepel Copa-Cogeca in een opiniestuk.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.