Tweede Kamer: ‘Erken management voor reductie ammoniak’


Mogelijkheden om via management ammoniak te reduceren mogen niet onbenut blijven als wordt ingezet op sanering, vindt de Tweede Kamer
woensdag, 30 oktober, 2019

De Tweede Kamer heeft minister Schouten opgeroepen om snel werk te maken van de officiële erkenning van oplossingen om met techniek en managementmaatregelen de uitstoot van ammoniak terug te dringen.

Hierbij wordt onder andere gedacht aan meer beweiding, beluchting en verdunning van mest, eiwitarmer voer en minder kunstmestgebruik. Toepassing van deze maatregelen zouden financiële ondersteuning moeten krijgen en meegenomen moeten worden binnen de mogelijkheden voor interne en externe saldering. Met de aangenomen motie van de SGP wil de Tweede Kamer voorkomen dat technische mogelijkheden om ammoniak te reduceren onbenut blijven als wordt ingezet op sanering van de veestapel.

Kijken naar snippers Natura 2000

In een tweede aangenomen motie wordt minister Schouten opgeroepen om op korte termijn en in overleg met provincies te kijken naar kleine Natura 2000-gebieden. Nu worden deze gebieden strikt beschermd, ook al gaat het soms om hele kleine oppervlaktes van een habitattype. Volgens de Tweede Kamer biedt de Europese Commissie ruimte om hier minder strikt mee om te gaan.

Overzicht financiële regelingen

Daarnaast wil een Kamermeerderheid dat de regering en provincies meer duidelijkheid geven over de verschillende financiële regelingen die zijn aangekondigd. Enerzijds komt er geld voor verplaatsing of sanering van bedrijven, anderzijds voor investeringen in emissiearme stallen. Alleen als ondernemers overzicht hebben over deze regelingen kunnen ze voor hun bedrijf een goede afweging maken.

 

 Mogelijkheden om via management ammoniak te reduceren mogen niet onbenut blijven als wordt ingezet op sanering, vindt de Tweede Kamer
woensdag, 30 oktober, 2019

De Tweede Kamer heeft minister Schouten opgeroepen om snel werk te maken van de officiële erkenning van oplossingen om met techniek en managementmaatregelen de uitstoot van ammoniak terug te dringen.

Hierbij wordt onder andere gedacht aan meer beweiding, beluchting en verdunning van mest, eiwitarmer voer en minder kunstmestgebruik. Toepassing van deze maatregelen zouden financiële ondersteuning moeten krijgen en meegenomen moeten worden binnen de mogelijkheden voor interne en externe saldering. Met de aangenomen motie van de SGP wil de Tweede Kamer voorkomen dat technische mogelijkheden om ammoniak te reduceren onbenut blijven als wordt ingezet op sanering van de veestapel.

Kijken naar snippers Natura 2000

In een tweede aangenomen motie wordt minister Schouten opgeroepen om op korte termijn en in overleg met provincies te kijken naar kleine Natura 2000-gebieden. Nu worden deze gebieden strikt beschermd, ook al gaat het soms om hele kleine oppervlaktes van een habitattype. Volgens de Tweede Kamer biedt de Europese Commissie ruimte om hier minder strikt mee om te gaan.

Overzicht financiële regelingen

Daarnaast wil een Kamermeerderheid dat de regering en provincies meer duidelijkheid geven over de verschillende financiële regelingen die zijn aangekondigd. Enerzijds komt er geld voor verplaatsing of sanering van bedrijven, anderzijds voor investeringen in emissiearme stallen. Alleen als ondernemers overzicht hebben over deze regelingen kunnen ze voor hun bedrijf een goede afweging maken.

 

 Reacties

Het zal me benieuwen of dit ook werkelijk wat gaat worden. We hebben jaren geleden vanuit het melkveebedrijf zonder enig inmenging van een leverancier een proefstal status aangevraagd voor een stalsysteem met afzuiging op de mestkelder en toepassing van een kleine luchtwasser. Na veel gedoe is deze status toegekend maar niet met de emissie factor die we hadden gevraagd. Op allerlei aspecten werden veiligheidsmarges toegepast omdat niemand Bij RVO en WUR enig risico wilde lopen. Het meetprogramma na de realisatie gaf prachtige resultaten, een bevestiging van de haalbaarheid van de gevraagde emissiefactor ( 5 ) en goede indicaties voor verdere verbetering en optimalisatie. Met de toekenning van de veel hogere emissie factor (7,3) hebben we veel extra energie/kosten kunnen besparen, we hoefden niet beter te presteren dan die toegekende emissiefactor. Het protocol van 2 of 4 proefstallen om de reproduceerbaarheid van het concept te toetsen voordat er een formele erkenning van het systeem met een eigen emissiefactor kon worden afgegeven is nooit afgerond. Wij hadden als melkveebedrijf geen commercieel belang, de markt voor het bouwen van nieuwe stallen lag op zijn gat en we waren het gedoe met de overheids instanties meer dan zat. We profiteren nu ruim 4 jaar van een systeem met een lage ammoniak emissie, een heel efficiënte luchtwasser met een laag energieverbruik, een geventileerde mestkelder zonder risico van ophoping van gevaarlijke mestgassen en een fris stalklimaat in een open stal met een conventionele roostervloer. Wat ons betreft mag iedereen het zo doen, er is niets geheim aan, gewoon gezond boeren verstand.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.