Specifiek beleid beste voor toekomst Friese veenweide


De toekomst van het Friese veenweidegebied is het meest gebaat bij een mix van maatregelen
woensdag, 4 december, 2019

Een mix van maatregelen werkt voor het oplossen van de problematiek in het Friese veenweidgebied effectiever dan generiek beleid.

Maatregelen moeten bodemdaling en CO2-uitstoot voldoende beperken, maar ook de landbouw een duurzaam toekomstperspectief bieden. Dit is de conclusie van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de toekomst van het veenweidegebied die de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân lieten opstellen.

Kosten-batenanalyse

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse is onderzocht welke investering in het veenweidegebied de meeste baten oplevert en wat de kosten daarvan zijn. Bij kosten gaat het om investeringen in bijvoorbeeld gemalen, stuwen en drainage. Bij baten is onder meer gekeken naar de verdienmodellen voor de landbouw. Ook maatschappelijke baten van beperking van bodemdaling, zoals de afname van zakkingsschades aan wegen, riolering en fundering, en vermindering van de CO2-uitstoot zijn meegenomen.

Maatwerk per polder

Maatwerk biedt volgens de onderzoekers de meeste kansen voor boeren om met een verminderde drooglegging rendabel te kunnen blijven boeren. Hierbij wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak per polder en experimenten met onder andere grondwatergestuurd peilbeheer en andere vormen van landbouw.

Volgend jaar beleid

De Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap bespreken de kosten-batenanalyse op 8 januari volgend jaar. Een veenweideprogramma voor de periode 2020 tot 2030 zal in het najaar worden vastgesteld.


0 reacties

De toekomst van het Friese veenweidegebied is het meest gebaat bij een mix van maatregelen
woensdag, 4 december, 2019

Een mix van maatregelen werkt voor het oplossen van de problematiek in het Friese veenweidgebied effectiever dan generiek beleid.

Maatregelen moeten bodemdaling en CO2-uitstoot voldoende beperken, maar ook de landbouw een duurzaam toekomstperspectief bieden. Dit is de conclusie van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de toekomst van het veenweidegebied die de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân lieten opstellen.

Kosten-batenanalyse

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse is onderzocht welke investering in het veenweidegebied de meeste baten oplevert en wat de kosten daarvan zijn. Bij kosten gaat het om investeringen in bijvoorbeeld gemalen, stuwen en drainage. Bij baten is onder meer gekeken naar de verdienmodellen voor de landbouw. Ook maatschappelijke baten van beperking van bodemdaling, zoals de afname van zakkingsschades aan wegen, riolering en fundering, en vermindering van de CO2-uitstoot zijn meegenomen.

Maatwerk per polder

Maatwerk biedt volgens de onderzoekers de meeste kansen voor boeren om met een verminderde drooglegging rendabel te kunnen blijven boeren. Hierbij wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak per polder en experimenten met onder andere grondwatergestuurd peilbeheer en andere vormen van landbouw.

Volgend jaar beleid

De Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap bespreken de kosten-batenanalyse op 8 januari volgend jaar. Een veenweideprogramma voor de periode 2020 tot 2030 zal in het najaar worden vastgesteld.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.