Sjaak van der Tak: ‘Stikstofplan geeft toekomstperspectief’


Sjaak van der Tak: ‘Als we niks doen blijft de stikstofimpasse bestaan en de toekomst voor boeren onzeker’ (foto: LTO Nederland)
dinsdag, 25 mei, 2021

Vandaag presenteerde een brede coalitie van zes partijen aan de Nederlandse politiek een gezamenlijk voorstel om uit de stikstofimpasse te komen. Klik hier om dit inhoud van dit voorstel te bekijken.

Bouwend Nederland, LTO Nederland, MKB Nederland, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en VNO-NCW doen het kabinet een aanbod waarmee volgens hen in 2030 een stikstofreductie van 40 procent gehaald kan worden. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, reageert op een aantal van de vele vragen die het opmerkelijke initiatief oproept.

Vanwaar dit initiatief?

‘Onze boeren missen toekomstperspectief. Dat hoor ik in alle gesprekken die ik voer, aan de keukentafel en met bestuurders. Uit een recente enquête onder onze melkveehouders bleek dat er sterke behoefte is aan een oplossing voor deze impasse. Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu hebben eerder al aangegeven dat de 26 procent reductie in de stikstofwet voor de toekomst onvoldoende ruimte biedt voor natuur, infrastructuur en woningbouw en economie. Zij hebben andere partijen uitgenodigd om aan te sluiten en wij hebben na rijp beraad besloten om ook mee te doen.’

Dit plan gaat nog verder dan de stikstofwet. Wat voor belang hebben boeren hierbij?

‘Als je weet dat de stikstofwet onvoldoende stikstofreductie oplevert en te weinig geld voor boeren, dan weet je ook dat de stikstofimpasse blijft bestaan. Van die onrust, onduidelijkheid en onzekerheid hebben boeren veel last. De commissie Remkes heeft aangegeven dat de stikstofuitstoot met 50 procent moet worden gereduceerd. Dat is voor de agrarische sector niet haalbaar, maar voor 40 procent willen we wel tekenen. Met dit plan ontstaat er namelijk weer perspectief voor de toekomst. Wij bieden aan om de uitstoot van stikstof fors te reduceren, maar vragen daarvoor wel financiële steun van de overheid en ontwikkelingsruimte voor de boeren die verder willen.’

LTO Nederland is als enige boerenorganisatie hierbij betrokken. Is er onder boeren wel draagvlak voor dit plan?

‘LTO vertegenwoordigt met 35.000 leden nog altijd een ruime meerderheid van de Nederlandse boeren. Binnen onze achterban bestaat breed draagvlak voor dit plan. Het NAJK is ook betrokken en legt het plan deze week voor aan de leden. Een oplossing van het de stikstofimpasse is voor jonge boeren natuurlijk enorm belangrijk voor het ontwikkelperspectief voor hun bedrijven. Bestuursleden van andere belangenbehartigers en actiegroepen zijn wel gepolst, maar zij hebben aangegeven hun eigen weg te volgen. Dat mag. Maar als je roept dat het allemaal niks is en ook nooit wat zal worden, zoals Farmers Defence Force al voor het verschijnen van ons voorstel deed, moet je daarvan ook de consequenties aanvaarden. Namelijk dat de impasse blijft bestaan en de toekomst voor boeren onzeker blijft. Niets doen en afwachten is gewoon geen optie.’

De stikstofwetgeving is gebaseerd op modelberekeningen die regelmatig ter discussie worden gesteld. Is dat geen risico?

‘Wij willen af van beleid dat is gebaseerd op modelberekeningen. Onderdeel van het plan is dat we de stikstofuitstoot en depositie daadwerkelijk gaan meten. De investeringen die hiervoor nodig zijn hebben we meegenomen in onze berekeningen.’

U vraagt veel geld van het kabinet. Is dat realistisch?

‘We vragen een bedrag van 1,7 miljard euro per jaar. Over een periode van 9 jaar is dat in totaal 15,3 miljard. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar op een jaarlijkse rijksbegroting van 365 miljard valt het relatief mee. Let wel: met dit bedrag lossen een knellende kwestie op waar de politiek al jaren mee worstelt en die belangrijke ontwikkelingen lam legt. Als we niets doen, worden de kosten van het stikstofprobleem op de lange termijn nog veel hoger.’

Wordt dit plan onderdeel van een coalitieakkoord?

‘Dat is wel onze inzet. Natuurlijk hebben we dit plan voorgelegd aan de partijen die mogelijk onderdeel worden van een toekomstige coalitie. De reacties waren positief, maar je weet nooit zeker hoe het gaat lopen. Het blijft politiek. Je zou zeggen dat een toekomstig kabinet niet heen kan om een breed gedragen aanbod voor de oplossing van een knellend probleem. Het is de politiek zelf in twee jaar niet gelukt om uit de impasse te komen. Wat in ieder geval niet kan is ‘shoppen’. Ons aanbod is een ‘package deal’ aan de politiek. Het is alles of niets.’

Houdt dit plan wel stand als het wordt aangevochten bij de rechter?

‘We hebben vertrouwen in dit voorstel, maar dat weet je uiteindelijk pas als het bij de rechter ligt. We vragen het toekomstig kabinet – of misschien moet het huidige demissionaire kabinet dat nog wel doen – ons aanbod voor advies voor te leggen aan de Raad van State. En wij zijn bereid om aanpassingen te doen als dat voor de juridische houdbaarheid nodig is. Voor alle partijen die hierbij betrokken zijn is het van groot belang dat er een einde komt aan de juridische onzekerheid.’

Levert dit plan ook zekerheid voor de PAS-melders?

‘Ja. Onderdeel van het plan is het bieden van rechtszekerheid aan de PAS-melders, interimmers en andere knelgevallen voor 1 januari 2022. We houden dus de druk op de ketel. Alle onzekerheid heeft al veel te lang geduurd.’

 


0 reacties

Sjaak van der Tak: ‘Als we niks doen blijft de stikstofimpasse bestaan en de toekomst voor boeren onzeker’ (foto: LTO Nederland)
dinsdag, 25 mei, 2021

Vandaag presenteerde een brede coalitie van zes partijen aan de Nederlandse politiek een gezamenlijk voorstel om uit de stikstofimpasse te komen. Klik hier om dit inhoud van dit voorstel te bekijken.

Bouwend Nederland, LTO Nederland, MKB Nederland, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en VNO-NCW doen het kabinet een aanbod waarmee volgens hen in 2030 een stikstofreductie van 40 procent gehaald kan worden. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, reageert op een aantal van de vele vragen die het opmerkelijke initiatief oproept.

Vanwaar dit initiatief?

‘Onze boeren missen toekomstperspectief. Dat hoor ik in alle gesprekken die ik voer, aan de keukentafel en met bestuurders. Uit een recente enquête onder onze melkveehouders bleek dat er sterke behoefte is aan een oplossing voor deze impasse. Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu hebben eerder al aangegeven dat de 26 procent reductie in de stikstofwet voor de toekomst onvoldoende ruimte biedt voor natuur, infrastructuur en woningbouw en economie. Zij hebben andere partijen uitgenodigd om aan te sluiten en wij hebben na rijp beraad besloten om ook mee te doen.’

Dit plan gaat nog verder dan de stikstofwet. Wat voor belang hebben boeren hierbij?

‘Als je weet dat de stikstofwet onvoldoende stikstofreductie oplevert en te weinig geld voor boeren, dan weet je ook dat de stikstofimpasse blijft bestaan. Van die onrust, onduidelijkheid en onzekerheid hebben boeren veel last. De commissie Remkes heeft aangegeven dat de stikstofuitstoot met 50 procent moet worden gereduceerd. Dat is voor de agrarische sector niet haalbaar, maar voor 40 procent willen we wel tekenen. Met dit plan ontstaat er namelijk weer perspectief voor de toekomst. Wij bieden aan om de uitstoot van stikstof fors te reduceren, maar vragen daarvoor wel financiële steun van de overheid en ontwikkelingsruimte voor de boeren die verder willen.’

LTO Nederland is als enige boerenorganisatie hierbij betrokken. Is er onder boeren wel draagvlak voor dit plan?

‘LTO vertegenwoordigt met 35.000 leden nog altijd een ruime meerderheid van de Nederlandse boeren. Binnen onze achterban bestaat breed draagvlak voor dit plan. Het NAJK is ook betrokken en legt het plan deze week voor aan de leden. Een oplossing van het de stikstofimpasse is voor jonge boeren natuurlijk enorm belangrijk voor het ontwikkelperspectief voor hun bedrijven. Bestuursleden van andere belangenbehartigers en actiegroepen zijn wel gepolst, maar zij hebben aangegeven hun eigen weg te volgen. Dat mag. Maar als je roept dat het allemaal niks is en ook nooit wat zal worden, zoals Farmers Defence Force al voor het verschijnen van ons voorstel deed, moet je daarvan ook de consequenties aanvaarden. Namelijk dat de impasse blijft bestaan en de toekomst voor boeren onzeker blijft. Niets doen en afwachten is gewoon geen optie.’

De stikstofwetgeving is gebaseerd op modelberekeningen die regelmatig ter discussie worden gesteld. Is dat geen risico?

‘Wij willen af van beleid dat is gebaseerd op modelberekeningen. Onderdeel van het plan is dat we de stikstofuitstoot en depositie daadwerkelijk gaan meten. De investeringen die hiervoor nodig zijn hebben we meegenomen in onze berekeningen.’

U vraagt veel geld van het kabinet. Is dat realistisch?

‘We vragen een bedrag van 1,7 miljard euro per jaar. Over een periode van 9 jaar is dat in totaal 15,3 miljard. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar op een jaarlijkse rijksbegroting van 365 miljard valt het relatief mee. Let wel: met dit bedrag lossen een knellende kwestie op waar de politiek al jaren mee worstelt en die belangrijke ontwikkelingen lam legt. Als we niets doen, worden de kosten van het stikstofprobleem op de lange termijn nog veel hoger.’

Wordt dit plan onderdeel van een coalitieakkoord?

‘Dat is wel onze inzet. Natuurlijk hebben we dit plan voorgelegd aan de partijen die mogelijk onderdeel worden van een toekomstige coalitie. De reacties waren positief, maar je weet nooit zeker hoe het gaat lopen. Het blijft politiek. Je zou zeggen dat een toekomstig kabinet niet heen kan om een breed gedragen aanbod voor de oplossing van een knellend probleem. Het is de politiek zelf in twee jaar niet gelukt om uit de impasse te komen. Wat in ieder geval niet kan is ‘shoppen’. Ons aanbod is een ‘package deal’ aan de politiek. Het is alles of niets.’

Houdt dit plan wel stand als het wordt aangevochten bij de rechter?

‘We hebben vertrouwen in dit voorstel, maar dat weet je uiteindelijk pas als het bij de rechter ligt. We vragen het toekomstig kabinet – of misschien moet het huidige demissionaire kabinet dat nog wel doen – ons aanbod voor advies voor te leggen aan de Raad van State. En wij zijn bereid om aanpassingen te doen als dat voor de juridische houdbaarheid nodig is. Voor alle partijen die hierbij betrokken zijn is het van groot belang dat er een einde komt aan de juridische onzekerheid.’

Levert dit plan ook zekerheid voor de PAS-melders?

‘Ja. Onderdeel van het plan is het bieden van rechtszekerheid aan de PAS-melders, interimmers en andere knelgevallen voor 1 januari 2022. We houden dus de druk op de ketel. Alle onzekerheid heeft al veel te lang geduurd.’

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.