SER dringt aan op nationaal landbouwakkoord


De SER benadrukt het belang van langjarig samenhangend landbouwbeleid dat gebaseerd is op duidelijke doelen
woensdag, 2 juni, 2021

Nederland heeft een nationaal landbouwakkoord nodig om de landbouw op economisch, ecologisch en sociaal gebied sneller te verduurzamen.

Zo’n akkoord moet gebaseerd zijn op langjarig, voorspelbaar en samenhangend beleid om het vertrouwen tussen sector en overheid te herstellen en investeringen voor de lange termijn mogelijk te maken.

Op verzoek Kamer

Dit is de belangrijkste conclusie uit een advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) heeft opgesteld in opdracht van demissionair minister Schouten. Zij gaf met deze opdracht gehoor aan een motie vanuit de Tweede Kamer.

Politiek aan zet

Verkenners van de SER voerden bijna vijftig gesprekken met partijen die bij de landbouw betrokken zijn. Veel van deze partijen zien een bindend nationaal landbouwakkoord als een goede mogelijkheid om de verstoorde verhoudingen tussen boeren, overheid, ketenpartijen en de samenleving te herstellen en te gaan werken aan concreet toekomstperspectief. Volgens de SER is de politiek nu aan zet om de randvoorwaarden voor een akkoord op te stellen.

Eerlijk inkomen centraal

De verkenning gaat uit van het streven naar een economisch, ecologische en sociaal duurzame landbouw en beleid dat gebaseerd is op duidelijke doelen. ‘Boeren moeten een eerlijk inkomen verdienen en voldoende financiële ruimte en vertrouwen in de toekomst hebben om te kunnen investeren’, aldus de SER. De Raad ziet verschillende ontwikkelingsrichtingen voor bedrijven: van hightech tot biologische landbouw maar ook richting maatschappelijke dienstverlening, waaronder natuurbeheer.

Overheid volwaardig deelnemer

De SER heeft een lijst van principes opgesteld waaraan een succesvol nationaal landbouwakkoord moet voldoen. Zo moet de overheid een volwaardig deelnemer zijn aan het akkoord en moeten alle betrokken partijen zich bij voorbaat vastleggen op de opzet en randvoorwaarden. Specifiek noemt de Raad het belang van de betrokkenheid van jonge boeren en mandaat van betrokken partijen bij de achterban.

SER belangrijk adviesorgaan

De Sociaal-Economische Raad is een belangrijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Ook ondersteunt de SER bij de totstandkoming van nationale  akkoorden en convenanten. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijk deskundigen samen.

Het volledige adviesrapport is te downloaden van de site van de SER.

 

 


0 reacties

De SER benadrukt het belang van langjarig samenhangend landbouwbeleid dat gebaseerd is op duidelijke doelen
woensdag, 2 juni, 2021

Nederland heeft een nationaal landbouwakkoord nodig om de landbouw op economisch, ecologisch en sociaal gebied sneller te verduurzamen.

Zo’n akkoord moet gebaseerd zijn op langjarig, voorspelbaar en samenhangend beleid om het vertrouwen tussen sector en overheid te herstellen en investeringen voor de lange termijn mogelijk te maken.

Op verzoek Kamer

Dit is de belangrijkste conclusie uit een advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) heeft opgesteld in opdracht van demissionair minister Schouten. Zij gaf met deze opdracht gehoor aan een motie vanuit de Tweede Kamer.

Politiek aan zet

Verkenners van de SER voerden bijna vijftig gesprekken met partijen die bij de landbouw betrokken zijn. Veel van deze partijen zien een bindend nationaal landbouwakkoord als een goede mogelijkheid om de verstoorde verhoudingen tussen boeren, overheid, ketenpartijen en de samenleving te herstellen en te gaan werken aan concreet toekomstperspectief. Volgens de SER is de politiek nu aan zet om de randvoorwaarden voor een akkoord op te stellen.

Eerlijk inkomen centraal

De verkenning gaat uit van het streven naar een economisch, ecologische en sociaal duurzame landbouw en beleid dat gebaseerd is op duidelijke doelen. ‘Boeren moeten een eerlijk inkomen verdienen en voldoende financiële ruimte en vertrouwen in de toekomst hebben om te kunnen investeren’, aldus de SER. De Raad ziet verschillende ontwikkelingsrichtingen voor bedrijven: van hightech tot biologische landbouw maar ook richting maatschappelijke dienstverlening, waaronder natuurbeheer.

Overheid volwaardig deelnemer

De SER heeft een lijst van principes opgesteld waaraan een succesvol nationaal landbouwakkoord moet voldoen. Zo moet de overheid een volwaardig deelnemer zijn aan het akkoord en moeten alle betrokken partijen zich bij voorbaat vastleggen op de opzet en randvoorwaarden. Specifiek noemt de Raad het belang van de betrokkenheid van jonge boeren en mandaat van betrokken partijen bij de achterban.

SER belangrijk adviesorgaan

De Sociaal-Economische Raad is een belangrijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Ook ondersteunt de SER bij de totstandkoming van nationale  akkoorden en convenanten. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijk deskundigen samen.

Het volledige adviesrapport is te downloaden van de site van de SER.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.