Sectorplan stikstof kost ruim een euro per 100 kg melk


Het plan van LTO, NAJK, NZO en Rabobank vergt een totale investering van 1,3 miljard euro
woensdag, 9 juni, 2021

Het plan van LTO, NAJK, NZO en Rabobank om de ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij in 2030 met 28 procent te verlagen kost ruim een euro per 100 kg melk.

Dit blijkt uit een doorrekening van het plan door Wageningen Economic Research en Wageningen Livestock Research.

Alle stallen emissiearm

Het plan is gebaseerd op een pakket aan maatregelen. Zo wordt ervan uitgegaan dat alle melkveebedrijven in 2030 een emissiearme stal hebben met een gemiddelde ammoniakemissie van 8,6 kg per dierplaats. Daarnaast wordt ingezet op structuurmaatregelen die er voor moeten zorgen dat de veebezetting per hectare niet stijgt.

Drijfmest verdund uitrijden

In het pakket is ook een aantal managementmaatregelen opgenomen, zoals een stijging van het gemiddelde aantal uren weidegang voor melkkoeien met 11 procent tot 1177 uur per jaar en een daling van het ruweiwitgehalte in het rantsoen (inclusief jongvee) van gemiddeld 169 gram ruw eiwit per kg droge stof naar gemiddeld 162 gram. Daarnaast zal volgens het plan in 2030 alle drijfmest op grasland op klei- en veengrond verdund worden met 50 procent water. Het percentage grasland op zandgrond dat op deze manier wordt bemest is gesteld op 75 procent.

7 procent minder koeien

In totaal zorgt dit pakket in 2030 volgens de berekeningen voor een verlaging van de uitstoot van ammoniak met 28 procent ten opzichte van 2018. Daarbij is er rekening mee gehouden dat het aantal melkkoeien daalt met 7 procent en het aantal stuks jongvee met 15 procent ten opzichte van 2018. Deze verkleining van de veestapel is het gevolg van een stijging van de productie per koe en afroming en opkoop van fosfaatrechten.

Investering 1,3 miljard

Volgens de Wageningse onderzoekers vraagt dit plan een investering van 1,3 miljard euro in emissiereducerende maatregelen in stallen, wateropslag en grond. Het plan verlaagt het resultaat op melkveebedrijven met gemiddeld 1,07 euro per 100 kg melk. Dit bedrag is opgebouwd uit de jaarkosten voor de genoemde investeringen (0,75 euro) en een daling van het saldo (0,32 euro).

 


0 reacties

Het plan van LTO, NAJK, NZO en Rabobank vergt een totale investering van 1,3 miljard euro
woensdag, 9 juni, 2021

Het plan van LTO, NAJK, NZO en Rabobank om de ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij in 2030 met 28 procent te verlagen kost ruim een euro per 100 kg melk.

Dit blijkt uit een doorrekening van het plan door Wageningen Economic Research en Wageningen Livestock Research.

Alle stallen emissiearm

Het plan is gebaseerd op een pakket aan maatregelen. Zo wordt ervan uitgegaan dat alle melkveebedrijven in 2030 een emissiearme stal hebben met een gemiddelde ammoniakemissie van 8,6 kg per dierplaats. Daarnaast wordt ingezet op structuurmaatregelen die er voor moeten zorgen dat de veebezetting per hectare niet stijgt.

Drijfmest verdund uitrijden

In het pakket is ook een aantal managementmaatregelen opgenomen, zoals een stijging van het gemiddelde aantal uren weidegang voor melkkoeien met 11 procent tot 1177 uur per jaar en een daling van het ruweiwitgehalte in het rantsoen (inclusief jongvee) van gemiddeld 169 gram ruw eiwit per kg droge stof naar gemiddeld 162 gram. Daarnaast zal volgens het plan in 2030 alle drijfmest op grasland op klei- en veengrond verdund worden met 50 procent water. Het percentage grasland op zandgrond dat op deze manier wordt bemest is gesteld op 75 procent.

7 procent minder koeien

In totaal zorgt dit pakket in 2030 volgens de berekeningen voor een verlaging van de uitstoot van ammoniak met 28 procent ten opzichte van 2018. Daarbij is er rekening mee gehouden dat het aantal melkkoeien daalt met 7 procent en het aantal stuks jongvee met 15 procent ten opzichte van 2018. Deze verkleining van de veestapel is het gevolg van een stijging van de productie per koe en afroming en opkoop van fosfaatrechten.

Investering 1,3 miljard

Volgens de Wageningse onderzoekers vraagt dit plan een investering van 1,3 miljard euro in emissiereducerende maatregelen in stallen, wateropslag en grond. Het plan verlaagt het resultaat op melkveebedrijven met gemiddeld 1,07 euro per 100 kg melk. Dit bedrag is opgebouwd uit de jaarkosten voor de genoemde investeringen (0,75 euro) en een daling van het saldo (0,32 euro).

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.