Sectorpartijen bezorgd over provinciale plannen voor extern salderen


Volgens de sectorpartijen moeten er nog veel knelpunten worden opgelost voordat extern salderen ‘veilig’ kan worden toegestaan
donderdag, 10 september, 2020

NAJK, ZLTO, POV, NVP, Agractie en NMV hebben met zorg en afkeuring gereageerd op de plannen van diverse provincies om extern salderen van stikstofruimte toe te staan.

De plannen zijn volgens hen veel te voorbarig en een bedreiging voor de positie van agrarische ondernemers.

Plannen in meerdere provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) berichtte deze week dat meerdere provincies in de komende weken extern salderen willen toestaan. Zo meldden de provincies Noord-Brabant en Zeeland dat extern salderen vanaf half september mogelijk is. In Limburg kan dit al. De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland nemen op 15 september een besluit over het voornemen om verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken. Extern salderen is in Gelderland voorlopig niet toegestaan. Extern salderen betekent dat partijen buiten de landbouw in staat worden gesteld om stikstofruimte op te kopen bij boeren.

Ongecontroleerde leegloop dreigt

NAJK, ZLTO, POV, NVP, Agractie en NMV stellen dat de verkoop van stikstofruimte op dit moment de toekomst van veel individuele ondernemers en van de sector als geheel in gevaar zou brengen. ‘Het besluit van de provincies Brabant en Zeeland is veel te voorbarig. Er is op dit moment bijvoorbeeld nog geen zicht op het legaal houden van bedrijven die ter goeder trouw hebben gehandeld (de zogenaamde PAS-melders). Bovendien is er nog geen deugdelijk systeem voor de registratie van stikstof. In sommige regio’s dreigt een ongecontroleerde leegloop van het platteland, omdat kapitaalkrachtige partijen stikstof van landbouwbedrijven zullen opkopen. Daardoor is deze niet meer beschikbaar voor het oplossen van knelpunten of duurzame ontwikkeling van de agrarische sector’, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Eerst knelpunten oplossen

Extern salderen kan volgens de sectorpartijen pas aan de orde zijn als de bestaande situatie goed in kaart is gebracht en wordt geborgd in een duidelijke stikstofboekhouding. Bovendien willen ze de zekerheid dat wordt voorkomen dat stikstof weglekt. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om stikstofruimte te vermarkten voor boeren die investeren in stikstofreductie. Tenslotte vinden ze dat extern salderen niet mogelijk kan worden zolang de problemen voor PAS-melders en andere knelgevallen niet zijn opgelost.

 


0 reacties

Volgens de sectorpartijen moeten er nog veel knelpunten worden opgelost voordat extern salderen ‘veilig’ kan worden toegestaan
donderdag, 10 september, 2020

NAJK, ZLTO, POV, NVP, Agractie en NMV hebben met zorg en afkeuring gereageerd op de plannen van diverse provincies om extern salderen van stikstofruimte toe te staan.

De plannen zijn volgens hen veel te voorbarig en een bedreiging voor de positie van agrarische ondernemers.

Plannen in meerdere provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) berichtte deze week dat meerdere provincies in de komende weken extern salderen willen toestaan. Zo meldden de provincies Noord-Brabant en Zeeland dat extern salderen vanaf half september mogelijk is. In Limburg kan dit al. De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland nemen op 15 september een besluit over het voornemen om verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken. Extern salderen is in Gelderland voorlopig niet toegestaan. Extern salderen betekent dat partijen buiten de landbouw in staat worden gesteld om stikstofruimte op te kopen bij boeren.

Ongecontroleerde leegloop dreigt

NAJK, ZLTO, POV, NVP, Agractie en NMV stellen dat de verkoop van stikstofruimte op dit moment de toekomst van veel individuele ondernemers en van de sector als geheel in gevaar zou brengen. ‘Het besluit van de provincies Brabant en Zeeland is veel te voorbarig. Er is op dit moment bijvoorbeeld nog geen zicht op het legaal houden van bedrijven die ter goeder trouw hebben gehandeld (de zogenaamde PAS-melders). Bovendien is er nog geen deugdelijk systeem voor de registratie van stikstof. In sommige regio’s dreigt een ongecontroleerde leegloop van het platteland, omdat kapitaalkrachtige partijen stikstof van landbouwbedrijven zullen opkopen. Daardoor is deze niet meer beschikbaar voor het oplossen van knelpunten of duurzame ontwikkeling van de agrarische sector’, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Eerst knelpunten oplossen

Extern salderen kan volgens de sectorpartijen pas aan de orde zijn als de bestaande situatie goed in kaart is gebracht en wordt geborgd in een duidelijke stikstofboekhouding. Bovendien willen ze de zekerheid dat wordt voorkomen dat stikstof weglekt. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om stikstofruimte te vermarkten voor boeren die investeren in stikstofreductie. Tenslotte vinden ze dat extern salderen niet mogelijk kan worden zolang de problemen voor PAS-melders en andere knelgevallen niet zijn opgelost.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.