Sector diende zeven alternatieve plannen voor eiwitmaatregel in


LTO Nederland noemt de voermaatregel waanzinnig en onwerkbaar
donderdag, 9 juli, 2020

Sinds eind mei heeft LTO Nederland samen met NMV, NAJK, DDB en Netwerk Grondig zeven alternatieve voermaatregelen aangedragen ter vervanging van de door de minister opgestelde voermaatregel.

Volgens LTO Nederland zijn alle alternatieven nagenoeg resoluut door de minister afgewezen.

Waanzinnige en onwerkbare maatregel

LTO Nederland noemt in een persbericht de maatregel waanzinnig en onwerkbaar en geeft aan dat de maatregel een risico voor de diergezondheid vormt. Groot probleem blijft dat er geen inzicht wordt gegeven in de onderbouwing van de voermaatregel, ondanks nadrukkelijk verzoek van de sector. Het ministerie heeft de sectororganisaties er dan ook niet van overtuigd dat de voermaatregel wel voldoende robuust is.

Dit zijn volgens LTO de ingediende voorstellen:

 1. Voermaatregel voor de laatste vier maanden van 2020 volledig van tafel door de reeds behaalde stikstofreductie sinds 2018 in te rekenen.
 2. Het rekenen met een gewogen gemiddeld ruweiwitgehalte over alle geleverde/aangekochte diervoeders.
 3. Uitzonderen van specifieke diercategorieën van de maatregel (jongvee en hoogdrachtige koeien).
 4. Het aanpassen van de maximum ruweiwitnormen in de matrix (ingedeeld op grondsoort en intensiteit) van de voermaatregel.
 5. Aanpassing van het ruweiwitgehalte in mengvoer. Per 1 juli starten met reduceren op sectorniveau om zo een buffer van gereduceerde stikstof op te bouwen vóór de voermaatregel van kracht gaat. Maandelijkse monitoring van de reductie. De veevoermaatregel fungeert als stok achter de deur bij ontoereikendheid.
 6. Aanpassing op bedrijfsniveau van ruweiwitgehalte in mengvoer en enkelvoudige droge grondstoffen door een referentie te nemen op basis van geleverd ruw eiwit. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door in 2020 drie procent minder ruw eiwit aan te voeren ten opzichte van voerleveranties in dezelfde periode in 2018, gecorrigeerd op dieraantallen. Op basis daarvan wordt het totaal eiwit gereduceerd.
 7. Maatregel op bedrijfsniveau, zoals beschreven bij vorig punt. Referentie op basis van leveranties, als vrijwillige keuze naast de voermaatregel. De melkveehouder is in deze optie zelf verantwoordelijk voor de administratie en committeert zich middels een privaatrechtelijk contract met de overheid aan de reductiedoelstelling van de overheid.

LTO Nederland hoopt dat de deze week aangenomen motie van het CDA en de VVD nog een mogelijkheid biedt tot aanpassen van de voermaatregel.


0 reacties

LTO Nederland noemt de voermaatregel waanzinnig en onwerkbaar
donderdag, 9 juli, 2020

Sinds eind mei heeft LTO Nederland samen met NMV, NAJK, DDB en Netwerk Grondig zeven alternatieve voermaatregelen aangedragen ter vervanging van de door de minister opgestelde voermaatregel.

Volgens LTO Nederland zijn alle alternatieven nagenoeg resoluut door de minister afgewezen.

Waanzinnige en onwerkbare maatregel

LTO Nederland noemt in een persbericht de maatregel waanzinnig en onwerkbaar en geeft aan dat de maatregel een risico voor de diergezondheid vormt. Groot probleem blijft dat er geen inzicht wordt gegeven in de onderbouwing van de voermaatregel, ondanks nadrukkelijk verzoek van de sector. Het ministerie heeft de sectororganisaties er dan ook niet van overtuigd dat de voermaatregel wel voldoende robuust is.

Dit zijn volgens LTO de ingediende voorstellen:

 1. Voermaatregel voor de laatste vier maanden van 2020 volledig van tafel door de reeds behaalde stikstofreductie sinds 2018 in te rekenen.
 2. Het rekenen met een gewogen gemiddeld ruweiwitgehalte over alle geleverde/aangekochte diervoeders.
 3. Uitzonderen van specifieke diercategorieën van de maatregel (jongvee en hoogdrachtige koeien).
 4. Het aanpassen van de maximum ruweiwitnormen in de matrix (ingedeeld op grondsoort en intensiteit) van de voermaatregel.
 5. Aanpassing van het ruweiwitgehalte in mengvoer. Per 1 juli starten met reduceren op sectorniveau om zo een buffer van gereduceerde stikstof op te bouwen vóór de voermaatregel van kracht gaat. Maandelijkse monitoring van de reductie. De veevoermaatregel fungeert als stok achter de deur bij ontoereikendheid.
 6. Aanpassing op bedrijfsniveau van ruweiwitgehalte in mengvoer en enkelvoudige droge grondstoffen door een referentie te nemen op basis van geleverd ruw eiwit. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door in 2020 drie procent minder ruw eiwit aan te voeren ten opzichte van voerleveranties in dezelfde periode in 2018, gecorrigeerd op dieraantallen. Op basis daarvan wordt het totaal eiwit gereduceerd.
 7. Maatregel op bedrijfsniveau, zoals beschreven bij vorig punt. Referentie op basis van leveranties, als vrijwillige keuze naast de voermaatregel. De melkveehouder is in deze optie zelf verantwoordelijk voor de administratie en committeert zich middels een privaatrechtelijk contract met de overheid aan de reductiedoelstelling van de overheid.

LTO Nederland hoopt dat de deze week aangenomen motie van het CDA en de VVD nog een mogelijkheid biedt tot aanpassen van de voermaatregel.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.