Schouten: nieuwe generieke korting fosfaatrechten voorkomen


Er is volgens Schouten geen ruimte meer om het fosfaatrechtenstel nu nog te wijzigen
maandag, 17 september, 2018

Minister Schouten wil een nieuwe generieke korting van de uitgegeven fosfaatrechten koste wat het kost voorkomen. Dat schrijft zij in een Kamerbrief over de stand van zaken van het fosfaatrechtenstelsel.

De minister heeft in Brussel overleg gehad met Eurocommissaris Vestager, die over mededinging gaat. Die vindt het bezwaarlijk dat er meer fosfaatrechten zijn uitgegeven dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. Momenteel zijn er circa 85,5 miljoen fosfaatrechten in de markt, en die hoeveelheid moet van Brussel zo snel mogelijk worden teruggebracht.

Geen generieke korting

Schouten schrijft: ‘Ik heb hierop aangegeven dat de werkelijke fosfaatproductie door de melkveehouderij onder het sectorplafond is en blijft. Van het doorvoeren van een generieke korting om het aantal rechten in de markt terug te brengen, kan daarom geen sprake zijn.’

Niettemin is het van belang om het aantal rechten in de markt op een meer geleidelijke manier terug te brengen, volgens de minister. De maatregelen voor de vleesveehouderij noemt zij hierin een belangrijke stap. Zoogkoeienhouders hoeven sinds 18 juli geen fosfaatrechten te hebben voor het jongvee dat zelf geen kalf krijgt.

Excretieforfaits niet meer geactualiseerd

Dat er sprake is van een discrepantie tussen de hoeveelheid rechten in de markt en de werkelijke fosfaatproductie heeft namelijk onder andere te maken met het feit dat de excretieforfaits sinds 2015 niet meer zijn geactualiseerd, volgens de minister. ‘Als we niets doen aan de hoeveelheid rechten in de markt, zal een actualisatie van de forfaits onherroepelijk gepaard moeten gaan met een generieke korting. Daar is de sector niet bij gebaat en dat wil ik dan ook voorkomen’, aldus Schouten.

Geen ruimte voor wijzigingen stelsel fosfaatrchten

Schouten heeft in Brussel ook gesproken over de mogelijke opties om bedrijven tegemoet te komen die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van het fosfaatrechtenstelsel. Maar volgens Brussel is er geen ruimte om extra rechten of ontheffingen uit te geven aan die bedrijven.

Er is ook geen ruimte om het stelsel nu nog te wijzigen; dan zou opnieuw de staatssteunprocedure moeten worden doorlopen. Dit betekent volgens Schouten ook dat de motie van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dat boeren maximaal 10 procent van hun fosfaatrechten mogen verhuren of huren zonder afroming voor het einde van dit jaar, niet haalbaar is, stelt ze. Ook van een tijdelijke ontschotting tussen de melkveehouderij en andere sectoren kan om diezelfde reden geen sprake zijn.

Klik hier om de kamerbrief te lezen.


0 reacties

Er is volgens Schouten geen ruimte meer om het fosfaatrechtenstel nu nog te wijzigen
maandag, 17 september, 2018

Minister Schouten wil een nieuwe generieke korting van de uitgegeven fosfaatrechten koste wat het kost voorkomen. Dat schrijft zij in een Kamerbrief over de stand van zaken van het fosfaatrechtenstelsel.

De minister heeft in Brussel overleg gehad met Eurocommissaris Vestager, die over mededinging gaat. Die vindt het bezwaarlijk dat er meer fosfaatrechten zijn uitgegeven dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. Momenteel zijn er circa 85,5 miljoen fosfaatrechten in de markt, en die hoeveelheid moet van Brussel zo snel mogelijk worden teruggebracht.

Geen generieke korting

Schouten schrijft: ‘Ik heb hierop aangegeven dat de werkelijke fosfaatproductie door de melkveehouderij onder het sectorplafond is en blijft. Van het doorvoeren van een generieke korting om het aantal rechten in de markt terug te brengen, kan daarom geen sprake zijn.’

Niettemin is het van belang om het aantal rechten in de markt op een meer geleidelijke manier terug te brengen, volgens de minister. De maatregelen voor de vleesveehouderij noemt zij hierin een belangrijke stap. Zoogkoeienhouders hoeven sinds 18 juli geen fosfaatrechten te hebben voor het jongvee dat zelf geen kalf krijgt.

Excretieforfaits niet meer geactualiseerd

Dat er sprake is van een discrepantie tussen de hoeveelheid rechten in de markt en de werkelijke fosfaatproductie heeft namelijk onder andere te maken met het feit dat de excretieforfaits sinds 2015 niet meer zijn geactualiseerd, volgens de minister. ‘Als we niets doen aan de hoeveelheid rechten in de markt, zal een actualisatie van de forfaits onherroepelijk gepaard moeten gaan met een generieke korting. Daar is de sector niet bij gebaat en dat wil ik dan ook voorkomen’, aldus Schouten.

Geen ruimte voor wijzigingen stelsel fosfaatrchten

Schouten heeft in Brussel ook gesproken over de mogelijke opties om bedrijven tegemoet te komen die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van het fosfaatrechtenstelsel. Maar volgens Brussel is er geen ruimte om extra rechten of ontheffingen uit te geven aan die bedrijven.

Er is ook geen ruimte om het stelsel nu nog te wijzigen; dan zou opnieuw de staatssteunprocedure moeten worden doorlopen. Dit betekent volgens Schouten ook dat de motie van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dat boeren maximaal 10 procent van hun fosfaatrechten mogen verhuren of huren zonder afroming voor het einde van dit jaar, niet haalbaar is, stelt ze. Ook van een tijdelijke ontschotting tussen de melkveehouderij en andere sectoren kan om diezelfde reden geen sprake zijn.

Klik hier om de kamerbrief te lezen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.