Rapport ‘Ontspannen Nederland’ wil regionale aanpak stikstof


Via een gebiedsgerichte aanpak moet de stikstofreductie van 50 procent in 2035 haalbaar zijn volgens het rapport 'Naar een ontspannen Nederland'
donderdag, 1 juli, 2021

Stevige emissiereductie in de Gelderse vallei, uitkoop van piekbelasters en extensivering van de landbouw in het Groene Hart. Het zijn een aantal aanbevelingen in het rapport ‘Naar een ontspannen Nederland’ dat vandaag door de Leidse hoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman is gepresenteerd.

Via een gebiedsgerichte aanpak, waar naast stikstofemissie ook andere internationale verplichtingen zoals kaderrichtlijn water, vogel en habitatrichtlijnen een rol in krijgen, moet het lukken om in 2035 een reductie van stikstofemissie van 50 procent te realiseren.

Zeven sleutelgebieden

Delen van het rapport lekten vorige week al uit en leidden tot forse kritiek onder boeren. Terwijl volgens de samenstellers van het rapport de plannen de sector weer toekomstperspectief moeten geven. Naast zeven zogenoemde ‘sleutelgebieden‘ waar de stikstofemissie drastisch zou moeten worden teruggebracht, worden er immers ook regio’s aangewezen waar efficiënte landbouwproductie plaats kan blijven vinden. Met het oog op het veilig stellen van de voedselproductie kan op deze gronden met relatief lage input en lage verliezen een hoge productie worden gehaald. De onderzoekers wijzen er daarbij wel op dat het vooral om akkerbouw en tuinbouw zou moeten gaan.

Techniek geen oplossing

De samenstellers van het rapport stellen voor om een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van boeren, landeigenaren en ketenspelers te maken om doelen te halen. Maar het halen van de doelen lukt volgens hen niet met behulp van techniek. ‘Stap niet in de valkuil van de inzet op alleen technische oplossingen om de kool en de geit te sparen. Daarmee gaan kostbare jaren verloren en het kost bovendien veel geld’, zo schrijven ze.

Acties op 7 juli

Het rapport heeft er inmiddels voor gezorgd dat zowel Agractie als Farmers Defense Force boeren hebben opgeroepen om op 7 juli op diverse plaatsen in het land actie te gaan voeren.Via een gebiedsgerichte aanpak moet de stikstofreductie van 50 procent in 2035 haalbaar zijn volgens het rapport 'Naar een ontspannen Nederland'
donderdag, 1 juli, 2021

Stevige emissiereductie in de Gelderse vallei, uitkoop van piekbelasters en extensivering van de landbouw in het Groene Hart. Het zijn een aantal aanbevelingen in het rapport ‘Naar een ontspannen Nederland’ dat vandaag door de Leidse hoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman is gepresenteerd.

Via een gebiedsgerichte aanpak, waar naast stikstofemissie ook andere internationale verplichtingen zoals kaderrichtlijn water, vogel en habitatrichtlijnen een rol in krijgen, moet het lukken om in 2035 een reductie van stikstofemissie van 50 procent te realiseren.

Zeven sleutelgebieden

Delen van het rapport lekten vorige week al uit en leidden tot forse kritiek onder boeren. Terwijl volgens de samenstellers van het rapport de plannen de sector weer toekomstperspectief moeten geven. Naast zeven zogenoemde ‘sleutelgebieden‘ waar de stikstofemissie drastisch zou moeten worden teruggebracht, worden er immers ook regio’s aangewezen waar efficiënte landbouwproductie plaats kan blijven vinden. Met het oog op het veilig stellen van de voedselproductie kan op deze gronden met relatief lage input en lage verliezen een hoge productie worden gehaald. De onderzoekers wijzen er daarbij wel op dat het vooral om akkerbouw en tuinbouw zou moeten gaan.

Techniek geen oplossing

De samenstellers van het rapport stellen voor om een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van boeren, landeigenaren en ketenspelers te maken om doelen te halen. Maar het halen van de doelen lukt volgens hen niet met behulp van techniek. ‘Stap niet in de valkuil van de inzet op alleen technische oplossingen om de kool en de geit te sparen. Daarmee gaan kostbare jaren verloren en het kost bovendien veel geld’, zo schrijven ze.

Acties op 7 juli

Het rapport heeft er inmiddels voor gezorgd dat zowel Agractie als Farmers Defense Force boeren hebben opgeroepen om op 7 juli op diverse plaatsen in het land actie te gaan voeren.Reacties

Bij de gedachte dat we de natuur moeten beschermen door de depositie van stikstof te verminderen wordt een denkfout gemaakt. Natuur verrijkt zichzelf en laat zich niet fixeren. Google maar eens op pioniersplant. In Nederland is veel natuur ontstaan doordat we een bestaande situatie verstoord hebben, afplaggen van turf, indijken van rivieren, houtkap, helmaanplant, aftichelen, etc. Raar dat natuur een nieuwe balans zoekt? Behalve stikstof zijn er meer factoren die de groei van planten bevorderen. 30 Procent meer CO2 in de lucht, verandering van klimaat (warmer), grotere variatie in vochtvoorziening, meer zonuren. Maar ja, we hebben een wet.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.