Rabobank: herstel melkprijzen blijft in eerste kwartaal 2017


Voorlopig voorziet de Rabobank nog geen wereldwijde groei van de melkproductie
donderdag, 22 december, 2016

Het herstel van de melkprijzen houdt volgens Rabobank in het eerste kwartaal van 2017 nog aan. De bank verwacht dat de melkproductie op korte termijn niet groeit, zo is te lezen in het Kwartaalbericht Melkvee.

Wereldwijd daalde de melkproductie in de tweede helft van 2016 stevig, met name in de EU en Nieuw-Zeeland. Hierdoor werden nauwelijks voorraden aangelegd en tegelijkertijd trok de vraag aan. De prijzen van zuivelgrondstoffen schoten in de tweede helft van 2016 omhoog, met name door een gestegen vraag naar boter en kaas.

Productiedaling in Europa

In de EU nam de melkproductie in het derde kwartaal van 2016 af met 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode in 2015. In september daalde de melkproductie in de EU zelfs met 2,2 procent. De lage melkprijzen en de Europese melkverminderingsregeling liggen ten grondslag aan deze daling.

Buffer opbouwen

De liquiditeit van bijna alle melkveebedrijven is volgens de bank aangetast door de lage melkprijzen van eerder dit jaar. Nu de prijzen weer in de lift zitten, kunnen de ondernemingen wat herstellen. De bank adviseert melkveehouders de hogere prijzen te beschouwen als een lening van de markt, om buffers aan te leggen voor toekomstige periodes met lage melkprijzen. Ook bij bovengemiddelde prijsniveaus adviseert de bank om toekomstige geldstromen in beeld te brengen.

Melkproductie stijgt nog niet

Voor komend kwartaal voorziet de Rabobank een verder prijsherstel en een groeiende vraag, met name in Europa, de VS en China. De vraag naar botervet is groter dan die naar mageremelkpoeder. De bank voorziet dat de hogere melkprijzen niet direct gaan leiden tot een hogere melkproductie in de EU, voornamelijk vanwege de Europese melkreductieregeling. In de tweede helft van 2017 komt die productiegroei door hogere melkprijzen volgens de bank wel op gang. Buiten de EU zijn er verwachte productiestijgingen in de VS en Brazilië.


0 reacties

Voorlopig voorziet de Rabobank nog geen wereldwijde groei van de melkproductie
donderdag, 22 december, 2016

Het herstel van de melkprijzen houdt volgens Rabobank in het eerste kwartaal van 2017 nog aan. De bank verwacht dat de melkproductie op korte termijn niet groeit, zo is te lezen in het Kwartaalbericht Melkvee.

Wereldwijd daalde de melkproductie in de tweede helft van 2016 stevig, met name in de EU en Nieuw-Zeeland. Hierdoor werden nauwelijks voorraden aangelegd en tegelijkertijd trok de vraag aan. De prijzen van zuivelgrondstoffen schoten in de tweede helft van 2016 omhoog, met name door een gestegen vraag naar boter en kaas.

Productiedaling in Europa

In de EU nam de melkproductie in het derde kwartaal van 2016 af met 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode in 2015. In september daalde de melkproductie in de EU zelfs met 2,2 procent. De lage melkprijzen en de Europese melkverminderingsregeling liggen ten grondslag aan deze daling.

Buffer opbouwen

De liquiditeit van bijna alle melkveebedrijven is volgens de bank aangetast door de lage melkprijzen van eerder dit jaar. Nu de prijzen weer in de lift zitten, kunnen de ondernemingen wat herstellen. De bank adviseert melkveehouders de hogere prijzen te beschouwen als een lening van de markt, om buffers aan te leggen voor toekomstige periodes met lage melkprijzen. Ook bij bovengemiddelde prijsniveaus adviseert de bank om toekomstige geldstromen in beeld te brengen.

Melkproductie stijgt nog niet

Voor komend kwartaal voorziet de Rabobank een verder prijsherstel en een groeiende vraag, met name in Europa, de VS en China. De vraag naar botervet is groter dan die naar mageremelkpoeder. De bank voorziet dat de hogere melkprijzen niet direct gaan leiden tot een hogere melkproductie in de EU, voornamelijk vanwege de Europese melkreductieregeling. In de tweede helft van 2017 komt die productiegroei door hogere melkprijzen volgens de bank wel op gang. Buiten de EU zijn er verwachte productiestijgingen in de VS en Brazilië.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.