Raad van State haalt streep door PAS


De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend
woensdag, 29 mei, 2019

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven.

De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk.

In strijd met Europese wetgeving

Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven.

Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuitgehaald, omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving.

Weiden en bemesten niet vergunningsvrij

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden.

Bestaande vergunningen blijven geldig

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig.

Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat.

Toekomst onduidelijk

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast.

Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen, is op dit moment nog onduidelijk.

Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden.

 

 

 


0 reacties

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend
woensdag, 29 mei, 2019

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven.

De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk.

In strijd met Europese wetgeving

Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven.

Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuitgehaald, omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving.

Weiden en bemesten niet vergunningsvrij

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden.

Bestaande vergunningen blijven geldig

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig.

Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat.

Toekomst onduidelijk

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast.

Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen, is op dit moment nog onduidelijk.

Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.