Raad van ministers wil ruimte voor nationale invulling Europees GLB


Het nieuwe GLB zou meer ruimte moeten bieden aan lidstaten voor een eigen invulling van zogenaamde ‘ecoregelingen’
woensdag, 21 oktober, 2020

Na 45 uur onderhandelen hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dit akkoord wordt de inzet van de Raad van ministers in gesprekken met het Europees Parlement over de invulling van het GLB in de periode 2023 – 2027. De komende dagen stemt het Europees Parlement over de voorgestelde wijzigingen en het totaalpakket. Daarna gaan het Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie met elkaar in onderhandeling om de verschillende standpunten bij elkaar te brengen. Een definitief akkoord over het nieuwe GLB wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Twintig procent voor ‘groene’ prestaties

De Raad van ministers wil 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning reserveren voor het belonen van ‘groene’ prestaties op het gebied van klimaat, milieu en natuur. Daarbij wordt gericht aandacht gevraagd voor jonge boeren. Lidstaten zouden verplicht twee procent van het budget voor inkomenssteun moeten besteden aan jonge boeren, bijvoorbeeld via gerichte investeringssteun.

Meer ruimte voor lidstaten

In het akkoord van de Raad van ministers is vastgelegd dat lidstaten meer ruimte moeten krijgen voor een eigen verdeling van het budget voor inkomensondersteuning, bijvoorbeeld via een nationale invulling van ecoregelingen. Ook willen de ministers af van het huidige ingewikkelde systeem van betalingsrechten. In plaats daarvan willen ze dat directe betalingen rechtstreeks worden gekoppeld aan hectares.

Minister Schouten tevreden

Minister Schouten is tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. ‘Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB  moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en eerlijk inkomen’, reageert ze in een verklaring op de site van het ministerie.

LTO: GLB als inkomensvangnet

LTO Nederland ziet in het akkoord van de Europese ministers een aantal positieve ontwikkelingen, zoals het afzwakken van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor basissteun. Hierbij benadrukt de belangenbehartiger wel dat het niet is uit te leggen dat in de plannen voor een nieuw GLB meer van boeren wordt gevraagd terwijl ze structureel minder geld ontvangen. Voor LTO is het vooral belangrijk dat het GLB een inkomensvangnet blijft. Voor de invulling van de (nationale) ecoregelingen pleit de boerenorganisatie voor een eenvoudig menu waaruit ondernemers keuzes kunnen maken die het best passen bij hun bedrijf.

Boerenbond: stimulerend beleid cruciaal

Boerenbond vindt het akkoord van de Raad een stap in de juiste richting. 'In het belang van de diverse groep van Vlaamse boeren is het voor Boerenbond cruciaal dat het GLB als stimulerende beleidsinstrument ingezet wordt. Enkel zo kan de boer als ondernemer aan de slag gaan volgens de mogelijkheden van zijn bedrijf', aldus de belangenorganisatie.

 


0 reacties

Het nieuwe GLB zou meer ruimte moeten bieden aan lidstaten voor een eigen invulling van zogenaamde ‘ecoregelingen’
woensdag, 21 oktober, 2020

Na 45 uur onderhandelen hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dit akkoord wordt de inzet van de Raad van ministers in gesprekken met het Europees Parlement over de invulling van het GLB in de periode 2023 – 2027. De komende dagen stemt het Europees Parlement over de voorgestelde wijzigingen en het totaalpakket. Daarna gaan het Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie met elkaar in onderhandeling om de verschillende standpunten bij elkaar te brengen. Een definitief akkoord over het nieuwe GLB wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Twintig procent voor ‘groene’ prestaties

De Raad van ministers wil 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning reserveren voor het belonen van ‘groene’ prestaties op het gebied van klimaat, milieu en natuur. Daarbij wordt gericht aandacht gevraagd voor jonge boeren. Lidstaten zouden verplicht twee procent van het budget voor inkomenssteun moeten besteden aan jonge boeren, bijvoorbeeld via gerichte investeringssteun.

Meer ruimte voor lidstaten

In het akkoord van de Raad van ministers is vastgelegd dat lidstaten meer ruimte moeten krijgen voor een eigen verdeling van het budget voor inkomensondersteuning, bijvoorbeeld via een nationale invulling van ecoregelingen. Ook willen de ministers af van het huidige ingewikkelde systeem van betalingsrechten. In plaats daarvan willen ze dat directe betalingen rechtstreeks worden gekoppeld aan hectares.

Minister Schouten tevreden

Minister Schouten is tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. ‘Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB  moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en eerlijk inkomen’, reageert ze in een verklaring op de site van het ministerie.

LTO: GLB als inkomensvangnet

LTO Nederland ziet in het akkoord van de Europese ministers een aantal positieve ontwikkelingen, zoals het afzwakken van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor basissteun. Hierbij benadrukt de belangenbehartiger wel dat het niet is uit te leggen dat in de plannen voor een nieuw GLB meer van boeren wordt gevraagd terwijl ze structureel minder geld ontvangen. Voor LTO is het vooral belangrijk dat het GLB een inkomensvangnet blijft. Voor de invulling van de (nationale) ecoregelingen pleit de boerenorganisatie voor een eenvoudig menu waaruit ondernemers keuzes kunnen maken die het best passen bij hun bedrijf.

Boerenbond: stimulerend beleid cruciaal

Boerenbond vindt het akkoord van de Raad een stap in de juiste richting. 'In het belang van de diverse groep van Vlaamse boeren is het voor Boerenbond cruciaal dat het GLB als stimulerende beleidsinstrument ingezet wordt. Enkel zo kan de boer als ondernemer aan de slag gaan volgens de mogelijkheden van zijn bedrijf', aldus de belangenorganisatie.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.