Peter Broeckx: ‘Onze mogelijkheden om te helpen zijn beperkt’


Peter Broeckx: 'Wij mogen momenteel geen gegevens verstrekken aan veehouders en dit frustreert mij mateloos'
woensdag, 14 februari, 2018

De klantenservice van CRV kreeg de afgelopen dagen meer dan duizend telefoontjes van veehouders met vragen over de blokkade waarmee ze zijn geconfronteerd in het kader van het opsporen van I&R-fraude. Peter Broeckx, voorzitter van CRV, legt uit dat de coöperatie er alles aan doet om haar leden te helpen. De mogelijkheden zijn op dit moment echter helaas beperkt.

Hoe ervaart u als boerenbestuurder de huidige situatie?

‘Ik begrijp de frustratie van collega-veehouders heel goed. Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om de bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn zo snel mogelijk gedeblokkeerd te krijgen. Hoe langer dit duurt, hoe vervelender het voor de betrokken veehouders wordt en hoe groter de imagoschade van de sector. Ook wij vinden dat er zo snel mogelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen veehouders die een foutje hebben gemaakt en veehouders die hebben gefraudeerd. Want - laat daar geen misverstand over bestaan - ook wij vinden dat fraude niet getolereerd mag worden.’

Kunt u iets zeggen over de data die de overheid bij CRV heeft gevorderd om afwijkingen in de registratie in beeld te brengen?

‘Dat veehouders deze vraag stellen, begrijp ik. Maar omdat de vordering is gedaan in het kader van onderzoek op verdenking van een economisch delict, mogen we daar geen mededelingen over doen. Het huidige onderzoek naar I&R-fraude is vergelijkbaar met een strafzaak die onder de rechter is.’

Wat doet CRV voor leden die onterecht in de problemen zitten?

‘We hebben de afgelopen dagen veel moeite gedaan om met RVO en NVWA in gesprek te komen over wat we mogen doen om veehouders te ondersteunen. Wij hebben hiervoor ook voorstellen gedaan en ideeën aangedragen. Op dit moment gelden echter strikte juridische kaders. RVO houdt zelf de controle. Wij mogen momenteel geen gegevens verstrekken aan veehouders en dit frustreert mij mateloos. We blijven echter met de overheid in gesprek en hopen snel duidelijkheid te krijgen.’

Er is een beeld ontstaan dat een deel van de bedrijven geblokkeerd is door fouten van CRV. Klopt dit beeld?

‘Dit beeld is gebaseerd op misverstanden over onze rol. CRV is niet de beheerder van het I&R-systeem, dat is de overheid. RVO is dan ook verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Via het I&R-systeem houdt de overheid, vanuit veterinair oogpunt, zicht op dierstromen. CRV verzamelt wel afstammingsgegevens ten behoeve van de stamboekregistratie en fokwaardeschatting en levert deze door aan het I&R-systeem. De werking van deze koppeling is geborgd. Wij kunnen veehouders dan ook verzekeren dat de uitwisseling van data tussen CRV en het I&R-systeem vlekkeloos functioneert en dat ook altijd heeft gedaan.’

Hoe zit het met de datakoppeling tussen CRV en andere partijen?

‘Naast CRV zijn er meer partijen die data leveren aan de overheid. Denk bijvoorbeeld aan Rendac, slachthuizen en verzamelplaatsen. Deze partijen hebben zelf een rechtstreekse koppeling met het I&R-systeem. Daar zit CRV niet tussen. Veel melkveehouders maken gebruik van een managementsysteem waarmee gegevens worden vastgelegd en doorgegeven aan CRV. De gegevens die relevant zijn voor de dierregistratie komen eerst terecht in een zogenaamd voorportaal. Van hieruit worden alleen de publieke gegevens doorgegeven aan het I&R-systeem van RVO. Private gegevens zoals bijvoorbeeld diernummer en naamgeving, blijven bij CRV.’

Wat kan de klantenservice van CRV op dit moment voor veehouders doen?

‘De klantenservice blijft klaarstaan om veehouders te woord te staan. RVO stelt echter heel duidelijk dat veehouders zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van data. CRV mag geen gegevens doorgeven aan RVO of fouten corrigeren. Veehouders die bewijslast nodig hebben om de blokkade van hun bedrijf op te heffen zullen die uit hun eigen administratie moeten halen en vervolgens zelf aan RVO moeten voorleggen. CRV mag deze gegevens op dit moment helaas niet verstrekken.’

Wat mogen veehouders de komende tijd van CRV verwachten?

‘Wij blijven met de overheid meedenken over wat wij zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat bedrijven die zijn geblokkeerd door administratieve fouten, zo snel mogelijk weer worden vrijgegeven. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we dna-onderzoek uit kunnen laten voeren. Ook hebben we onder de aandacht gebracht dat veehouders met de uitslagen van merkertesten in veel gevallen al over afstammingsbewijs beschikken. RVO beoordeelt op dit moment de bruikbaarheid van deze data als bewijslast.’


0 reacties

Peter Broeckx: 'Wij mogen momenteel geen gegevens verstrekken aan veehouders en dit frustreert mij mateloos'
woensdag, 14 februari, 2018

De klantenservice van CRV kreeg de afgelopen dagen meer dan duizend telefoontjes van veehouders met vragen over de blokkade waarmee ze zijn geconfronteerd in het kader van het opsporen van I&R-fraude. Peter Broeckx, voorzitter van CRV, legt uit dat de coöperatie er alles aan doet om haar leden te helpen. De mogelijkheden zijn op dit moment echter helaas beperkt.

Hoe ervaart u als boerenbestuurder de huidige situatie?

‘Ik begrijp de frustratie van collega-veehouders heel goed. Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om de bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn zo snel mogelijk gedeblokkeerd te krijgen. Hoe langer dit duurt, hoe vervelender het voor de betrokken veehouders wordt en hoe groter de imagoschade van de sector. Ook wij vinden dat er zo snel mogelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen veehouders die een foutje hebben gemaakt en veehouders die hebben gefraudeerd. Want - laat daar geen misverstand over bestaan - ook wij vinden dat fraude niet getolereerd mag worden.’

Kunt u iets zeggen over de data die de overheid bij CRV heeft gevorderd om afwijkingen in de registratie in beeld te brengen?

‘Dat veehouders deze vraag stellen, begrijp ik. Maar omdat de vordering is gedaan in het kader van onderzoek op verdenking van een economisch delict, mogen we daar geen mededelingen over doen. Het huidige onderzoek naar I&R-fraude is vergelijkbaar met een strafzaak die onder de rechter is.’

Wat doet CRV voor leden die onterecht in de problemen zitten?

‘We hebben de afgelopen dagen veel moeite gedaan om met RVO en NVWA in gesprek te komen over wat we mogen doen om veehouders te ondersteunen. Wij hebben hiervoor ook voorstellen gedaan en ideeën aangedragen. Op dit moment gelden echter strikte juridische kaders. RVO houdt zelf de controle. Wij mogen momenteel geen gegevens verstrekken aan veehouders en dit frustreert mij mateloos. We blijven echter met de overheid in gesprek en hopen snel duidelijkheid te krijgen.’

Er is een beeld ontstaan dat een deel van de bedrijven geblokkeerd is door fouten van CRV. Klopt dit beeld?

‘Dit beeld is gebaseerd op misverstanden over onze rol. CRV is niet de beheerder van het I&R-systeem, dat is de overheid. RVO is dan ook verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Via het I&R-systeem houdt de overheid, vanuit veterinair oogpunt, zicht op dierstromen. CRV verzamelt wel afstammingsgegevens ten behoeve van de stamboekregistratie en fokwaardeschatting en levert deze door aan het I&R-systeem. De werking van deze koppeling is geborgd. Wij kunnen veehouders dan ook verzekeren dat de uitwisseling van data tussen CRV en het I&R-systeem vlekkeloos functioneert en dat ook altijd heeft gedaan.’

Hoe zit het met de datakoppeling tussen CRV en andere partijen?

‘Naast CRV zijn er meer partijen die data leveren aan de overheid. Denk bijvoorbeeld aan Rendac, slachthuizen en verzamelplaatsen. Deze partijen hebben zelf een rechtstreekse koppeling met het I&R-systeem. Daar zit CRV niet tussen. Veel melkveehouders maken gebruik van een managementsysteem waarmee gegevens worden vastgelegd en doorgegeven aan CRV. De gegevens die relevant zijn voor de dierregistratie komen eerst terecht in een zogenaamd voorportaal. Van hieruit worden alleen de publieke gegevens doorgegeven aan het I&R-systeem van RVO. Private gegevens zoals bijvoorbeeld diernummer en naamgeving, blijven bij CRV.’

Wat kan de klantenservice van CRV op dit moment voor veehouders doen?

‘De klantenservice blijft klaarstaan om veehouders te woord te staan. RVO stelt echter heel duidelijk dat veehouders zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van data. CRV mag geen gegevens doorgeven aan RVO of fouten corrigeren. Veehouders die bewijslast nodig hebben om de blokkade van hun bedrijf op te heffen zullen die uit hun eigen administratie moeten halen en vervolgens zelf aan RVO moeten voorleggen. CRV mag deze gegevens op dit moment helaas niet verstrekken.’

Wat mogen veehouders de komende tijd van CRV verwachten?

‘Wij blijven met de overheid meedenken over wat wij zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat bedrijven die zijn geblokkeerd door administratieve fouten, zo snel mogelijk weer worden vrijgegeven. We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we dna-onderzoek uit kunnen laten voeren. Ook hebben we onder de aandacht gebracht dat veehouders met de uitslagen van merkertesten in veel gevallen al over afstammingsbewijs beschikken. RVO beoordeelt op dit moment de bruikbaarheid van deze data als bewijslast.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.