Overheid vordert data CRV om registratiefraude in beeld te brengen


Roald van Noort: ‘Betrouwbaarheid fokwaardeschatting is niet in het geding'
woensdag, 24 januari, 2018

Het ministerie van LNV meldde gisteren dat veehouders op grote schaal lijken te hebben gefraudeerd met de afkalfdata van vaarzen en het aanmelden van tweelingen in het I&R-systeem. Via bewuste misregistratie kon voordeel worden gehaald in het fosfaatreductieplan. Vandaag heeft de overheid CRV gevorderd om data aan te leveren om frauderende bedrijven op te kunnen sporen. Veeteelt legde vier vragen voor aan Roald van Noort, voorzitter van de directie van CRV.

Heeft CRV de overheid ingelicht over registratiefraude?

‘Nee. Wij wisten dit niet, omdat wij hier geen gerichte analyses op uitvoeren. Daarnaast behoort handhaving van regelgeving niet tot ons takenpakket.’

Had CRV niet eerder een stijgende trend in het aantal tweelingen kunnen opmerken?

‘Nee. CRV berekent fokwaarden voor geboorteverloop voor stieren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van afkalfgegevens van de vaarzen en koeien in de Nederlandse en Vlaamse veestapel. De fokwaarden zijn gebaseerd op eenlinggeboortes. Meerlinggeboortes blijven buiten beschouwing en worden automatisch uit de dataset gefilterd. Voor de berekening van de fokwaarde geboorteverloop doen de meerlingen niet ter zake. Het registreren van gegevens over het afkalfverloop gebeurt vrijwillig waardoor we deze informatie voor ongeveer veertig procent van de dieren in beeld hebben.’

Gaat CRV de overheid helpen om fraudeurs op te sporen?

‘CRV verstrekt aan derden geen gegevens die zijn te herleiden tot individuele bedrijven. Dit is geborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Data van individuele veehouders zijn en blijven bij ons dan ook veilig. Als de overheid echter aanwijzingen heeft voor fraude kan ze data bij ons vorderen en zijn we verplicht daaraan mee te werken. Dat is in dit geval ook gebeurd. Ik ga ervan uit dat CRV niet het enige bedrijf is dat met een vordering te maken heeft gekregen. Er zijn meer bedrijven in de melkveesector die relevante data verzamelen. Wij begrijpen de vordering echter wel en zullen alle medewerking verlenen aan de overheid conform de vordering.'

Wat betekent de fraude voor de betrouwbaarheid van afstammingsinformatie en fokwaardeschatting?

‘De betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting is niet in het geding. Met een misregistratie van maar vijf procent is de betrouwbaarheid van de afstammingsinformatie in Nederland en Vlaanderen zeer hoog. Daar kan wereldwijd geen land aan tippen. De mogelijke fraude die nu aan het licht is gekomen, verandert daar niets aan. Er zitten checks in ons systeem om afstammingen te controleren. Van de foutief geregistreerde vaarskalveren die wel een bijdrage gaan leveren aan de fokwaardeschatting controleren en corrigeren we via dna-onderzoek de afstamming achteraf.’


0 reacties

Roald van Noort: ‘Betrouwbaarheid fokwaardeschatting is niet in het geding'
woensdag, 24 januari, 2018

Het ministerie van LNV meldde gisteren dat veehouders op grote schaal lijken te hebben gefraudeerd met de afkalfdata van vaarzen en het aanmelden van tweelingen in het I&R-systeem. Via bewuste misregistratie kon voordeel worden gehaald in het fosfaatreductieplan. Vandaag heeft de overheid CRV gevorderd om data aan te leveren om frauderende bedrijven op te kunnen sporen. Veeteelt legde vier vragen voor aan Roald van Noort, voorzitter van de directie van CRV.

Heeft CRV de overheid ingelicht over registratiefraude?

‘Nee. Wij wisten dit niet, omdat wij hier geen gerichte analyses op uitvoeren. Daarnaast behoort handhaving van regelgeving niet tot ons takenpakket.’

Had CRV niet eerder een stijgende trend in het aantal tweelingen kunnen opmerken?

‘Nee. CRV berekent fokwaarden voor geboorteverloop voor stieren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van afkalfgegevens van de vaarzen en koeien in de Nederlandse en Vlaamse veestapel. De fokwaarden zijn gebaseerd op eenlinggeboortes. Meerlinggeboortes blijven buiten beschouwing en worden automatisch uit de dataset gefilterd. Voor de berekening van de fokwaarde geboorteverloop doen de meerlingen niet ter zake. Het registreren van gegevens over het afkalfverloop gebeurt vrijwillig waardoor we deze informatie voor ongeveer veertig procent van de dieren in beeld hebben.’

Gaat CRV de overheid helpen om fraudeurs op te sporen?

‘CRV verstrekt aan derden geen gegevens die zijn te herleiden tot individuele bedrijven. Dit is geborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Data van individuele veehouders zijn en blijven bij ons dan ook veilig. Als de overheid echter aanwijzingen heeft voor fraude kan ze data bij ons vorderen en zijn we verplicht daaraan mee te werken. Dat is in dit geval ook gebeurd. Ik ga ervan uit dat CRV niet het enige bedrijf is dat met een vordering te maken heeft gekregen. Er zijn meer bedrijven in de melkveesector die relevante data verzamelen. Wij begrijpen de vordering echter wel en zullen alle medewerking verlenen aan de overheid conform de vordering.'

Wat betekent de fraude voor de betrouwbaarheid van afstammingsinformatie en fokwaardeschatting?

‘De betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting is niet in het geding. Met een misregistratie van maar vijf procent is de betrouwbaarheid van de afstammingsinformatie in Nederland en Vlaanderen zeer hoog. Daar kan wereldwijd geen land aan tippen. De mogelijke fraude die nu aan het licht is gekomen, verandert daar niets aan. Er zitten checks in ons systeem om afstammingen te controleren. Van de foutief geregistreerde vaarskalveren die wel een bijdrage gaan leveren aan de fokwaardeschatting controleren en corrigeren we via dna-onderzoek de afstamming achteraf.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.