Nevedi: ‘Stikstofplan biedt mogelijkheden maar vragen over invulling’


Henk Flipsen: ‘Positief dat boeren ruimte krijgen om mee te denken over invulling van het voerspoor’
woensdag, 13 november, 2019

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de branche-organisatie van veevoerbedrijven is op het eerste oog tevreden met de denkrichting die het kabinet heeft gekozen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te reduceren. Over de uitwerking heeft hij echter nog veel vragen.

In de vandaag gepresenteerde plannen om de bouw vlot te trekken noemt het kabinet ammoniakreductie via voermaatregelen als één van de speerpunten. Gesproken wordt over doelmaatregelen voor een lager eiwitgehalte in het rantsoen.

Totale rantsoen uitgangspunt

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de branche-organisatie van veevoerbedrijven, ziet mogelijkheden in de aanpak die het kabinet kiest. ‘Gelukkig hebben de beleidsmakers het eiwitgehalte van het totale rantsoen als uitgangspunt genomen. Ze hebben ingezien dat je problemen niet simpelweg oplost met een extra additief of het toevoegen of weglaten van een paar grondstoffen in het krachtvoer’, geeft hij aan. Flipsen ziet ook zeker mogelijkheden om zonder grote gevolgen het eiwitpercentage in rantsoenen voor melkvee te verlagen.

Hoe handhaven en borgen?

Tegelijkertijd heeft de directeur van Nevedi nog veel vragen over de invulling van de plannen. ‘Het kabinet rekent met een concrete reductie van de stikstofdepositie en spreekt over doelvoorschriften voor het eiwitgehalte in het rantsoen. Het is dus niet vrijblijvend. Maar wat die doelvoorschriften concreet inhouden is mij nog niet bekend. Bovendien is het de vraag hoe het naleven van deze voorschriften gecontroleerd en geborgd gaat worden’, vraagt hij zich af.

Inbreng van boeren

Flipsen ziet dat het kabinet in de plannen nog ruimte geeft voor de inbreng van boeren, zo lang het doel maar wordt gehaald. ‘Ik vind het een voorwaarde voor succes dat de sector de gelegenheid krijgt om mee te denken over de invulling. Voor Nevedi staat voorop dat veehouders het laatste woord hebben bij de keuze van maatregelen en niet worden opgezadeld met extra kosten. Voor de langere termijn ga ik er verder vanuit dat er in het overleg met veehouders ook ruimte is om andere managementmaatregelen in te brengen’, aldus de Nevedidirecteur die aangeeft dat veevoerbedrijven zich hierin dienstbaar zullen opstellen. ‘We gaan een uitdagend traject in’, stelt hij vast. ‘Maar als we alle vraagstukken integraal blijven benaderen het is wel een traject dat mogelijkheden biedt.’

 

 

 


0 reacties

Henk Flipsen: ‘Positief dat boeren ruimte krijgen om mee te denken over invulling van het voerspoor’
woensdag, 13 november, 2019

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de branche-organisatie van veevoerbedrijven is op het eerste oog tevreden met de denkrichting die het kabinet heeft gekozen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te reduceren. Over de uitwerking heeft hij echter nog veel vragen.

In de vandaag gepresenteerde plannen om de bouw vlot te trekken noemt het kabinet ammoniakreductie via voermaatregelen als één van de speerpunten. Gesproken wordt over doelmaatregelen voor een lager eiwitgehalte in het rantsoen.

Totale rantsoen uitgangspunt

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de branche-organisatie van veevoerbedrijven, ziet mogelijkheden in de aanpak die het kabinet kiest. ‘Gelukkig hebben de beleidsmakers het eiwitgehalte van het totale rantsoen als uitgangspunt genomen. Ze hebben ingezien dat je problemen niet simpelweg oplost met een extra additief of het toevoegen of weglaten van een paar grondstoffen in het krachtvoer’, geeft hij aan. Flipsen ziet ook zeker mogelijkheden om zonder grote gevolgen het eiwitpercentage in rantsoenen voor melkvee te verlagen.

Hoe handhaven en borgen?

Tegelijkertijd heeft de directeur van Nevedi nog veel vragen over de invulling van de plannen. ‘Het kabinet rekent met een concrete reductie van de stikstofdepositie en spreekt over doelvoorschriften voor het eiwitgehalte in het rantsoen. Het is dus niet vrijblijvend. Maar wat die doelvoorschriften concreet inhouden is mij nog niet bekend. Bovendien is het de vraag hoe het naleven van deze voorschriften gecontroleerd en geborgd gaat worden’, vraagt hij zich af.

Inbreng van boeren

Flipsen ziet dat het kabinet in de plannen nog ruimte geeft voor de inbreng van boeren, zo lang het doel maar wordt gehaald. ‘Ik vind het een voorwaarde voor succes dat de sector de gelegenheid krijgt om mee te denken over de invulling. Voor Nevedi staat voorop dat veehouders het laatste woord hebben bij de keuze van maatregelen en niet worden opgezadeld met extra kosten. Voor de langere termijn ga ik er verder vanuit dat er in het overleg met veehouders ook ruimte is om andere managementmaatregelen in te brengen’, aldus de Nevedidirecteur die aangeeft dat veevoerbedrijven zich hierin dienstbaar zullen opstellen. ‘We gaan een uitdagend traject in’, stelt hij vast. ‘Maar als we alle vraagstukken integraal blijven benaderen het is wel een traject dat mogelijkheden biedt.’

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.