Netwerk praktijkbedrijven ammoniak- en methaanemissie gestart


De concrete opdracht voor de projectbedrijven is om de ammoniak en methaanuitstoot binnen drie jaar te verminderen met 15 tot 30 procent.
woensdag, 27 januari, 2021

Een netwerk van in totaal 115 melkveebedrijven in heel Nederland gaat in de praktijk onderzoek doen naar mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak en methaan te verlagen.

De concrete opdracht voor deze bedrijven is om de ammoniak en methaanuitstoot binnnen drie jaar te verminderen met 15 tot 30 procent.

Integrale aanpak

Het netwerk moet uiteindelijk 80 procent van de melkveehouders inspireren om in 2024 ook te gaan werken aan verlaging van de emissies. De projectleiding kiest voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat er bij het nemen van maatregelen ook aandacht wordt besteed aan economisch perspectief en de effecten die maatregelen hebben op de totale stikstofverliezen, biodiversiteit, weidegang, dierwelzijn en waterkwaliteit.

115 verschillende bedrijven

Een oproep voor deelnemers leverde 150 aanmeldingen op waaruit het projectteam 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven selecteerde. De onderzoeksbedrijven gaan de werking en haalbaarheid van nieuwe maatregelen via wetenschappelijk onderzoek toetsen in de praktijk. De demonstratiebedrijven ontwikkelen deze maatregelen, met intensieve begeleiding, verder voor verschillende bedrijfstypen en grondsoorten. Tenslotte zijn er 75 ambassadeurbedrijven aan het project verbonden. Deze gaan zelf met de maatregelen aan de slag.

Financiering met klimaatgeld

Het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV en wordt door het ministerie gefinancierd met klimaatgelden. Bij de diverse projecten zijn ook LLTB en ZLTO betrokken.


0 reacties

De concrete opdracht voor de projectbedrijven is om de ammoniak en methaanuitstoot binnen drie jaar te verminderen met 15 tot 30 procent.
woensdag, 27 januari, 2021

Een netwerk van in totaal 115 melkveebedrijven in heel Nederland gaat in de praktijk onderzoek doen naar mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak en methaan te verlagen.

De concrete opdracht voor deze bedrijven is om de ammoniak en methaanuitstoot binnnen drie jaar te verminderen met 15 tot 30 procent.

Integrale aanpak

Het netwerk moet uiteindelijk 80 procent van de melkveehouders inspireren om in 2024 ook te gaan werken aan verlaging van de emissies. De projectleiding kiest voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat er bij het nemen van maatregelen ook aandacht wordt besteed aan economisch perspectief en de effecten die maatregelen hebben op de totale stikstofverliezen, biodiversiteit, weidegang, dierwelzijn en waterkwaliteit.

115 verschillende bedrijven

Een oproep voor deelnemers leverde 150 aanmeldingen op waaruit het projectteam 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven selecteerde. De onderzoeksbedrijven gaan de werking en haalbaarheid van nieuwe maatregelen via wetenschappelijk onderzoek toetsen in de praktijk. De demonstratiebedrijven ontwikkelen deze maatregelen, met intensieve begeleiding, verder voor verschillende bedrijfstypen en grondsoorten. Tenslotte zijn er 75 ambassadeurbedrijven aan het project verbonden. Deze gaan zelf met de maatregelen aan de slag.

Financiering met klimaatgeld

Het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV en wordt door het ministerie gefinancierd met klimaatgelden. Bij de diverse projecten zijn ook LLTB en ZLTO betrokken.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.