Minister Schouten waarschuwt: ‘Nieuwe derogatie lang niet zeker’


Droogte is volgens minister Schouten voor de Europese Commissie geen excuus voor overschrijding van de nitraatrichtlijn
woensdag, 14 april, 2021

Volgens minister Schouten is het nog lang niet zeker dat Nederland in 2022 van de Europese Commissie opnieuw een derogatie krijgt voor de nitraatwetgeving.

Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een toelichting geeft op de voortgang van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Nitraatgehalte stijgt

De Europese nitraatwetgeving is gericht op verlaging van het nitraatgehalte in grondwater tot maximaal 50 milligram nitraat per liter. Uit metingen op bedrijven in het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid blijkt dat sinds 2017 de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in alle regio’s in Nederland is gestegen. In de regio’s met zand- en lössgrond wordt de Europese norm gemiddeld overschreden. Wel blijkt (opnieuw) dat op derogatiebedrijven de grondwaterkwaliteit beter is dan op bedrijven die geen gebruik maken van derogatie. Dit is met name te danken aan het hogere aandeel grasland.

Droogte geen excuus

De stijging van het nitraatgehalte in het grondwater in de laatste jaren is volgens onderzoek vooral het gevolg van de droge zomers. Hierdoor is minder stikstof door gewassen opgenomen en meer uitgespoeld. Nederland heeft de derogatie tot nu toe verkregen op basis van het argument dat dit geen negatief effect heeft op de grondwaterkwaliteit. Volgens de minister worden droge omstandigheden door de Europese Commissie niet als een verzachtende omstandigheid beschouwd voor verslechtering van de waterkwaliteit. ‘Het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode vanaf 2022 is dan ook zeker geen vanzelfsprekendheid’, waarschuwt ze.

Voorsorteren op mestbeleid

De minister wil in het zevende actieprogramma voorsorteren op haar plannen voor het toekomstig mestbeleid. Daarbij zet ze onder andere in op een volledig grondgebonden melkveehouderij en afvoeren en verwerken van mest van niet- grondgebonden bedrijven. Ook wil ze aanvullende maatregelen nemen voor gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft. Ze denkt daarbij onder andere aan aanpassingen in het bouwplan. De betere grondwaterkwaliteit op (derogatie)bedrijven met een groot areaal grasland bewijst volgens haar dat dit een effectieve maatregel is om aan de nitraatrichtlijn te voldoen.

Actieprogramma dit jaar klaar

De Tweede Kamer heeft besluitvorming over het actieprogramma doorgeschoven naar een volgend kabinet maar minister Schouten gaat wel door met de voorbereidingen. Zo wil ze na de zomer een concept programma aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit concept zal vooraf ter consultatie worden voorgelegd aan het publiek. De minister streeft er naar om voor het eind van het jaar een goedgekeurd Nederlands actieprogramma te kunnen aanbieden aan de Europese Commissie. Pas als deze dit heeft geaccepteerd kan er gekeken worden naar een nieuwe derogatie voor de periode vanaf 2022.

De volledige Kamerbrief over het actieprogramma nitraatrichtlijn is te downloaden van de site van het ministerie


2 reacties

Droogte is volgens minister Schouten voor de Europese Commissie geen excuus voor overschrijding van de nitraatrichtlijn
woensdag, 14 april, 2021

Volgens minister Schouten is het nog lang niet zeker dat Nederland in 2022 van de Europese Commissie opnieuw een derogatie krijgt voor de nitraatwetgeving.

Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een toelichting geeft op de voortgang van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Nitraatgehalte stijgt

De Europese nitraatwetgeving is gericht op verlaging van het nitraatgehalte in grondwater tot maximaal 50 milligram nitraat per liter. Uit metingen op bedrijven in het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid blijkt dat sinds 2017 de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in alle regio’s in Nederland is gestegen. In de regio’s met zand- en lössgrond wordt de Europese norm gemiddeld overschreden. Wel blijkt (opnieuw) dat op derogatiebedrijven de grondwaterkwaliteit beter is dan op bedrijven die geen gebruik maken van derogatie. Dit is met name te danken aan het hogere aandeel grasland.

Droogte geen excuus

De stijging van het nitraatgehalte in het grondwater in de laatste jaren is volgens onderzoek vooral het gevolg van de droge zomers. Hierdoor is minder stikstof door gewassen opgenomen en meer uitgespoeld. Nederland heeft de derogatie tot nu toe verkregen op basis van het argument dat dit geen negatief effect heeft op de grondwaterkwaliteit. Volgens de minister worden droge omstandigheden door de Europese Commissie niet als een verzachtende omstandigheid beschouwd voor verslechtering van de waterkwaliteit. ‘Het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode vanaf 2022 is dan ook zeker geen vanzelfsprekendheid’, waarschuwt ze.

Voorsorteren op mestbeleid

De minister wil in het zevende actieprogramma voorsorteren op haar plannen voor het toekomstig mestbeleid. Daarbij zet ze onder andere in op een volledig grondgebonden melkveehouderij en afvoeren en verwerken van mest van niet- grondgebonden bedrijven. Ook wil ze aanvullende maatregelen nemen voor gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft. Ze denkt daarbij onder andere aan aanpassingen in het bouwplan. De betere grondwaterkwaliteit op (derogatie)bedrijven met een groot areaal grasland bewijst volgens haar dat dit een effectieve maatregel is om aan de nitraatrichtlijn te voldoen.

Actieprogramma dit jaar klaar

De Tweede Kamer heeft besluitvorming over het actieprogramma doorgeschoven naar een volgend kabinet maar minister Schouten gaat wel door met de voorbereidingen. Zo wil ze na de zomer een concept programma aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit concept zal vooraf ter consultatie worden voorgelegd aan het publiek. De minister streeft er naar om voor het eind van het jaar een goedgekeurd Nederlands actieprogramma te kunnen aanbieden aan de Europese Commissie. Pas als deze dit heeft geaccepteerd kan er gekeken worden naar een nieuwe derogatie voor de periode vanaf 2022.

De volledige Kamerbrief over het actieprogramma nitraatrichtlijn is te downloaden van de site van het ministerie

2 reacties


Reacties

Zover zijn we gekomen met Schouten extreme omstandigheden zijn geen excuus meer, de Nederlandse landbouw is keihard toe aan een minister van en voor landbouw iemand die staat en knokt voor de boeren De meest vooraanstaande landbouw ter wereld verdiend een betere en meer dan een excuus Truus “Schouten”

Laten we aub stoppen met die derogatie als er van die absurde eisen aan gesteld worden. Kunnen we gelijk het fosfaatrechtenstelsel afschaffen, want dat is in het leven geroepen om derogatie te behouden.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.