Minister rekent met circa 1500 minder veehouders in stikstofplannen


De resultaten van de doorlichting van de Natura 2000-gebieden komt in de loop van de zomer
maandag, 8 juni, 2020

Om de stikstofstreefwaarden in 2030 te behalen, rekent minister Schouten erop dat als gevolg van de beëindigingsmaatregelen 1250 tot 1650 boeren zullen stoppen op een totaal van circa 25.000 veehouders. Dat komt overeen met 5 tot 6,6 procent.

Ze baseert zich daarvoor op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving die een vijfde van de benodigde stikstofreductie wil halen uit maatregelen die leiden tot minder dieren.

Dat blijkt uit een van de maar liefst 347 Kamervragen in de brief ‘Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak’. In een 104 pagina’s tellend document stuurt de minister reactie op die vragen naar de Tweede Kamer.

Stikstofmaatregelen tellen half mee

De stikstofmaatregelen veevoer, weidegang en mestverdunning, die volgens de minister sterk lijken op de voorstellen van het Landbouw Collectief, worden met een resultaat van vijftig procent meegenomen in de doorrekening, zo stelt de minister. ‘Dan kan met grote zekerheid worden gesteld dat het verwachte effect in ieder geval wordt gerealiseerd. Met het conservatief meerekenen van de stikstofopbrengst van deze maatregelen is flexibiliteit ingebouwd om afspraken te maken over uitvoerbaarheid en handhaving.’

De minister benadrukt andermaal niet te willen wachten met stikstofmaatregelen, omdat stikstof de economie niet mag remmen als die na de corona-maatregelen weer aantrekt.

Opkoop geeft snel resultaat

De minister krijgt ook de vraag waarom ze relatief veel meer geld uittrekt voor de opkoop van landbouwbedrijven dan voor de emissiereducerende maatregelen. Ze bevestigt dat de stoppersmaatregel per gereduceerde mol stikstof inderdaad duurder is, maar dat deze beter gebiedsgericht inzetbaar is. Ook biedt deze maatregel volgens Schouten uitkomst voor boeren die geen toekomst meer zien en neemt deze de reductieopgave voor blijvers deels weg. Bovendien hebben effecten van techniek- en managementmaatregelen een langere doorlooptijd, terwijl er op korte termijn reductie gehaald moet worden.

Doorlichting Natura 2000-gebieden

In de loop van de zomer worden ook de resultaten verwacht van de onderzoekstrajecten naar de aanwijzings- en wijzigingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden en de beoordeling van het eventueel samenvoegen of herindelen van structureel zwakke Natura 2000-gebieden. De minister geeft aan met deze gefundeerde resultaten het gesprek met de Europese Commissie aan te gaan.

Lees hier de gehele Kamerbrief van de minister.


0 reacties

De resultaten van de doorlichting van de Natura 2000-gebieden komt in de loop van de zomer
maandag, 8 juni, 2020

Om de stikstofstreefwaarden in 2030 te behalen, rekent minister Schouten erop dat als gevolg van de beëindigingsmaatregelen 1250 tot 1650 boeren zullen stoppen op een totaal van circa 25.000 veehouders. Dat komt overeen met 5 tot 6,6 procent.

Ze baseert zich daarvoor op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving die een vijfde van de benodigde stikstofreductie wil halen uit maatregelen die leiden tot minder dieren.

Dat blijkt uit een van de maar liefst 347 Kamervragen in de brief ‘Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak’. In een 104 pagina’s tellend document stuurt de minister reactie op die vragen naar de Tweede Kamer.

Stikstofmaatregelen tellen half mee

De stikstofmaatregelen veevoer, weidegang en mestverdunning, die volgens de minister sterk lijken op de voorstellen van het Landbouw Collectief, worden met een resultaat van vijftig procent meegenomen in de doorrekening, zo stelt de minister. ‘Dan kan met grote zekerheid worden gesteld dat het verwachte effect in ieder geval wordt gerealiseerd. Met het conservatief meerekenen van de stikstofopbrengst van deze maatregelen is flexibiliteit ingebouwd om afspraken te maken over uitvoerbaarheid en handhaving.’

De minister benadrukt andermaal niet te willen wachten met stikstofmaatregelen, omdat stikstof de economie niet mag remmen als die na de corona-maatregelen weer aantrekt.

Opkoop geeft snel resultaat

De minister krijgt ook de vraag waarom ze relatief veel meer geld uittrekt voor de opkoop van landbouwbedrijven dan voor de emissiereducerende maatregelen. Ze bevestigt dat de stoppersmaatregel per gereduceerde mol stikstof inderdaad duurder is, maar dat deze beter gebiedsgericht inzetbaar is. Ook biedt deze maatregel volgens Schouten uitkomst voor boeren die geen toekomst meer zien en neemt deze de reductieopgave voor blijvers deels weg. Bovendien hebben effecten van techniek- en managementmaatregelen een langere doorlooptijd, terwijl er op korte termijn reductie gehaald moet worden.

Doorlichting Natura 2000-gebieden

In de loop van de zomer worden ook de resultaten verwacht van de onderzoekstrajecten naar de aanwijzings- en wijzigingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden en de beoordeling van het eventueel samenvoegen of herindelen van structureel zwakke Natura 2000-gebieden. De minister geeft aan met deze gefundeerde resultaten het gesprek met de Europese Commissie aan te gaan.

Lees hier de gehele Kamerbrief van de minister.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.