Marijn Dekkers: ‘Bedrijfsontwikkeling meer dan groeien in productie’


Marijn Dekkers vindt de huidige prijzen voor fosfaatrechten economisch onverantwoord
woensdag, 15 november, 2017

Vandaag presenteert de Rabobank de sectorvisie ‘Melken in de nieuwe realiteit’. De visie lijkt een oproep tot bezinning en heroriëntatie na jaren van onstuimige groei en onrust. Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij, geeft een toelichting aan de hand van vijf stellingen uit het rapport.

‘Een bovengemiddelde melkprijs is een lening uit de markt’

‘De sector verwacht voor de komende jaren een gemiddelde melkprijs van 34,50 euro per 100 kilo melk. Maar er zullen grote schommelingen optreden rond dit gemiddelde. Na de huidige piek volgt onvermijdelijk weer een dal. Het is verleidelijk om de ruimte op de rekening courant, die veel veehouders nu hebben, te gebruiken om te investeren.’

‘Met investeren is op zich natuurlijk niks mis, maar het is wel verstandig om daarnaast een buffer op te bouwen voor slechte tijden. De euro’s die zuivelverwerkers nu meer kunnen betalen dan die 34,50 euro, zullen op een later moment ook weer minder betaald kunnen worden. Ze zijn dus te beschouwen als een lening die moet worden terugbetaald aan de markt.’

‘De emotiegedreven prijzen voor opties op fosfaatrechten vragen om gezond boerenverstand’

‘Veel ondernemers willen de krimp die ze moeten realiseren bij de invoering van het stelsel van fosfaatrechten, zo snel mogelijk compenseren. Door de gunstige melkprijs is er vaak ook financiële ruimte om te investeren. Dit leidt tot hoge prijzen voor opties op fosfaatrechten. De huidige prijzen zijn in de meeste gevallen echter economisch absoluut niet verantwoord.’

‘Vaak wordt de vergelijking gemaakt met investeren in melkquotum. Het gros van de veehouders die nooit quotum heeft gekocht, is geen boer meer, hoor ik dan. Maar deze vergelijking gaat mank. We leven nu in een tijd met veel meer onzekerheden. Bedrijfsontwikkeling is meer dan zo snel mogelijk zo veel mogelijk koeien melken.’

‘Soms is het beter om tijdelijk pas op de plaats te maken. Het kan verstandig zijn om nog even te wachten met de aankoop van rechten. Het is zeker niet ondenkbaar dat de prijzen weer gaan dalen, bijvoorbeeld als de KringloopWijzer wordt erkend als instrument om met een efficiënte bedrijfsvoering extra productieruimte te verdienen.’

Realiseren van klimaatdoelstellingen vraagt om extra investeringen’

‘In het regeerakkoord zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment is er echter geen duidelijke visie hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Zeker is dat investeringen in innovatie nodig zullen zijn om de doelen te halen. Het is verstandig om daar als melkveehouder bij het maken van plannen al rekening mee te houden en reserves in te bouwen.’

‘Stabiliserende en optimaliserende bedrijven zijn beter voorbereid op prijsschommelingen’

‘Om misverstanden te voorkomen: de Rabobank staat beslist positief tegenover ambitieuze ondernemers die willen groeien. Maar we zien ook dat bedrijven die stabiliseren en optimaliseren, gemiddeld genomen financieel sterker zijn. Niet zelden zijn dit overigens bedrijven die een schaalsprong achter de rug hebben.’

‘Stabiliserende bedrijven zijn minder gevoelig voor melkprijsschommelingen, hebben meer ruimte om te investeren in duurzaamheid en zijn meer geneigd om te kiezen voor alternatieve melkstromen met een hogere toegevoegde waarde.’

‘De zuivelketen moet leren omgaan met nieuwe productiebeperkingen. Hiervoor zal een vraaggedreven afstemming binnen de zuivelketen nodig zijn’

‘Tot nu toe oefent de coöperatieve zuivelindustrie geen invloed uit op de aanvoer. Alle melk wordt zo goed mogelijk verwerkt en verkocht. We hebben gezien dat het in perioden van overaanbod moeilijk is om melk goed tot waarde te brengen. Nu de omvang van de Nederlandse melkplas stabiliseert, is wellicht het moment gekomen om hierover een discussie aan te gaan.’

‘Misschien kunnen we met elkaar wel meer verdienen als we het aanbod van melk beter afstemmen op de vraag vanuit de markt. Dit zou inderdaad betekenen dat zuivelverwerkers met veehouders afspraken gaan maken over de hoeveelheid melk die ze in een bepaalde periode kunnen leveren. Ik zeg niet dat we dit direct moeten gaan doen. Maar wij denken wel dat het de moeite waard is om hier serieus over na te denken.’

De volledige sectorvisie van de Rabobank is hier te downloaden

 

 


0 reacties

Marijn Dekkers vindt de huidige prijzen voor fosfaatrechten economisch onverantwoord
woensdag, 15 november, 2017

Vandaag presenteert de Rabobank de sectorvisie ‘Melken in de nieuwe realiteit’. De visie lijkt een oproep tot bezinning en heroriëntatie na jaren van onstuimige groei en onrust. Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij, geeft een toelichting aan de hand van vijf stellingen uit het rapport.

‘Een bovengemiddelde melkprijs is een lening uit de markt’

‘De sector verwacht voor de komende jaren een gemiddelde melkprijs van 34,50 euro per 100 kilo melk. Maar er zullen grote schommelingen optreden rond dit gemiddelde. Na de huidige piek volgt onvermijdelijk weer een dal. Het is verleidelijk om de ruimte op de rekening courant, die veel veehouders nu hebben, te gebruiken om te investeren.’

‘Met investeren is op zich natuurlijk niks mis, maar het is wel verstandig om daarnaast een buffer op te bouwen voor slechte tijden. De euro’s die zuivelverwerkers nu meer kunnen betalen dan die 34,50 euro, zullen op een later moment ook weer minder betaald kunnen worden. Ze zijn dus te beschouwen als een lening die moet worden terugbetaald aan de markt.’

‘De emotiegedreven prijzen voor opties op fosfaatrechten vragen om gezond boerenverstand’

‘Veel ondernemers willen de krimp die ze moeten realiseren bij de invoering van het stelsel van fosfaatrechten, zo snel mogelijk compenseren. Door de gunstige melkprijs is er vaak ook financiële ruimte om te investeren. Dit leidt tot hoge prijzen voor opties op fosfaatrechten. De huidige prijzen zijn in de meeste gevallen echter economisch absoluut niet verantwoord.’

‘Vaak wordt de vergelijking gemaakt met investeren in melkquotum. Het gros van de veehouders die nooit quotum heeft gekocht, is geen boer meer, hoor ik dan. Maar deze vergelijking gaat mank. We leven nu in een tijd met veel meer onzekerheden. Bedrijfsontwikkeling is meer dan zo snel mogelijk zo veel mogelijk koeien melken.’

‘Soms is het beter om tijdelijk pas op de plaats te maken. Het kan verstandig zijn om nog even te wachten met de aankoop van rechten. Het is zeker niet ondenkbaar dat de prijzen weer gaan dalen, bijvoorbeeld als de KringloopWijzer wordt erkend als instrument om met een efficiënte bedrijfsvoering extra productieruimte te verdienen.’

Realiseren van klimaatdoelstellingen vraagt om extra investeringen’

‘In het regeerakkoord zijn duidelijke doelstellingen geformuleerd voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment is er echter geen duidelijke visie hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Zeker is dat investeringen in innovatie nodig zullen zijn om de doelen te halen. Het is verstandig om daar als melkveehouder bij het maken van plannen al rekening mee te houden en reserves in te bouwen.’

‘Stabiliserende en optimaliserende bedrijven zijn beter voorbereid op prijsschommelingen’

‘Om misverstanden te voorkomen: de Rabobank staat beslist positief tegenover ambitieuze ondernemers die willen groeien. Maar we zien ook dat bedrijven die stabiliseren en optimaliseren, gemiddeld genomen financieel sterker zijn. Niet zelden zijn dit overigens bedrijven die een schaalsprong achter de rug hebben.’

‘Stabiliserende bedrijven zijn minder gevoelig voor melkprijsschommelingen, hebben meer ruimte om te investeren in duurzaamheid en zijn meer geneigd om te kiezen voor alternatieve melkstromen met een hogere toegevoegde waarde.’

‘De zuivelketen moet leren omgaan met nieuwe productiebeperkingen. Hiervoor zal een vraaggedreven afstemming binnen de zuivelketen nodig zijn’

‘Tot nu toe oefent de coöperatieve zuivelindustrie geen invloed uit op de aanvoer. Alle melk wordt zo goed mogelijk verwerkt en verkocht. We hebben gezien dat het in perioden van overaanbod moeilijk is om melk goed tot waarde te brengen. Nu de omvang van de Nederlandse melkplas stabiliseert, is wellicht het moment gekomen om hierover een discussie aan te gaan.’

‘Misschien kunnen we met elkaar wel meer verdienen als we het aanbod van melk beter afstemmen op de vraag vanuit de markt. Dit zou inderdaad betekenen dat zuivelverwerkers met veehouders afspraken gaan maken over de hoeveelheid melk die ze in een bepaalde periode kunnen leveren. Ik zeg niet dat we dit direct moeten gaan doen. Maar wij denken wel dat het de moeite waard is om hier serieus over na te denken.’

De volledige sectorvisie van de Rabobank is hier te downloaden

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.