LTO: ‘Stikstofaanpak biedt onvoldoende perspectief voor blijvers’


LTO wil een juridische procedure starten tegen het afnemen van onbenutte stikstofruimte
vrijdag, 24 april, 2020

LTO is bang dat de stikstofmaatregelen die de minister wil nemen onvoldoende perspectief bieden voor de ‘blijvers’. De belangenorganisatie zal een juridische procedure starten tegen het afnemen van onbenutte stikstofruimte (het verschil tussen vergunde en gerealiseerde capaciteit).

Dit schrijft LTO in een persbericht als reactie op de vanmiddag gepubliceerde Kamerbrief over de stikstofaanpak. Investeren in aanpassing van de bedrijfsvoering van blijvers is volgens LTO veel effectiever dan een stoppersregeling. Hierbij verwijst de belangenorganisatie naar bekende maatregelen zoals meer weidegang, mest verdunnen met water en minder eiwit voeren.

Juridische procedure

‘Het kabinet komt toekomstgerichte ondernemers nu enigszins tegemoet, maar geeft vooral veel geld uit aan natuur en de vrijwillige uitkoop van maximaal enkele honderden stoppers. Een politieke keuze, maar vanuit ons perspectief niet logisch’, aldus LTO-voorzitter Marc Calon, die er op wijst dat het perspectief voor ondernemers die door willen sterk wordt aangetast door het innemen van onbenutte stikstofruimte. Hiertegen zal een juridische procedure worden gestart.

Voerverplichting niet wenselijk

Zorgen maakt LTO zich over de aankondiging om nog dit jaar eenzijdig een maximum te stellen aan het eiwitgehalte in voer. Pas daarna lijkt de minister alsnog afspraken te willen maken met de sector zelf. LTO wijst er ook op dat nog niet bekend is hoe verdunnen van mest geborgd gaat worden. Daarnaast is het volgens de belangenorganisatie nog niet duidelijk hoe verplichte emissiearme huisvesting ingevuld gaat worden. Gevreesd wordt dat boeren voor grote verplichte investeringen komen te staan die niet passen in de normale bedrijfseconomische cyclus.

Onduidelijkheid PAS-melders blijft

In het persbericht wordt ook gewezen op de problematiek van de zogenaamde PAS-melders. Het kabinet heeft beloofd de PAS-melders te legaliseren, maar volgens LTO is nog niet duidelijk hoe dit geregeld gaat worden. Daarbij blijft ook onduidelijk waarom er geen drempelwaarde voor vergunningen wordt ingevoerd. Dit zou veel administratieve rompslomp besparen.

Ongecontroleerde uitkoop voorkomen

Waardering is er voor een provinciale meldingsplicht voor extern salderen om ongecontroleerde uitkoop van de sector te voorkomen. ‘Groot risico is echter dat er grote verschillen per provincie gaan ontstaan. Het is daarom cruciaal om in gebieden en op provinciaal niveau tot een beleidskader te komen waar boeren en tuinders volop invloed op kunnen uitoefenen’, aldus LTO.

 


0 reacties

LTO wil een juridische procedure starten tegen het afnemen van onbenutte stikstofruimte
vrijdag, 24 april, 2020

LTO is bang dat de stikstofmaatregelen die de minister wil nemen onvoldoende perspectief bieden voor de ‘blijvers’. De belangenorganisatie zal een juridische procedure starten tegen het afnemen van onbenutte stikstofruimte (het verschil tussen vergunde en gerealiseerde capaciteit).

Dit schrijft LTO in een persbericht als reactie op de vanmiddag gepubliceerde Kamerbrief over de stikstofaanpak. Investeren in aanpassing van de bedrijfsvoering van blijvers is volgens LTO veel effectiever dan een stoppersregeling. Hierbij verwijst de belangenorganisatie naar bekende maatregelen zoals meer weidegang, mest verdunnen met water en minder eiwit voeren.

Juridische procedure

‘Het kabinet komt toekomstgerichte ondernemers nu enigszins tegemoet, maar geeft vooral veel geld uit aan natuur en de vrijwillige uitkoop van maximaal enkele honderden stoppers. Een politieke keuze, maar vanuit ons perspectief niet logisch’, aldus LTO-voorzitter Marc Calon, die er op wijst dat het perspectief voor ondernemers die door willen sterk wordt aangetast door het innemen van onbenutte stikstofruimte. Hiertegen zal een juridische procedure worden gestart.

Voerverplichting niet wenselijk

Zorgen maakt LTO zich over de aankondiging om nog dit jaar eenzijdig een maximum te stellen aan het eiwitgehalte in voer. Pas daarna lijkt de minister alsnog afspraken te willen maken met de sector zelf. LTO wijst er ook op dat nog niet bekend is hoe verdunnen van mest geborgd gaat worden. Daarnaast is het volgens de belangenorganisatie nog niet duidelijk hoe verplichte emissiearme huisvesting ingevuld gaat worden. Gevreesd wordt dat boeren voor grote verplichte investeringen komen te staan die niet passen in de normale bedrijfseconomische cyclus.

Onduidelijkheid PAS-melders blijft

In het persbericht wordt ook gewezen op de problematiek van de zogenaamde PAS-melders. Het kabinet heeft beloofd de PAS-melders te legaliseren, maar volgens LTO is nog niet duidelijk hoe dit geregeld gaat worden. Daarbij blijft ook onduidelijk waarom er geen drempelwaarde voor vergunningen wordt ingevoerd. Dit zou veel administratieve rompslomp besparen.

Ongecontroleerde uitkoop voorkomen

Waardering is er voor een provinciale meldingsplicht voor extern salderen om ongecontroleerde uitkoop van de sector te voorkomen. ‘Groot risico is echter dat er grote verschillen per provincie gaan ontstaan. Het is daarom cruciaal om in gebieden en op provinciaal niveau tot een beleidskader te komen waar boeren en tuinders volop invloed op kunnen uitoefenen’, aldus LTO.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.