LTO: ‘Boer vangt klappen op van extreme kostenstijging’


Driekwart van de boeren en tuinders kan extreme kostenstijgingen niet doorberekenen aan hun afnemers
woensdag, 30 maart, 2022

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten voor agrarische ondernemers extreem gestegen. Slechts een enkeling kan deze kostenverhogingen doorberekenen aan de volgende schakels in de keten.

Dit meldt LTO op basis van een korte enquête onder enkele honderden leden.

Kosten kunstmest 75 procent hoger

Een gemiddeld agrarisch bedrijf is nu 75 procent meer geld kwijt aan kunstmest, 50 tot 60 procent aan brandstof en energie en 34 procent aan veevoer, zo blijkt uit de resultaten. Ook gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, onderhoud en onderdelen en loonwerk zijn fors duurder geworden.

Driekwart kan kosten niet doorberekenen

Driekwart van de respondenten geeft aan de hogere kosten niet door te kunnen bereken aan hun afnemers. Slechts een op de 30 lukt dat wel geheel of grotendeels. Dit betekent volgens LTO dat boeren en tuinders nu de klappen opvangen van de extreme kostenstijging.

Overheid moet ingrijpen

‘Om te voorkomen dat agrarische ondernemers omvallen is het nu zaak dat ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen. En als ze dat niet doen, moet de overheid ingrijpen’, vindt LTO. De belangenbehartiger wijst hierbij op het coalitieakkoord waarin bindende afspraken ter bescherming van de positie van de boer in de keten zijn aangekondigd. Ook wordt hierin gewezen op een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, verwerkende industrie en retail.

Oproep voor prijsindexatie

Concreet roept LTO afnemers op om de prijs die boeren en tuinders krijgen, te indexeren en waar nodig contracten open te breken. ‘De crisissituatie waar we nu in zitten, vraagt om actie. De keten kan zich nu niet verschuilen achter juridische afspraken van toen de wereld er nog anders uitzag’, vindt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Wageningen onderzoekt

Wageningen Economic Research doet in opdracht van het ministerie van LNV op dit moment onderzoek naar de kostenstijgingen waarmee boeren worden geconfronteerd. De uitkomsten hiervan worden over enkele weken verwacht.Driekwart van de boeren en tuinders kan extreme kostenstijgingen niet doorberekenen aan hun afnemers
woensdag, 30 maart, 2022

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten voor agrarische ondernemers extreem gestegen. Slechts een enkeling kan deze kostenverhogingen doorberekenen aan de volgende schakels in de keten.

Dit meldt LTO op basis van een korte enquête onder enkele honderden leden.

Kosten kunstmest 75 procent hoger

Een gemiddeld agrarisch bedrijf is nu 75 procent meer geld kwijt aan kunstmest, 50 tot 60 procent aan brandstof en energie en 34 procent aan veevoer, zo blijkt uit de resultaten. Ook gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, onderhoud en onderdelen en loonwerk zijn fors duurder geworden.

Driekwart kan kosten niet doorberekenen

Driekwart van de respondenten geeft aan de hogere kosten niet door te kunnen bereken aan hun afnemers. Slechts een op de 30 lukt dat wel geheel of grotendeels. Dit betekent volgens LTO dat boeren en tuinders nu de klappen opvangen van de extreme kostenstijging.

Overheid moet ingrijpen

‘Om te voorkomen dat agrarische ondernemers omvallen is het nu zaak dat ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen. En als ze dat niet doen, moet de overheid ingrijpen’, vindt LTO. De belangenbehartiger wijst hierbij op het coalitieakkoord waarin bindende afspraken ter bescherming van de positie van de boer in de keten zijn aangekondigd. Ook wordt hierin gewezen op een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, verwerkende industrie en retail.

Oproep voor prijsindexatie

Concreet roept LTO afnemers op om de prijs die boeren en tuinders krijgen, te indexeren en waar nodig contracten open te breken. ‘De crisissituatie waar we nu in zitten, vraagt om actie. De keten kan zich nu niet verschuilen achter juridische afspraken van toen de wereld er nog anders uitzag’, vindt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Wageningen onderzoekt

Wageningen Economic Research doet in opdracht van het ministerie van LNV op dit moment onderzoek naar de kostenstijgingen waarmee boeren worden geconfronteerd. De uitkomsten hiervan worden over enkele weken verwacht.Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.