Landbouwexpert suggereert afbouw Vlaamse veestapel


'Reductie veestapel Vlaanderen nodig om klimaatdoelstellingen te behalen'
vrijdag, 18 oktober, 2019

Een beredeneerde afbouw van de veestapel is noodzakelijk om de broeikasgasemissiedoelstellingen van de Vlaamse overheid te behalen. Tevens creëert het extra ruimte voor natuuruitbreiding. Dit stelt de Leuvense emeritus hoogleraar Wannes Keulemans.

Volgens de wetenschapper kunnen we niet om een vermindering van de veestapel heen. ‘De uitstoot van broeikasgassen en ammoniak is de laatste jaren nauwelijks gedaald’, zegt hij. ‘Uitstootverminderende maatregelen, zoals emissievrije stallen en rantsoenering, hebben tot nu toe te weinig effect. Als wij de broeikasgasdoelstellingen willen behalen, moet de veestapel verminderen.’

Afbouw veestapel met dertig procent

In zijn berekeningen is Keulemans uitgegaan van een vermindering van de veestapel met dertig procent. Hij heeft de afbouw van de veeteelt niet gespecificeerd per sector. Met een reductie van dertig procent zou de broeikasgasemissie aanzienlijk dalen. Ook zou er zo land vrijkomen dat gebruikt kan worden voor natuuruitbreiding.

CO2-uitstoot is namelijk niet het enige maatschappelijke aandachtspunt. ‘Er is vanuit de maatschappij steeds meer druk om meer natuurgebied te hebben. Deze druk zal alleen maar toenemen’, stelt hij.

Ruimtebeslag veeteelt in buitenland even groot

Volgens Keulemans neemt veeteelt twee derde van de totale landbouwgronden in beslag, 410.000 hectare. In zijn berekeningen stelt hij dat door de import van soja ook nog eens beslag gelegd wordt op 440.000 hectare in het buitenland. Het totale ruimtebeslag van de Vlaamse veehouderij komt daardoor op 850.000 hectare.

Minder vee, meer bos, meer vastleggen van CO2

Door een vermindering van de veestapel met dertig procent, komt in Vlaanderen 123.000 hectare vrij en elders in de wereld 132.000 hectare. In Vlaanderen kan meer natuurgebied aangelegd worden, wat ook het vermogen om CO2 vast te leggen vergroot. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten.

Op wereldniveau betekent dat dat er door vrijgekomen landbouwgrond minder bos gekapt moet worden, wat ook weer positief werkt voor het behoud en herstel van de mondiale ecosysteem.

Keulemans berekende dat een geleidelijke vermindering van de veestapel met dertig procent in Vlaanderen op termijn resulteert in een verlies van ongeveer 4000 arbeidsplaatsen.


0 reacties

'Reductie veestapel Vlaanderen nodig om klimaatdoelstellingen te behalen'
vrijdag, 18 oktober, 2019

Een beredeneerde afbouw van de veestapel is noodzakelijk om de broeikasgasemissiedoelstellingen van de Vlaamse overheid te behalen. Tevens creëert het extra ruimte voor natuuruitbreiding. Dit stelt de Leuvense emeritus hoogleraar Wannes Keulemans.

Volgens de wetenschapper kunnen we niet om een vermindering van de veestapel heen. ‘De uitstoot van broeikasgassen en ammoniak is de laatste jaren nauwelijks gedaald’, zegt hij. ‘Uitstootverminderende maatregelen, zoals emissievrije stallen en rantsoenering, hebben tot nu toe te weinig effect. Als wij de broeikasgasdoelstellingen willen behalen, moet de veestapel verminderen.’

Afbouw veestapel met dertig procent

In zijn berekeningen is Keulemans uitgegaan van een vermindering van de veestapel met dertig procent. Hij heeft de afbouw van de veeteelt niet gespecificeerd per sector. Met een reductie van dertig procent zou de broeikasgasemissie aanzienlijk dalen. Ook zou er zo land vrijkomen dat gebruikt kan worden voor natuuruitbreiding.

CO2-uitstoot is namelijk niet het enige maatschappelijke aandachtspunt. ‘Er is vanuit de maatschappij steeds meer druk om meer natuurgebied te hebben. Deze druk zal alleen maar toenemen’, stelt hij.

Ruimtebeslag veeteelt in buitenland even groot

Volgens Keulemans neemt veeteelt twee derde van de totale landbouwgronden in beslag, 410.000 hectare. In zijn berekeningen stelt hij dat door de import van soja ook nog eens beslag gelegd wordt op 440.000 hectare in het buitenland. Het totale ruimtebeslag van de Vlaamse veehouderij komt daardoor op 850.000 hectare.

Minder vee, meer bos, meer vastleggen van CO2

Door een vermindering van de veestapel met dertig procent, komt in Vlaanderen 123.000 hectare vrij en elders in de wereld 132.000 hectare. In Vlaanderen kan meer natuurgebied aangelegd worden, wat ook het vermogen om CO2 vast te leggen vergroot. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten.

Op wereldniveau betekent dat dat er door vrijgekomen landbouwgrond minder bos gekapt moet worden, wat ook weer positief werkt voor het behoud en herstel van de mondiale ecosysteem.

Keulemans berekende dat een geleidelijke vermindering van de veestapel met dertig procent in Vlaanderen op termijn resulteert in een verlies van ongeveer 4000 arbeidsplaatsen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.