Landbouw Collectief en kabinet maken afspraken over stikstof


Het kabinet heeft toegezegd dat er geen vergunningplicht komt voor beweiden en bemesten
woensdag, 18 december, 2019

Er komt geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten, zogenaamde ‘PAS-melders’ worden gelegaliseerd en een drempelwaarde zal regionaal worden ingevuld.

Dit zijn een aantal concrete afspraken tussen het Landbouw Collectief en het kabinet. De afspraken werden gemaakt tijdens het ontbijt dat minister Schouten en premier Rutte maandag met een vertegenwoordiger van het Collectief hadden op het Catshuis. Minister Schouten bevestigt de gemaakte afspraken in een brief aan de Tweede Kamer.

Herindeling Natura 2000

Het Landbouw Collectief zal worden betrokken bij een klankbordgroep die met het kabinet mee gaat denken over de herindeling van Natura 2000-gebieden. Het kabinet wil kritisch kijken naar de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. Deze worden opgeschoond en er wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. Voorlopig worden geen nieuwe gebieden aangewezen.

Legalisering PAS-melders

Ook heeft het kabinet aangegeven drempelwaarden regionaal in te willen vullen, omdat een landelijke drempelwaarde juridisch te ingewikkeld is. Daarnaast is de toezegging gedaan dat de zogenoemde ‘PAS-melders’ gelegaliseerd zullen worden. PAS-melders zijn activiteiten die voor de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht.

Latente rechten verleasen

Het kabinet wil het mogelijk maken om latente stikstofruimte in vergunningen te verleasen voor tijdelijke activiteiten die leiden tot verlaging van de stikstofuitstoot, zoals het plaatsen van windmolens. Tijdens de leaseperiode vindt een afroming van 30 procent plaats. Na afloop van de leaseperiode vervalt deze afroming. Voor dier- en fosfaatrechten komt het kabinet met een regeling die aansluit bij de huidige situatie. Voor 1 februari 2020 zal meer duidelijkheid worden gegeven over de invulling van deze regeling,

Geen generieke krimp

In het ontbijtgesprek is nogmaals bevestigd dat er geen generieke krimp van de sector zal plaatsvinden en ook geen gedwongen opkoop van bedrijven. Bovendien is er inmiddels voor alle provincies één beleid vastgesteld voor intern en extern salderen. Verder heeft het Landbouw Collectief de toezegging gekregen dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig worden. En het Collectief mag meepraten in de commissie die zich bezighoudt met het meten en monitoren van stikstof.

Praktische maatregelen overgenomen

Het kabinet onderschrijft de praktische maatregelen voor verlaging van de stikstofuitstoot die het Landbouw Collectief voorstelt en gaat deze meenemen in het beleid. Het gaat hierbij om minder eiwit in het voer (dit is al onderdeel van de spoedwet die gisteren is aangenomen), meer beweiden en water toevoegen bij bemesten. Daarnaast is de toezegging gedaan dat er voldoende geld vrijgemaakt zal worden om maatregelen te financieren en boeren toekomstperspectief te bieden.

Vervolgoverleg in januari

Het Landbouw Collectief en het kabinet geven aan dat er nog veel ingewikkelde stappen gezet zullen moeten worden. In het nieuwe jaar zullen ze hierover verder praten. Tot slot is toegezegd dat het beleid jaarlijks mét de sector geëvalueerd zal worden.

Een verslag van de afspraken tussen kabinet en Landbouw Collectief zijn te downloaden van de site van de rijksoverheid.

 

 

 

 


0 reacties

Het kabinet heeft toegezegd dat er geen vergunningplicht komt voor beweiden en bemesten
woensdag, 18 december, 2019

Er komt geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten, zogenaamde ‘PAS-melders’ worden gelegaliseerd en een drempelwaarde zal regionaal worden ingevuld.

Dit zijn een aantal concrete afspraken tussen het Landbouw Collectief en het kabinet. De afspraken werden gemaakt tijdens het ontbijt dat minister Schouten en premier Rutte maandag met een vertegenwoordiger van het Collectief hadden op het Catshuis. Minister Schouten bevestigt de gemaakte afspraken in een brief aan de Tweede Kamer.

Herindeling Natura 2000

Het Landbouw Collectief zal worden betrokken bij een klankbordgroep die met het kabinet mee gaat denken over de herindeling van Natura 2000-gebieden. Het kabinet wil kritisch kijken naar de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. Deze worden opgeschoond en er wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. Voorlopig worden geen nieuwe gebieden aangewezen.

Legalisering PAS-melders

Ook heeft het kabinet aangegeven drempelwaarden regionaal in te willen vullen, omdat een landelijke drempelwaarde juridisch te ingewikkeld is. Daarnaast is de toezegging gedaan dat de zogenoemde ‘PAS-melders’ gelegaliseerd zullen worden. PAS-melders zijn activiteiten die voor de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht.

Latente rechten verleasen

Het kabinet wil het mogelijk maken om latente stikstofruimte in vergunningen te verleasen voor tijdelijke activiteiten die leiden tot verlaging van de stikstofuitstoot, zoals het plaatsen van windmolens. Tijdens de leaseperiode vindt een afroming van 30 procent plaats. Na afloop van de leaseperiode vervalt deze afroming. Voor dier- en fosfaatrechten komt het kabinet met een regeling die aansluit bij de huidige situatie. Voor 1 februari 2020 zal meer duidelijkheid worden gegeven over de invulling van deze regeling,

Geen generieke krimp

In het ontbijtgesprek is nogmaals bevestigd dat er geen generieke krimp van de sector zal plaatsvinden en ook geen gedwongen opkoop van bedrijven. Bovendien is er inmiddels voor alle provincies één beleid vastgesteld voor intern en extern salderen. Verder heeft het Landbouw Collectief de toezegging gekregen dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig worden. En het Collectief mag meepraten in de commissie die zich bezighoudt met het meten en monitoren van stikstof.

Praktische maatregelen overgenomen

Het kabinet onderschrijft de praktische maatregelen voor verlaging van de stikstofuitstoot die het Landbouw Collectief voorstelt en gaat deze meenemen in het beleid. Het gaat hierbij om minder eiwit in het voer (dit is al onderdeel van de spoedwet die gisteren is aangenomen), meer beweiden en water toevoegen bij bemesten. Daarnaast is de toezegging gedaan dat er voldoende geld vrijgemaakt zal worden om maatregelen te financieren en boeren toekomstperspectief te bieden.

Vervolgoverleg in januari

Het Landbouw Collectief en het kabinet geven aan dat er nog veel ingewikkelde stappen gezet zullen moeten worden. In het nieuwe jaar zullen ze hierover verder praten. Tot slot is toegezegd dat het beleid jaarlijks mét de sector geëvalueerd zal worden.

Een verslag van de afspraken tussen kabinet en Landbouw Collectief zijn te downloaden van de site van de rijksoverheid.

 

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.