Kamerbrief: 350 miljoen voor stoppers, 172 miljoen voor blijvers


Er komt 172 miljoen euro beschikbaar voor emissiearme stallen en innovatie
vrijdag, 7 februari, 2020

Als gevolg van de huidige stikstofcrisis wil landbouwminister Schouten komende tien jaar 350 miljoen euro vrijmaken om bedrijven die stoppen, op te kopen en 172 miljoen euro beschikbaar stellen voor innovatie en duurzame stallen.

Dat blijkt uit de langverwachte brief die ze vandaag naar de Kamer stuurde.

Omschakelfonds

Eerder deze week lekten de bedragen al uit in diverse media. Nieuw is wel dat de minister een zogenoemd omschakelfonds wil starten waarmee kringlooplandbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. Ook wil ze Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbeheer bewegen om gronden beschikbaar te stellen voor extensivering. Daarnaast kondigt ze aan dat ze een netwerk op wil zetten van pilot- en demobedrijven en geld beschikbaar stelt voor coaches.

Opkoop productierechten

De minister blijft bij het standpunt dat ze bij opkoop van bedrijven ook de productierechten inneemt. Dat was het Landbouw Collectief een doorn in het oog, en de minister lijkt dat wel gehoord te hebben. Maar heel veel ruimte geeft ze niet: wanneer het aantal fosfaatrechten in de markt onder het productieplafond zit, en er reductie van stikstofuitstoot is bereikt, dan wordt bij gerichte opkoop de mogelijkheid geboden aan de veehouder om een deel van zijn rechten ter overname beschikbaar te stellen aan boeren die de keuze maken voor kringlooplandbouw of op een emissiearme manier willen uitbreiden.

Extern salderen onder voorwaarden

De minister herhaalt dat ze extern salderen van stikstofruimte op korte termijn mogelijk wil maken, maar alleen als dat niet leidt tot een ongecontroleerde opkoop van bedrijven. De regie daarvoor legt ze bij de provincies. Overigens geeft ze ook aan dat een veehouder die ervoor kiest om stikstofruimte te verkopen aan een private partij, zijn productierechten kan verkopen aan een collega die nog stikstofruimte heeft in zijn natuurvergunning. 

Geen vergunning beweiden en bemesten

De minister schrijft ook dat er voor het beweiden en het bemesten in beginsel geen vergunningplicht zal gelden voor 2020. Ze volgt hiermee het adviescollege dat zich hier eind december over uitsprak. Maar helemaal zeker of het jurdisch houdbaar is, is Schouten niet, omdat ze meldt dat ze deze lijn inbrengt in de verschillende procedures die naar verwachting de komende maanden zullen plaatsvinden.

Plan Landbouw Collectief blijft hangen

In hoeverre de minster snel echt aan de slag wil met de stikstofreducerende maatregelen die het Landbouw Collectief voorstelt, wordt niet duidelijk. Ze geeft opnieuw aan dat dat meer weidegang, minder eiwit in voer en mest bij uitrijden verdunnen met water, perspectief bieden. Maar ze herhaalt ook dat deze maatregelen vragen om een zorgvuldige uitwerking. Monitoring, borging en handhaving noemt ze essentieel. 

Klik hier om de hele Kamerbrief te lezen


0 reacties

Er komt 172 miljoen euro beschikbaar voor emissiearme stallen en innovatie
vrijdag, 7 februari, 2020

Als gevolg van de huidige stikstofcrisis wil landbouwminister Schouten komende tien jaar 350 miljoen euro vrijmaken om bedrijven die stoppen, op te kopen en 172 miljoen euro beschikbaar stellen voor innovatie en duurzame stallen.

Dat blijkt uit de langverwachte brief die ze vandaag naar de Kamer stuurde.

Omschakelfonds

Eerder deze week lekten de bedragen al uit in diverse media. Nieuw is wel dat de minister een zogenoemd omschakelfonds wil starten waarmee kringlooplandbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. Ook wil ze Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbeheer bewegen om gronden beschikbaar te stellen voor extensivering. Daarnaast kondigt ze aan dat ze een netwerk op wil zetten van pilot- en demobedrijven en geld beschikbaar stelt voor coaches.

Opkoop productierechten

De minister blijft bij het standpunt dat ze bij opkoop van bedrijven ook de productierechten inneemt. Dat was het Landbouw Collectief een doorn in het oog, en de minister lijkt dat wel gehoord te hebben. Maar heel veel ruimte geeft ze niet: wanneer het aantal fosfaatrechten in de markt onder het productieplafond zit, en er reductie van stikstofuitstoot is bereikt, dan wordt bij gerichte opkoop de mogelijkheid geboden aan de veehouder om een deel van zijn rechten ter overname beschikbaar te stellen aan boeren die de keuze maken voor kringlooplandbouw of op een emissiearme manier willen uitbreiden.

Extern salderen onder voorwaarden

De minister herhaalt dat ze extern salderen van stikstofruimte op korte termijn mogelijk wil maken, maar alleen als dat niet leidt tot een ongecontroleerde opkoop van bedrijven. De regie daarvoor legt ze bij de provincies. Overigens geeft ze ook aan dat een veehouder die ervoor kiest om stikstofruimte te verkopen aan een private partij, zijn productierechten kan verkopen aan een collega die nog stikstofruimte heeft in zijn natuurvergunning. 

Geen vergunning beweiden en bemesten

De minister schrijft ook dat er voor het beweiden en het bemesten in beginsel geen vergunningplicht zal gelden voor 2020. Ze volgt hiermee het adviescollege dat zich hier eind december over uitsprak. Maar helemaal zeker of het jurdisch houdbaar is, is Schouten niet, omdat ze meldt dat ze deze lijn inbrengt in de verschillende procedures die naar verwachting de komende maanden zullen plaatsvinden.

Plan Landbouw Collectief blijft hangen

In hoeverre de minster snel echt aan de slag wil met de stikstofreducerende maatregelen die het Landbouw Collectief voorstelt, wordt niet duidelijk. Ze geeft opnieuw aan dat dat meer weidegang, minder eiwit in voer en mest bij uitrijden verdunnen met water, perspectief bieden. Maar ze herhaalt ook dat deze maatregelen vragen om een zorgvuldige uitwerking. Monitoring, borging en handhaving noemt ze essentieel. 

Klik hier om de hele Kamerbrief te lezen

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.