Kabinet zet in op minder voereiwit voor vlottrekken bouw


Er komen doelvoorschriften voor het percentage eiwit in het rantsoen
woensdag, 13 november, 2019

Minder eiwit voeren is een van de maatregelen in het spoedpakket dat minister-president Mark Rutte samen met de ministers Schouten, Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven vanochtend hebben gepresenteerd.

Het pakket is opgesteld om zo snel mogelijk de uitstoot van stikstof terug te dringen om de vergunningverlening voor woningbouw en infrastructurele projecten weer vlot te trekken. De maatregelen zullen worden afgedwongen via een noodwet die door de Tweede en Eerste Kamer zal moeten worden aangenomen.

Doelvoorschriften eiwitgehalte

Het kabinet komt met doelvoorschriften voor het percentage eiwit in het rantsoen. Hoe dit precies gaat worden ingevuld, is nog niet duidelijk. Wel wordt aangegeven dat ideeën van de sector bij de uitwerking van de plannen zullen worden betrokken. Samen met de sector zal ook worden gekeken naar de kosten en baten van deze maatregelen. Het kabinet verwacht dat met voermaatregelen een reductie van de stikstofdepositie van 3,6 mol per hectare per jaar in het eerste jaar kan worden bereikt.

Mogelijk aanpassing Natura 2000-gebieden

Een deel van de oplossing zoekt het kabinet in direct investeren in natuurherstel, bijvoorbeeld via het afplaggen van de stikstofrijke bodemlaag. Hiervoor komt 250 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast zegde minister Schouten toe dat ze met de Europese Commissie in gesprek gaat over de mogelijkheden om kleine Natura 2000-gebieden te verplaatsen. Daarbij gaat het om gebieden waar het, ondanks strenge maatregelen, onmogelijk lijkt om de natuurdoelen te realiseren. Ook het samenvoegen en herindelen van een aantal natuurgebieden wordt onderzocht.

Voorstellen voor ontwikkelingsruimte

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin het noodpakket wordt toegelicht, wordt ook aangegeven dat het kabinet wet- en regelgeving wil verruimen die nu nog een beperking is voor het toepassen van emissie arme technieken. Voor investeringen hierin word  financiële ondersteuning toegezegd Ook belooft het kabinet voorstellen om de ontwikkelingsruimte in de landbouw te borgen en geeft het aan met prioriteit te werken aan de invoering van een drempelwaarde voor het toestaan van activiteiten met een beperkte emissie.

Sanering varkenshouderij verruimd

Naast het voerspoor zet het kabinet in op verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en een verruiming van de saneringsregeling voor de varkenshouderij. Hiervoor wordt het beschikbare budget met 60 miljoen euro verhoogd naar 180 miljoen euro.

 

 


0 reacties

Er komen doelvoorschriften voor het percentage eiwit in het rantsoen
woensdag, 13 november, 2019

Minder eiwit voeren is een van de maatregelen in het spoedpakket dat minister-president Mark Rutte samen met de ministers Schouten, Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven vanochtend hebben gepresenteerd.

Het pakket is opgesteld om zo snel mogelijk de uitstoot van stikstof terug te dringen om de vergunningverlening voor woningbouw en infrastructurele projecten weer vlot te trekken. De maatregelen zullen worden afgedwongen via een noodwet die door de Tweede en Eerste Kamer zal moeten worden aangenomen.

Doelvoorschriften eiwitgehalte

Het kabinet komt met doelvoorschriften voor het percentage eiwit in het rantsoen. Hoe dit precies gaat worden ingevuld, is nog niet duidelijk. Wel wordt aangegeven dat ideeën van de sector bij de uitwerking van de plannen zullen worden betrokken. Samen met de sector zal ook worden gekeken naar de kosten en baten van deze maatregelen. Het kabinet verwacht dat met voermaatregelen een reductie van de stikstofdepositie van 3,6 mol per hectare per jaar in het eerste jaar kan worden bereikt.

Mogelijk aanpassing Natura 2000-gebieden

Een deel van de oplossing zoekt het kabinet in direct investeren in natuurherstel, bijvoorbeeld via het afplaggen van de stikstofrijke bodemlaag. Hiervoor komt 250 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast zegde minister Schouten toe dat ze met de Europese Commissie in gesprek gaat over de mogelijkheden om kleine Natura 2000-gebieden te verplaatsen. Daarbij gaat het om gebieden waar het, ondanks strenge maatregelen, onmogelijk lijkt om de natuurdoelen te realiseren. Ook het samenvoegen en herindelen van een aantal natuurgebieden wordt onderzocht.

Voorstellen voor ontwikkelingsruimte

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin het noodpakket wordt toegelicht, wordt ook aangegeven dat het kabinet wet- en regelgeving wil verruimen die nu nog een beperking is voor het toepassen van emissie arme technieken. Voor investeringen hierin word  financiële ondersteuning toegezegd Ook belooft het kabinet voorstellen om de ontwikkelingsruimte in de landbouw te borgen en geeft het aan met prioriteit te werken aan de invoering van een drempelwaarde voor het toestaan van activiteiten met een beperkte emissie.

Sanering varkenshouderij verruimd

Naast het voerspoor zet het kabinet in op verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en een verruiming van de saneringsregeling voor de varkenshouderij. Hiervoor wordt het beschikbare budget met 60 miljoen euro verhoogd naar 180 miljoen euro.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.