Ingrijpende stikstofdoelen treffen hele landbouwsector


In veenweidegebieden geldt een reductiedoelstelling van 47 procent
vrijdag, 10 juni, 2022

Van een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk Nederland.

De stikstofreductiedoelstellingen die de ministers Henk Staghouwer van LNV en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof vandaag openbaar maakten zijn fors.

In vrijwel alle gebieden is een forse afname van stikstofemissies vereist. Zo krijgen veenweidegebieden een reductiedoelstelling van 47 procent mee. Met deze krimp willen de ministers ervoor zorgen dat in driekwart van het areaal van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de stikstofbelasting niet hoger is dan het natuurgebied aankan.

Invulling aan provincies

Weliswaar is per gebied nu de reductiedoelstelling bekend, hoe die precies ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Die plannen laat het kabinet aan de provincies. Zij hebben tot juli 2023 de tijd om na te denken over de invulling.

In totaal maakt het kabinet in de periode tot en met 2035 ruim 24 miljard euro vrij voor het realiseren van de natuur-, stikstof-, water- en klimaatdoelen en de omslag in de landbouw die daarvoor nodig is. Zowel blijvers als stoppers maken aanspraak op middelen uit dat fonds.

Verduurzamen, verplaatsen of beëindigen

De ministers schetsen voor veehouders drie perspectieven: het verduurzamen, verplaatsen of beëindigen van hun bedrijf. Verduurzamen kan onder meer door extensiveren, het toevoegen van landschapsgrond aan hun bedrijf of een bijdrage aan koolstofvastlegging, water- en natuurbeheer, zo schetsen de ministers. Ook wijzen ze op het aanbieden of produceren van nieuwe producten, zoals eiwitrijke gewassen en biologische landbouw.

Het verbreden van het bedrijf, door bijvoorbeeld een zorgboerderij, camping of andere recreatietak te starten, is volgens de ministers ook een optie.

Technologische innovaties

Staghouwer en Van der Wal wijzen ook op de rol van technologische innovaties, zoals hoogwaardige mestverwerking, precisielandbouw en digitalisering. ‘Veel boeren zijn al bezig duurzamer te produceren, maar dat kan en moeten er meer worden. Ik wil ze daarom gericht ondersteunen in de transitie naar kringlooplandbouw. Ik vraag boeren aan de slag te gaan met hun toekomst en te kijken welke rol jouw bedrijf kan spelen in je omgeving en in een duurzame toekomst’, zo geeft Staghouwer aan.

Staghouwer wijst daarbij ook op de rol van ketenpartijen, die de opdracht krijgen om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het verdienvermogen van duurzame boeren.

Lees hier de Kamerbrief van Christianne van der Wal.

Lees hier de Kamerbrief van Henk Staghouwer

Bekijk de reactie van belangenorganisaties.

Bekijk het kaartje met doelstellingen per gebied.


0 reacties

In veenweidegebieden geldt een reductiedoelstelling van 47 procent
vrijdag, 10 juni, 2022

Van een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk Nederland.

De stikstofreductiedoelstellingen die de ministers Henk Staghouwer van LNV en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof vandaag openbaar maakten zijn fors.

In vrijwel alle gebieden is een forse afname van stikstofemissies vereist. Zo krijgen veenweidegebieden een reductiedoelstelling van 47 procent mee. Met deze krimp willen de ministers ervoor zorgen dat in driekwart van het areaal van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de stikstofbelasting niet hoger is dan het natuurgebied aankan.

Invulling aan provincies

Weliswaar is per gebied nu de reductiedoelstelling bekend, hoe die precies ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Die plannen laat het kabinet aan de provincies. Zij hebben tot juli 2023 de tijd om na te denken over de invulling.

In totaal maakt het kabinet in de periode tot en met 2035 ruim 24 miljard euro vrij voor het realiseren van de natuur-, stikstof-, water- en klimaatdoelen en de omslag in de landbouw die daarvoor nodig is. Zowel blijvers als stoppers maken aanspraak op middelen uit dat fonds.

Verduurzamen, verplaatsen of beëindigen

De ministers schetsen voor veehouders drie perspectieven: het verduurzamen, verplaatsen of beëindigen van hun bedrijf. Verduurzamen kan onder meer door extensiveren, het toevoegen van landschapsgrond aan hun bedrijf of een bijdrage aan koolstofvastlegging, water- en natuurbeheer, zo schetsen de ministers. Ook wijzen ze op het aanbieden of produceren van nieuwe producten, zoals eiwitrijke gewassen en biologische landbouw.

Het verbreden van het bedrijf, door bijvoorbeeld een zorgboerderij, camping of andere recreatietak te starten, is volgens de ministers ook een optie.

Technologische innovaties

Staghouwer en Van der Wal wijzen ook op de rol van technologische innovaties, zoals hoogwaardige mestverwerking, precisielandbouw en digitalisering. ‘Veel boeren zijn al bezig duurzamer te produceren, maar dat kan en moeten er meer worden. Ik wil ze daarom gericht ondersteunen in de transitie naar kringlooplandbouw. Ik vraag boeren aan de slag te gaan met hun toekomst en te kijken welke rol jouw bedrijf kan spelen in je omgeving en in een duurzame toekomst’, zo geeft Staghouwer aan.

Staghouwer wijst daarbij ook op de rol van ketenpartijen, die de opdracht krijgen om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het verdienvermogen van duurzame boeren.

Lees hier de Kamerbrief van Christianne van der Wal.

Lees hier de Kamerbrief van Henk Staghouwer

Bekijk de reactie van belangenorganisaties.

Bekijk het kaartje met doelstellingen per gebied.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.