Grootste uitstoters van ammoniak zijn industriële bedrijven


Wat exact de invloed is van de emissies van individuele bedrijven op de stikstofdepositie op specifieke Natura 2000-gebieden wordt nog onderzocht.
dinsdag, 5 april, 2022

Niet veehouderijen maar industriële bedrijven voeren de lijst aan van grootste uitstoters van ammoniak.

Dit blijkt uit een overzicht van de top 100 stikstofbronnen die minister Van der Wal van stikstof en natuur heeft gepubliceerd op verzoek van Tweede Kamerlid Laura van Bromet van GroenLinks

Top 3 industrie

De lijst van belangrijkste ammoniak-bronnen wordt aangevoerd door Rockwool BV in Roermond. Op de tweede plaats staat de kunstmestfabriek van Yara Sluiskil BV in Terneuzen en de derde plaats is voor de chemische fabriek Chemelot in Sittard-Geleen. Pas op de vierde plaats kom een veehouderijbedrijf in de gemeente Venray. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 op de lijst stoten ongeveer 2,5 keer zoveel ammoniak uit als dit veehouderijbedrijf.

Veehouderijen domineren top 100

In de top 10 van grootste ammoniakuitstoters staan vijf industriële bedrijven. In de top 100 zijn veehouderijbedrijven wel dominant: 91 van de 100. De meeste van deze bedrijven zijn te vinden in het zuiden, oosten en midden van het land. De minister publiceerde ook een lijst van grootste uitstoters van NOx. Hier bestaat de volledige top-100 uit industriële bedrijven.

Gebaseerd op stalemissies

De lijsten zijn gebaseerd op gegevens uit de Emissieregistratie over 2019. In deze registratie zijn -in verband met privacywetgeving- geen bedrijfsnamen opgenomen van agrarische bedrijven. Ook is uit de lijst niet te halen welke diersoorten er op de bedrijven worden gehouden. De cijfers van de veehouderijbedrijven zijn gebaseerd op emissies uit de stal.

Invloed op Natura 2000 in onderzoek

Bromet had ook gevraagd naar informatie over de latente ruimte in de vergunningen van de genoemde bedrijven maar deze wordt volgens Van der Wal niet centraal geregistreerd. Aan een overzicht van de invloed van individuele bedrijven op de depositie op specifieke Natura-2000 gebieden wordt nog gewerkt.

De volledige top 100 van ammoniakbronnen is te downloaden van de website van de Rijksoverheid

 

 


0 reacties

Wat exact de invloed is van de emissies van individuele bedrijven op de stikstofdepositie op specifieke Natura 2000-gebieden wordt nog onderzocht.
dinsdag, 5 april, 2022

Niet veehouderijen maar industriële bedrijven voeren de lijst aan van grootste uitstoters van ammoniak.

Dit blijkt uit een overzicht van de top 100 stikstofbronnen die minister Van der Wal van stikstof en natuur heeft gepubliceerd op verzoek van Tweede Kamerlid Laura van Bromet van GroenLinks

Top 3 industrie

De lijst van belangrijkste ammoniak-bronnen wordt aangevoerd door Rockwool BV in Roermond. Op de tweede plaats staat de kunstmestfabriek van Yara Sluiskil BV in Terneuzen en de derde plaats is voor de chemische fabriek Chemelot in Sittard-Geleen. Pas op de vierde plaats kom een veehouderijbedrijf in de gemeente Venray. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 op de lijst stoten ongeveer 2,5 keer zoveel ammoniak uit als dit veehouderijbedrijf.

Veehouderijen domineren top 100

In de top 10 van grootste ammoniakuitstoters staan vijf industriële bedrijven. In de top 100 zijn veehouderijbedrijven wel dominant: 91 van de 100. De meeste van deze bedrijven zijn te vinden in het zuiden, oosten en midden van het land. De minister publiceerde ook een lijst van grootste uitstoters van NOx. Hier bestaat de volledige top-100 uit industriële bedrijven.

Gebaseerd op stalemissies

De lijsten zijn gebaseerd op gegevens uit de Emissieregistratie over 2019. In deze registratie zijn -in verband met privacywetgeving- geen bedrijfsnamen opgenomen van agrarische bedrijven. Ook is uit de lijst niet te halen welke diersoorten er op de bedrijven worden gehouden. De cijfers van de veehouderijbedrijven zijn gebaseerd op emissies uit de stal.

Invloed op Natura 2000 in onderzoek

Bromet had ook gevraagd naar informatie over de latente ruimte in de vergunningen van de genoemde bedrijven maar deze wordt volgens Van der Wal niet centraal geregistreerd. Aan een overzicht van de invloed van individuele bedrijven op de depositie op specifieke Natura-2000 gebieden wordt nog gewerkt.

De volledige top 100 van ammoniakbronnen is te downloaden van de website van de Rijksoverheid

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.