Gerechtshof bepaalt: verpachter heeft recht op deel fosfaatrechten


Verpachters kunnen bij beëindiging van langdurige pacht aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten
woensdag, 27 maart, 2019

Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter. Maar de verpachter kan, bij het einde van de pacht, wel aanspraak maken op de rechten als de pachter langdurig van grond en/of gebouwen van de verpachter gebruik heeft gemaakt.

De bedrijfsmiddelen moeten bovendien voor de verpachter van doorslaggevend belang zijn geweest voor het exploiteren van het bedrijf. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Het was voor het eerst dat een rechter zich uitsprak in een zaak over de overdracht van fosfaatrechten van pachter naar verpachter.

Overeenkomst met melkquotum

De uitspraak heeft veel overeenkomsten met de regeling die bestond rondom de overdracht van melkquotum. Tenzij in de pachtovereenkomst anders is afgesproken, is de pachter bij het einde van de pacht verplicht fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet er op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor minstens 12 jaar zijn geweest. Daarbij moet het gaan om minimaal 15 hectare grond en/of een stal die is ingericht voor de melkveehouderij.

Grond en gebouwen 50/50

De fosfaatrechten worden voor de helft toegekend aan de gebouwen en voor de andere helft aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 in gebruik had. Bij het einde van de prachtovereenkomst moet de verpachter wel de helft van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

De volledige uitspraak van de rechter is na te lezen op de website van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

 

 


0 reacties

Verpachters kunnen bij beëindiging van langdurige pacht aanspraak maken op een deel van de fosfaatrechten
woensdag, 27 maart, 2019

Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter. Maar de verpachter kan, bij het einde van de pacht, wel aanspraak maken op de rechten als de pachter langdurig van grond en/of gebouwen van de verpachter gebruik heeft gemaakt.

De bedrijfsmiddelen moeten bovendien voor de verpachter van doorslaggevend belang zijn geweest voor het exploiteren van het bedrijf. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Het was voor het eerst dat een rechter zich uitsprak in een zaak over de overdracht van fosfaatrechten van pachter naar verpachter.

Overeenkomst met melkquotum

De uitspraak heeft veel overeenkomsten met de regeling die bestond rondom de overdracht van melkquotum. Tenzij in de pachtovereenkomst anders is afgesproken, is de pachter bij het einde van de pacht verplicht fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet er op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor minstens 12 jaar zijn geweest. Daarbij moet het gaan om minimaal 15 hectare grond en/of een stal die is ingericht voor de melkveehouderij.

Grond en gebouwen 50/50

De fosfaatrechten worden voor de helft toegekend aan de gebouwen en voor de andere helft aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 in gebruik had. Bij het einde van de prachtovereenkomst moet de verpachter wel de helft van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

De volledige uitspraak van de rechter is na te lezen op de website van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.