Geen relatie tussen ureumgehalte en ammoniakemissie


Ureum in tankmelk lijkt een onvoldoende voorspeller van ammoniakemissie
vrijdag, 20 september, 2019

Er is geen relatie tussen het ureumgehalte in de tank en de ammoniakemissie uit mest. Tot die conclusie komt zelfstandig onderzoeker Peter Vanhoof, die in opdracht van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) de ammoniakemissie op 135 Nederlandse melkveebedrijven in kaart bracht.

‘We vonden wel hogere ammoniakemissies op bedrijven met de hoogste totale ureumproductie, dat is het ureumgehalte vermenigvuldigd met de melkproductie’, aldus Van Hoof. ‘Bedrijven met een hogere productie voeren meer eiwit en daardoor een hoger ureum en dat verklaart waarschijnlijk de hogere ammoniakemissie.’

‘De spreiding in ammoniakemissie tussen bedrijven met zowel een hoge als een lage productie is heel erg groot.’

Nieuw verdienmodel voor kringlooplandbouw

Van Hoof was een van de sprekers op een symposium ter ere van het 30-jarig bestaan van de VBBM. Naast Vanhoof sprak Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, de 200 bezoekers toe. Erisman gaf een pleidooi voor de kringlooplandbouw, waarbij een nieuw verdienmodel volgens hem essentieel is. ‘Laten we indicatoren maken die relevant zijn in het kringloopdenken en koppel daar beloningen aan.’

Hij noemde indicatoren als stikstof bodemoverschot, percentage permanent grasland, percentage eiwit van eigen land en uitstoot van broeikasgassen.

Kringloopbedrijf is in balans

Een aantal van deze indicatoren staat ook in het duurzaamheidsprogramma van PlanetProof, waar leveranciers van FrieslandCampina aan mee kunnen doen, zo vertelde adviseur Frank Verhoeven van Boerenverstand.

‘Ga je nu niet focussen op specifiek een indicator als je daar niet goed op scoort, want dan vlieg je uit de bocht. Een kringloopbedrijf is in balans, dat richt zich op alle facetten, zoals rantsoen, bodem en stal’, aldus Verhoeven.

Lagere aanvoer kunstmest en krachtvoer

Verhoeven stelde dat de leden van de VBBM hun ervaringen van het denken en werken in kringlopen beter zouden moeten delen. ‘Jullie zouden meer moeten laten zien dat kringlooplandbouw werkt. Ook op het gebied van economie, omdat jullie een veel lagere aanvoer van kunstmest en krachtvoer nastreven.’

‘Zorg er nu voor dat jullie je verhaal van kringloopboeren goed verkopen aan de overheid. Kringloopboeren zijn niet het probleem, maar een belangrijk deel van de oplossing van veel klimaat-, milieu- en voedselproblemen.’


0 reacties

Ureum in tankmelk lijkt een onvoldoende voorspeller van ammoniakemissie
vrijdag, 20 september, 2019

Er is geen relatie tussen het ureumgehalte in de tank en de ammoniakemissie uit mest. Tot die conclusie komt zelfstandig onderzoeker Peter Vanhoof, die in opdracht van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) de ammoniakemissie op 135 Nederlandse melkveebedrijven in kaart bracht.

‘We vonden wel hogere ammoniakemissies op bedrijven met de hoogste totale ureumproductie, dat is het ureumgehalte vermenigvuldigd met de melkproductie’, aldus Van Hoof. ‘Bedrijven met een hogere productie voeren meer eiwit en daardoor een hoger ureum en dat verklaart waarschijnlijk de hogere ammoniakemissie.’

‘De spreiding in ammoniakemissie tussen bedrijven met zowel een hoge als een lage productie is heel erg groot.’

Nieuw verdienmodel voor kringlooplandbouw

Van Hoof was een van de sprekers op een symposium ter ere van het 30-jarig bestaan van de VBBM. Naast Vanhoof sprak Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, de 200 bezoekers toe. Erisman gaf een pleidooi voor de kringlooplandbouw, waarbij een nieuw verdienmodel volgens hem essentieel is. ‘Laten we indicatoren maken die relevant zijn in het kringloopdenken en koppel daar beloningen aan.’

Hij noemde indicatoren als stikstof bodemoverschot, percentage permanent grasland, percentage eiwit van eigen land en uitstoot van broeikasgassen.

Kringloopbedrijf is in balans

Een aantal van deze indicatoren staat ook in het duurzaamheidsprogramma van PlanetProof, waar leveranciers van FrieslandCampina aan mee kunnen doen, zo vertelde adviseur Frank Verhoeven van Boerenverstand.

‘Ga je nu niet focussen op specifiek een indicator als je daar niet goed op scoort, want dan vlieg je uit de bocht. Een kringloopbedrijf is in balans, dat richt zich op alle facetten, zoals rantsoen, bodem en stal’, aldus Verhoeven.

Lagere aanvoer kunstmest en krachtvoer

Verhoeven stelde dat de leden van de VBBM hun ervaringen van het denken en werken in kringlopen beter zouden moeten delen. ‘Jullie zouden meer moeten laten zien dat kringlooplandbouw werkt. Ook op het gebied van economie, omdat jullie een veel lagere aanvoer van kunstmest en krachtvoer nastreven.’

‘Zorg er nu voor dat jullie je verhaal van kringloopboeren goed verkopen aan de overheid. Kringloopboeren zijn niet het probleem, maar een belangrijk deel van de oplossing van veel klimaat-, milieu- en voedselproblemen.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.