Geen krimp van de veestapel bij klimaatakkoord


Opwekken van duurzame energie draagt bij aan klimaatdoelstelling
dinsdag, 10 juli, 2018

De melk- en de zuivelsector willen met technische maatregelen voldoen aan de eisen die staan in het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord van de overheid.

Krimpen van het aantal dieren – dat ook reductie in uitstoot van broeikasgassen betekent – zou volgens LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) alleen maar kunnen leiden tot aanwas van vee in het buitenland. Daardoor zou de hier gerealiseerde reductie van broeikasgassen weer teniet worden gedaan.

Meer eiwit van eigen land

De Nederlandse zuivelindustrie heeft met de overheid afgesproken dat ze in 2030 2,6 megaton aan CO2-equivalenten aan broeigassen heeft gereduceerd. Maatregelen die invloed hebben op diervoeding, mestopslag en bemesting moeten leiden tot 0,8 megaton aan CO2-reductie.

Energiebesparende maatregelen en productie van duurzame energie leveren nog eens 0,8 megaton aan CO2-reductie op. Door meer eiwit van eigen land te halen via eiwithoudende gewassen verwacht de sector dat er minder import van soja en palmpitten noodzakelijk is. Daarmee wordt in potentie 1,0 megaton aan CO2 bespaard.

Overheid grijpt in bij niet realiseren doelstellingen

In het vandaag gepresenteerde document ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector’ wordt gemeld dat melkveehouders de maatregelen die ze nemen op bedrijfsniveau om broeikassen te reduceren, kunnen monitoren in een carbonfootprintmonitor.

Vrijblijvend zijn de sectordoelstellingen evenmin: in het akkoord wordt ook gemeld dat de overheid zal ingrijpen op bedijfsniveau als de sector de doelstellingen niet realiseert.

Klik hier om het document over het klimaatakkoord van de zuivelsector te bekijken.


0 reacties

Opwekken van duurzame energie draagt bij aan klimaatdoelstelling
dinsdag, 10 juli, 2018

De melk- en de zuivelsector willen met technische maatregelen voldoen aan de eisen die staan in het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord van de overheid.

Krimpen van het aantal dieren – dat ook reductie in uitstoot van broeikasgassen betekent – zou volgens LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) alleen maar kunnen leiden tot aanwas van vee in het buitenland. Daardoor zou de hier gerealiseerde reductie van broeikasgassen weer teniet worden gedaan.

Meer eiwit van eigen land

De Nederlandse zuivelindustrie heeft met de overheid afgesproken dat ze in 2030 2,6 megaton aan CO2-equivalenten aan broeigassen heeft gereduceerd. Maatregelen die invloed hebben op diervoeding, mestopslag en bemesting moeten leiden tot 0,8 megaton aan CO2-reductie.

Energiebesparende maatregelen en productie van duurzame energie leveren nog eens 0,8 megaton aan CO2-reductie op. Door meer eiwit van eigen land te halen via eiwithoudende gewassen verwacht de sector dat er minder import van soja en palmpitten noodzakelijk is. Daarmee wordt in potentie 1,0 megaton aan CO2 bespaard.

Overheid grijpt in bij niet realiseren doelstellingen

In het vandaag gepresenteerde document ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector’ wordt gemeld dat melkveehouders de maatregelen die ze nemen op bedrijfsniveau om broeikassen te reduceren, kunnen monitoren in een carbonfootprintmonitor.

Vrijblijvend zijn de sectordoelstellingen evenmin: in het akkoord wordt ook gemeld dat de overheid zal ingrijpen op bedijfsniveau als de sector de doelstellingen niet realiseert.

Klik hier om het document over het klimaatakkoord van de zuivelsector te bekijken.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.