Gangbare veehouders zien kritieke melkprijs dalen, biologische niet


De kritieke melkprijs daalde door de forse toename van de melkproductie per bedrijf
maandag, 14 september, 2020

Voor gangbare melkveebedrijven is de kritieke melkprijs in de periode 2014 tot en met 2017 gedaald met drie euro per 100 kg melk. Biologische bedrijven noteerden in die periode juist een stijging van de kritieke melkprijs.

In 2014 hadden gangbare bedrijven een kortetermijn-melkprijs van 34 euro per 100 kg melk. In 2017 was dat gedaald naar 31 euro per 100 kg melk. In diezelfde periode daalde de langetermijnmelkprijs van 41 naar 37 euro per 100 kg melk. Dat blijkt uit cijfers in Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Forse toename melkproductie

De onderzoekers schrijven de stijging toe aan de forse toename (15 procent) van de gemiddeld geproduceerde hoeveelheid melk per bedrijf over deze periode. De vaste kosten worden zo over meer liters melk uitgesmeerd. Die schaalvergroting was in 2018 gering als gevolg van de fosfaatwetgeving. De kritieke melkprijs nam daardoor in 2018 weer toe tot 34 euro per 100 kg melk op de korte termijn en 39 euro per 100 kg melk op de lange termijn.

Extensivering verhoogt kritieke melkprijs bio

Ondanks een nog forsere schaalvergroting dan bij hun gangbare collega’s, nam bij biologische bedrijven de kritieke melkprijs wel toe in dezelfde periode. Deze steeg voor de lange termijn van 51 euro per 100 kg melk in 2014 naar 54 euro in 2018. Een van de verklaringen voor deze stijging is de extensivering van biologische bedrijven. De extra grond leidt tot extra vaste kosten. Ook nam de melkproductie per koe bij biologische bedrijven minder hard toe.

Kritieke melkprijs op korte en lange termijn

Wageningen Economic Research maakt onderscheid tussen de kritieke melkprijs op de korte termijn en de kritieke melkprijs op de lange termijn. De eerste is de melkprijs die een melkveehouder nodig heeft om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze melkprijs zegt iets over het vermogen om de gevolgen van korte perioden met lage melkprijzen op te vangen. De kritieke melkprijs op lange termijn is de melkprijs die minimaal nodig is om de continuïteit van het melkveebedrijf op lange termijn te kunnen waarborgen.

Driekwart boven 35 euro per 100 kg

Iets meer dan vier op de tien melkveebedrijven (41 procent) heeft een kortetermijn-kritieke melkprijs van meer dan 35 euro per 100 kg melk. Ligt de melkprijs lager, dan kunnen zij niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Bij de kritieke melkprijs op lange termijn komt zelfs ruim driekwart van de melkveebedrijven (76 procent) boven dat niveau uit. Zij komen bij een melkprijs die langdurig onder de 35 euro per 100 kg melk komt, in de gevarenzone.

Lees hier meer over de berekening van de kritieke melkprijs in de periode 2014 tot en met 2018..


0 reacties

De kritieke melkprijs daalde door de forse toename van de melkproductie per bedrijf
maandag, 14 september, 2020

Voor gangbare melkveebedrijven is de kritieke melkprijs in de periode 2014 tot en met 2017 gedaald met drie euro per 100 kg melk. Biologische bedrijven noteerden in die periode juist een stijging van de kritieke melkprijs.

In 2014 hadden gangbare bedrijven een kortetermijn-melkprijs van 34 euro per 100 kg melk. In 2017 was dat gedaald naar 31 euro per 100 kg melk. In diezelfde periode daalde de langetermijnmelkprijs van 41 naar 37 euro per 100 kg melk. Dat blijkt uit cijfers in Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Forse toename melkproductie

De onderzoekers schrijven de stijging toe aan de forse toename (15 procent) van de gemiddeld geproduceerde hoeveelheid melk per bedrijf over deze periode. De vaste kosten worden zo over meer liters melk uitgesmeerd. Die schaalvergroting was in 2018 gering als gevolg van de fosfaatwetgeving. De kritieke melkprijs nam daardoor in 2018 weer toe tot 34 euro per 100 kg melk op de korte termijn en 39 euro per 100 kg melk op de lange termijn.

Extensivering verhoogt kritieke melkprijs bio

Ondanks een nog forsere schaalvergroting dan bij hun gangbare collega’s, nam bij biologische bedrijven de kritieke melkprijs wel toe in dezelfde periode. Deze steeg voor de lange termijn van 51 euro per 100 kg melk in 2014 naar 54 euro in 2018. Een van de verklaringen voor deze stijging is de extensivering van biologische bedrijven. De extra grond leidt tot extra vaste kosten. Ook nam de melkproductie per koe bij biologische bedrijven minder hard toe.

Kritieke melkprijs op korte en lange termijn

Wageningen Economic Research maakt onderscheid tussen de kritieke melkprijs op de korte termijn en de kritieke melkprijs op de lange termijn. De eerste is de melkprijs die een melkveehouder nodig heeft om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze melkprijs zegt iets over het vermogen om de gevolgen van korte perioden met lage melkprijzen op te vangen. De kritieke melkprijs op lange termijn is de melkprijs die minimaal nodig is om de continuïteit van het melkveebedrijf op lange termijn te kunnen waarborgen.

Driekwart boven 35 euro per 100 kg

Iets meer dan vier op de tien melkveebedrijven (41 procent) heeft een kortetermijn-kritieke melkprijs van meer dan 35 euro per 100 kg melk. Ligt de melkprijs lager, dan kunnen zij niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Bij de kritieke melkprijs op lange termijn komt zelfs ruim driekwart van de melkveebedrijven (76 procent) boven dat niveau uit. Zij komen bij een melkprijs die langdurig onder de 35 euro per 100 kg melk komt, in de gevarenzone.

Lees hier meer over de berekening van de kritieke melkprijs in de periode 2014 tot en met 2018..

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.