FrieslandCampina wil lagere garantieprijs en meer duurzaamheid


De berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina gaat op de schop
donderdag, 10 oktober, 2019

FrieslandCampina wil de berekening van de garantieprijs aanpassen, wat in de praktijk neerkomt op een verlaging. Daarnaast wordt het budget voor Foqus planet verhoogd, waardoor veehouders een hogere beloning kunnen verdienen voor een duurzame bedrijfsvoering. En er komen extra administratieve verplichtingen voor de registratie van weidegang.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die FrieslandCampina in 2020 wil doorvoeren in de reglementen voor leden-melkveehouders in Nederland en Vlaanderen.

Toeslagen uit berekening garantieprijs

De belangrijkste voorgestelde wijziging voor 2020 betreft de berekening van de garantieprijs. Tot nu toe wordt deze berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de melkprijzen van referentiebedrijven. Hierbij gaat het om de basisprijzen plus toeslagen voor onder andere weidegang, VLOG en duurzaamheid. Het voorstel is om vanaf volgend jaar dergelijke toeslagen niet meer mee te nemen in de berekening.

‘We willen dat de garantieprijs marktconform is en doordat het belang van toeslagen bij de referentiebedrijven toeneemt, is deze dat niet meer’, stelt Frans Keurentjes, voorzitter van het coöperatiebestuur. ‘Leden van FrieslandCampina ontvangen hun toeslagen immers boven op de garantieprijs. Hierdoor zou een toeslag voor weidemelk bijvoorbeeld twee keer worden meegenomen.’

Netto min 0,50 euro per 100 kilo melk

Op basis van de aangepaste berekening zou de garantieprijs over 2018 zo’n 0,89 euro per 100 kilo melk lager zijn uitgevallen. Het resultaat van de onderneming zou hierdoor echter hoger zijn geweest en hiervan komt 35 procent via de prestatietoeslag en 10 procent via ledenobligaties direct terug bij de leden. Netto zou de verlaging daardoor neerkomen op 0,50 euro per 100 kilo melk.

Keurentjes realiseert zich dat dit geen populaire boodschap is aan de leden. ‘Maar niets veranderen is geen optie’ vindt hij. ‘De garantieprijs loopt ieder jaar verder uit de pas met de melkprijzen van andere zuivelverwerkers en dat is niet langer houdbaar.’

Volgens CEO Hein Schumacher doet de verlaging van de garantieprijs niets af aan de ambitie van FrieslandCampina om een toonaangevende melkprijs te betalen. ‘We willen internationaal de nummer één blijven van de grote coöperaties’, geeft hij aan.

Vreugdenhil vervangt DOC als referentiebedrijf

Overigens zal DOC – door de fusie met DMK – in de voorstellen afvallen als referentiebedrijf voor de garantieprijs en zal Vreugdenhil Dairy Foods hiervoor in de plaats komen. Bovendien worden de melkprijzen van de verschillende Nederlandse referentiebedrijven voortaan ingewogen op basis van de melkvolumes die deze bedrijven hebben ingenomen.

Ten slotte wil FrieslandCampina de standaardgehalten waarop de garantieprijs wordt uitgedrukt, actualiseren. Nu geldt de gepubliceerde garantieprijs voor melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose. Het voorstel is om de komende drie jaar de gemiddelde gehalten over het jaar 2019 als basis te hanteren.

Mogelijk aanpassing vriespunt

Naast het melkgeldregelement wil FrieslandCampina ook het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet op een aantal punten aanpassen. Volgens Keurentjes is dit deels noodzakelijk vanwege aangescherpte internationale wetgeving,waar alle zuivelverwerkers mee te maken hebben. Een van de voorstellen is om vanaf volgend jaar te gaan werken met KoeMonitor, het door ZuivelNL ontwikkelde systeem om diergezondheid, dierwelzijn en de voedselveiligheid van melk te borgen.

In de voorstellen wordt ook rekening gehouden met een aanpassing van de norm voor het vriespunt van de melk. Sinds afgelopen zomer worden meer afwijkingen op vriespunt gevonden. Op dit moment doet het COKZ onderzoek naar deze problematiek en op basis van de uitkomsten daarvan wordt de norm mogelijk aangepast.

Beweidingsduur registreren

Veehouders die volledige weidegang toepassen, krijgen vanwege aangescherpte voorwaarden van Stichting Weidegang te maken met een extra administratieve last. Vanaf volgend jaar moeten niet alleen weidedagen, maar ook weidetijden worden vastgelegd. FrieslandCampina wil leden verplichten dit te doen via een digitale weidekalender op melkweb of de Weidekalender-app.

Veehouders die dit niet kunnen of willen, krijgen hulp. Voor robotbedrijven volstaat de registratie via een beweidingspoort.

Extra duurzaamheidsbudget

‘FrieslandCampina wil leidend zijn als het gaat om duurzaamheid’, benadrukte CEO Hein Schumacher bij de perspresentatie van de voorstellen. Om leden te stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen wordt het budget voor Foqus planet verhoogd met een bijdrage vanuit de onderneming. Tot nu toe worden de uitbetalingen van toeslagen voor Foqus planet volledig gefinancierd uit een coöperatieve heffing van 0,25 euro per 100 kilo melk. In de voorstellen gaat de onderneming daar de helft bijleggen. Dit kan bedrijven die veel Foqus planet-punten behalen, duizenden euro’s extra melkgeld per jaar opleveren.

Ledenraad beslist

De leden zijn gistermiddag geïnformeerd over de voorgestelde aanpassingen en deze worden de komende weken met hen besproken. De ledenraad komt begin december bij elkaar om definitieve beslissingen te nemen.

 

 


6 reacties

De berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina gaat op de schop
donderdag, 10 oktober, 2019

FrieslandCampina wil de berekening van de garantieprijs aanpassen, wat in de praktijk neerkomt op een verlaging. Daarnaast wordt het budget voor Foqus planet verhoogd, waardoor veehouders een hogere beloning kunnen verdienen voor een duurzame bedrijfsvoering. En er komen extra administratieve verplichtingen voor de registratie van weidegang.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die FrieslandCampina in 2020 wil doorvoeren in de reglementen voor leden-melkveehouders in Nederland en Vlaanderen.

Toeslagen uit berekening garantieprijs

De belangrijkste voorgestelde wijziging voor 2020 betreft de berekening van de garantieprijs. Tot nu toe wordt deze berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de melkprijzen van referentiebedrijven. Hierbij gaat het om de basisprijzen plus toeslagen voor onder andere weidegang, VLOG en duurzaamheid. Het voorstel is om vanaf volgend jaar dergelijke toeslagen niet meer mee te nemen in de berekening.

‘We willen dat de garantieprijs marktconform is en doordat het belang van toeslagen bij de referentiebedrijven toeneemt, is deze dat niet meer’, stelt Frans Keurentjes, voorzitter van het coöperatiebestuur. ‘Leden van FrieslandCampina ontvangen hun toeslagen immers boven op de garantieprijs. Hierdoor zou een toeslag voor weidemelk bijvoorbeeld twee keer worden meegenomen.’

Netto min 0,50 euro per 100 kilo melk

Op basis van de aangepaste berekening zou de garantieprijs over 2018 zo’n 0,89 euro per 100 kilo melk lager zijn uitgevallen. Het resultaat van de onderneming zou hierdoor echter hoger zijn geweest en hiervan komt 35 procent via de prestatietoeslag en 10 procent via ledenobligaties direct terug bij de leden. Netto zou de verlaging daardoor neerkomen op 0,50 euro per 100 kilo melk.

Keurentjes realiseert zich dat dit geen populaire boodschap is aan de leden. ‘Maar niets veranderen is geen optie’ vindt hij. ‘De garantieprijs loopt ieder jaar verder uit de pas met de melkprijzen van andere zuivelverwerkers en dat is niet langer houdbaar.’

Volgens CEO Hein Schumacher doet de verlaging van de garantieprijs niets af aan de ambitie van FrieslandCampina om een toonaangevende melkprijs te betalen. ‘We willen internationaal de nummer één blijven van de grote coöperaties’, geeft hij aan.

Vreugdenhil vervangt DOC als referentiebedrijf

Overigens zal DOC – door de fusie met DMK – in de voorstellen afvallen als referentiebedrijf voor de garantieprijs en zal Vreugdenhil Dairy Foods hiervoor in de plaats komen. Bovendien worden de melkprijzen van de verschillende Nederlandse referentiebedrijven voortaan ingewogen op basis van de melkvolumes die deze bedrijven hebben ingenomen.

Ten slotte wil FrieslandCampina de standaardgehalten waarop de garantieprijs wordt uitgedrukt, actualiseren. Nu geldt de gepubliceerde garantieprijs voor melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose. Het voorstel is om de komende drie jaar de gemiddelde gehalten over het jaar 2019 als basis te hanteren.

Mogelijk aanpassing vriespunt

Naast het melkgeldregelement wil FrieslandCampina ook het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet op een aantal punten aanpassen. Volgens Keurentjes is dit deels noodzakelijk vanwege aangescherpte internationale wetgeving,waar alle zuivelverwerkers mee te maken hebben. Een van de voorstellen is om vanaf volgend jaar te gaan werken met KoeMonitor, het door ZuivelNL ontwikkelde systeem om diergezondheid, dierwelzijn en de voedselveiligheid van melk te borgen.

In de voorstellen wordt ook rekening gehouden met een aanpassing van de norm voor het vriespunt van de melk. Sinds afgelopen zomer worden meer afwijkingen op vriespunt gevonden. Op dit moment doet het COKZ onderzoek naar deze problematiek en op basis van de uitkomsten daarvan wordt de norm mogelijk aangepast.

Beweidingsduur registreren

Veehouders die volledige weidegang toepassen, krijgen vanwege aangescherpte voorwaarden van Stichting Weidegang te maken met een extra administratieve last. Vanaf volgend jaar moeten niet alleen weidedagen, maar ook weidetijden worden vastgelegd. FrieslandCampina wil leden verplichten dit te doen via een digitale weidekalender op melkweb of de Weidekalender-app.

Veehouders die dit niet kunnen of willen, krijgen hulp. Voor robotbedrijven volstaat de registratie via een beweidingspoort.

Extra duurzaamheidsbudget

‘FrieslandCampina wil leidend zijn als het gaat om duurzaamheid’, benadrukte CEO Hein Schumacher bij de perspresentatie van de voorstellen. Om leden te stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen wordt het budget voor Foqus planet verhoogd met een bijdrage vanuit de onderneming. Tot nu toe worden de uitbetalingen van toeslagen voor Foqus planet volledig gefinancierd uit een coöperatieve heffing van 0,25 euro per 100 kilo melk. In de voorstellen gaat de onderneming daar de helft bijleggen. Dit kan bedrijven die veel Foqus planet-punten behalen, duizenden euro’s extra melkgeld per jaar opleveren.

Ledenraad beslist

De leden zijn gistermiddag geïnformeerd over de voorgestelde aanpassingen en deze worden de komende weken met hen besproken. De ledenraad komt begin december bij elkaar om definitieve beslissingen te nemen.

 

 

6 reacties


Reacties

Is dit nodig Wij zijn de centen al zo nodig om alles te kunnen betalen .Dit gaat ten koste van het resultaat meer bedrijfswinst moet er meer belasting worden betaald . Dus dit geld komt niet ten goede aan de veehouder.

28 september adverteren jullie met TROTS OP ONZE BOEREN! Op maandag horen we dat de melkprijs een 0,25 cent naar beneden gegaan is. Betalen wij als boeren de advertentie?

28 september adverteren jullie met TROTS OP ONZE BOEREN! Op maandag horen we dat de melkprijs een 0,25 cent naar beneden gegaan is. Betalen wij als boeren de advertentie?

Hebben wij nog niet genoeg om over te piekeren? Doet Campina er nog een flinke dreun bovenop. Superstom om hier nu mee te komen. Als wij minder moeten dan ook het hele topsalaris naar beneden. WANPRESTATIE GELEVERD KEURENTJES. DOE ALS THIEME EN VERDWIJN.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.