FrieslandCampina voert in 2017 melkprijsveranderingen door


Meer winst van FrieslandCampina wordt toegevoegd aan de algemene reserve
woensdag, 21 december, 2016

De ledenraad FrieslandCampina heeft met ruime meerderheid ingestemd met de bestuursvoorstellen voor het aanpassen van het reserveringsbeleid, de melkprijssystematiek en het afschaffen van de kwantumtoeslag.

Concreet: met ingang van boekjaar 2017 wordt van de winst van FrieslandCampina 55 procent toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming. Dat was 45 procent. Dit heeft tot gevolg dat er minder geld op naam van de ledenmelkveehouders komt. Dit percentage gaat terug van 20 naar 10 procent.

Weidegangtoeslag omhoog

Een andere wijziging is dat de weidegangtoeslag omhoog gaat van 1,00 naar 1,50 euro per honderd kilo melk. De verhoging van de weidegangtoeslag met 0,50 euro per 100 kg bedraagt naar verwachting zo’n 29 miljoen euro en wordt door de onderneming gefinancierd.

Ook nieuw is dat bedrijven die koppelbeweiding toepassen in 2017 aan de weidegangregeling mogen deelnemen, op voorwaarde dat individuele koeregistratie plaatsvindt via weidegangpoortjes of GPS-koeherkenning.

Kwantumtoeslag eraf

De kwantumregeling wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. Het idee achter de kwantumregeling was om ook aantrekkelijk te blijven voor grote bedrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat de regeling voor dit doel niet meer nodig is.

De seizoensregeling wordt voor 2017 bevroren op 0 euro. Voor melkveehouders die biologische of biologisch-dynamische melk leveren, blijft de seizoensregeling wel van kracht.

Garantieprijssystematiek

De garantieprijssystematiek blijft gehandhaafd voor de komende drie jaar. Wel is de weging van landen en bedrijven die in de berekening worden meegenomen geactualiseerd. Ook wordt de gemiddelde bedrijfsgrootte aangepast naar 800.000 kilo melk per jaar.

Bij de biologische garantieprijs wordt naast een actualisering van de deelnemende bedrijven Oostenrijk toegevoegd als referentieland.

Frans Keurentjes nu voorzitter

Piet Boer, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is, nam gisteren tijdens de ledenraad afscheid als voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Hij is opgevolgd door Frans Keurentjes, die sinds december 2006 lid is van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina.


0 reacties

Meer winst van FrieslandCampina wordt toegevoegd aan de algemene reserve
woensdag, 21 december, 2016

De ledenraad FrieslandCampina heeft met ruime meerderheid ingestemd met de bestuursvoorstellen voor het aanpassen van het reserveringsbeleid, de melkprijssystematiek en het afschaffen van de kwantumtoeslag.

Concreet: met ingang van boekjaar 2017 wordt van de winst van FrieslandCampina 55 procent toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming. Dat was 45 procent. Dit heeft tot gevolg dat er minder geld op naam van de ledenmelkveehouders komt. Dit percentage gaat terug van 20 naar 10 procent.

Weidegangtoeslag omhoog

Een andere wijziging is dat de weidegangtoeslag omhoog gaat van 1,00 naar 1,50 euro per honderd kilo melk. De verhoging van de weidegangtoeslag met 0,50 euro per 100 kg bedraagt naar verwachting zo’n 29 miljoen euro en wordt door de onderneming gefinancierd.

Ook nieuw is dat bedrijven die koppelbeweiding toepassen in 2017 aan de weidegangregeling mogen deelnemen, op voorwaarde dat individuele koeregistratie plaatsvindt via weidegangpoortjes of GPS-koeherkenning.

Kwantumtoeslag eraf

De kwantumregeling wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. Het idee achter de kwantumregeling was om ook aantrekkelijk te blijven voor grote bedrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat de regeling voor dit doel niet meer nodig is.

De seizoensregeling wordt voor 2017 bevroren op 0 euro. Voor melkveehouders die biologische of biologisch-dynamische melk leveren, blijft de seizoensregeling wel van kracht.

Garantieprijssystematiek

De garantieprijssystematiek blijft gehandhaafd voor de komende drie jaar. Wel is de weging van landen en bedrijven die in de berekening worden meegenomen geactualiseerd. Ook wordt de gemiddelde bedrijfsgrootte aangepast naar 800.000 kilo melk per jaar.

Bij de biologische garantieprijs wordt naast een actualisering van de deelnemende bedrijven Oostenrijk toegevoegd als referentieland.

Frans Keurentjes nu voorzitter

Piet Boer, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is, nam gisteren tijdens de ledenraad afscheid als voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Hij is opgevolgd door Frans Keurentjes, die sinds december 2006 lid is van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.