FrieslandCampina op zoek naar meer eigen vermogen


Het financieringsstelsel van FrieslandCampina is toe aan herziening
dinsdag, 20 oktober, 2020

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat komende maanden met de leden de toekomstige financiering van de onderneming bespreken. De onderneming heeft behoefte aan meer ‘zuiver’ eigen vermogen.

Het huidige financieringsstelsel is aan herziening toe vanwege vergrijzing van het ledenbestand, het grote volume aan ledenobligaties en de vrijwilligheid van het systeem.

Meer zuiver eigen vermogen nodig

De onderneming FrieslandCampina heeft op dit moment een eigen vermogen van ongeveer 37 procent. Hiervan bestaat ongeveer de helft uit vermogen in de ‘dode hand’ en voor de andere helft uit ledenobligaties. Deze laatste zijn weliswaar ‘achtergestelde leningen’ maar worden door externe financiers niet beschouwd als zuiver eigen vermogen. Om voldoende ‘solide’ en aantrekkelijk te blijven voor externe financiers vindt de coöperatie het echter belangrijk om meer zuiver eigen vermogen op te bouwen.

Ledenfinanciering niet evenredig

De gemiddelde leeftijd van houders van ledenobligaties stijgt en het aanbod van ledenobligaties neemt toe. Daarbij worden melkveebedrijven steeds kapitaalintensiever waardoor het animo voor het aankopen van obligaties afneemt. Door bedrijfsovernames, bedrijfsuitbreiding en de vrijwilligheid van het huidige systeem zijn er verschillen ontstaan in de financiering per 100 kilo melk. Dit betekent dat niet ieder lid evenredig financiert in de onderneming. Een nieuw financieringsstelsel moet het aankopen van vrij verhandelbare obligaties aantrekkelijk houden.

Financiering bij actieve leden

Het bestuur van de coöperatie heeft nog geen concreet voorstel voor een nieuw ledenfinancieringssysteem uitgewerkt maar wil eerst de opties met de leden bespreken. Uitganspunten hierbij zijn dat er een duidelijke link moet zijn tussen kapitaal en de levering van melk, het moet mogelijk zijn om extra kapitaal op te bouwen in de onderneming en de resultaten van de onderneming moeten terugvloeien naar actieve leden. Daarbij moet de coöperatieve structuur en de zeggenschap behouden blijven. Daarnaast moet de overdracht van melkveebedrijven en verhandelbaarheid van ledenfinanciering mogelijk blijven en het systeem moet de opbouw van zuiver eigen vermogen versterken.

Een uitgewerkt voorstel wordt in het voorjaar verwacht.


0 reacties

Het financieringsstelsel van FrieslandCampina is toe aan herziening
dinsdag, 20 oktober, 2020

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat komende maanden met de leden de toekomstige financiering van de onderneming bespreken. De onderneming heeft behoefte aan meer ‘zuiver’ eigen vermogen.

Het huidige financieringsstelsel is aan herziening toe vanwege vergrijzing van het ledenbestand, het grote volume aan ledenobligaties en de vrijwilligheid van het systeem.

Meer zuiver eigen vermogen nodig

De onderneming FrieslandCampina heeft op dit moment een eigen vermogen van ongeveer 37 procent. Hiervan bestaat ongeveer de helft uit vermogen in de ‘dode hand’ en voor de andere helft uit ledenobligaties. Deze laatste zijn weliswaar ‘achtergestelde leningen’ maar worden door externe financiers niet beschouwd als zuiver eigen vermogen. Om voldoende ‘solide’ en aantrekkelijk te blijven voor externe financiers vindt de coöperatie het echter belangrijk om meer zuiver eigen vermogen op te bouwen.

Ledenfinanciering niet evenredig

De gemiddelde leeftijd van houders van ledenobligaties stijgt en het aanbod van ledenobligaties neemt toe. Daarbij worden melkveebedrijven steeds kapitaalintensiever waardoor het animo voor het aankopen van obligaties afneemt. Door bedrijfsovernames, bedrijfsuitbreiding en de vrijwilligheid van het huidige systeem zijn er verschillen ontstaan in de financiering per 100 kilo melk. Dit betekent dat niet ieder lid evenredig financiert in de onderneming. Een nieuw financieringsstelsel moet het aankopen van vrij verhandelbare obligaties aantrekkelijk houden.

Financiering bij actieve leden

Het bestuur van de coöperatie heeft nog geen concreet voorstel voor een nieuw ledenfinancieringssysteem uitgewerkt maar wil eerst de opties met de leden bespreken. Uitganspunten hierbij zijn dat er een duidelijke link moet zijn tussen kapitaal en de levering van melk, het moet mogelijk zijn om extra kapitaal op te bouwen in de onderneming en de resultaten van de onderneming moeten terugvloeien naar actieve leden. Daarbij moet de coöperatieve structuur en de zeggenschap behouden blijven. Daarnaast moet de overdracht van melkveebedrijven en verhandelbaarheid van ledenfinanciering mogelijk blijven en het systeem moet de opbouw van zuiver eigen vermogen versterken.

Een uitgewerkt voorstel wordt in het voorjaar verwacht.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.