FrieslandCampina komt met tijdelijk fabrieksquotum


Het tijdelijke fabrieksquotum van FrieslandCampina treedt op 9 januari 2017 in werking
woensdag, 21 december, 2016

FrieslandCampina stelt vanaf 9 januari 2017 een tijdelijk fabrieksquotum in. Op alle geleverde melk boven een door de melkveehouder zelf gekozen referentieperiode geldt een korting van 90 procent op de garantieprijs.

De standstill-maatregel, zoals FrieslandCampina het bestempelt, moet ledenmelkveehouders stimuleren tijdig te beginnen met het reduceren van fosfaat. Daarnaast draagt de maatregel bij aan het in balans houden van het melkaanbod en de beschikbare verwerkingscapaciteit, zo stelt FrieslandCampina.

De zuivelcoöperatie had in zijn capaciteitsplanning voor 2017 rekening gehouden met de inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2017. Dat is echter uitgesteld tot 1 januari 2018. De tijdelijke maatregel duurt tot het moment het fosfaatreductieplan in werking treedt.

Melkaanvoer stijgt

Algemeen directeur Roelof Joosten stelde tijdens de presentatie van de plannen dat de maatregel noodzakelijk is, omdat de melkaanvoer de laatste maanden behoorlijk aan het toenemen is. ‘Rond deze tijd is dat meestal het geval, maar de gestegen melkprijs stimuleert extra om te melken’, aldus Joosten.

De stijging van de melkaanvoer doet het effect van het eerder ingestelde melkverminderingsplan, waarbij veehouders van Brussel 14 cent per kilo melk kunnen krijgen uit Brussel en daarbovenop 10 cent van FrieslandCampina, deels weer te niet. ‘We merkten van die regeling wel enig effect, maar de eerste balans kunnen we pas opmaken in januari’, aldus directeur coöperatieve zaken Jeroen Elfers.

Bonus op niet geleverde melk

Melkveehouders die onder hun quotum blijven, krijgen een bonus op de niet-geleverde melk. De bonus wordt gefinancierd uit de inhoudingen en de hoogte ervan hangt af van de hoeveelheid inhoudingen.

Voor de vaststelling van het vergelijkingsvolume kunnen melkveehouders vooraf zelf kiezen uit drie referentieperiodes: (I) 20 augustus 2016 tot en met 17 september 2016; (II) 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016; (III) 13 november 2016 tot en met 12 december 2016.

DOC en A-ware ‘weer aan boord’

De tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel loopt dus door tot het moment dat het fosfaatreductieplan zuivelsector in werking treedt. Joosten is positief over het slagen van dit sectorplan, te meer omdat alle dertien NZO-leden op de laatste algemene ledenvergadering ‘weer aan boord waren’.

Eerder gaven DOC, A-ware en Henri Willig aan het sectorplan niet te ondersteunen, maar volgens Joosten is met de nu doorgevoerde aanpassingen de kans groot dat ze zich morgen bij de definitieve stemming weer achter het plan hebben geschaard. ‘Ik schat de kans dat het sectorplan doorgaat op 99 procent.’


0 reacties

Het tijdelijke fabrieksquotum van FrieslandCampina treedt op 9 januari 2017 in werking
woensdag, 21 december, 2016

FrieslandCampina stelt vanaf 9 januari 2017 een tijdelijk fabrieksquotum in. Op alle geleverde melk boven een door de melkveehouder zelf gekozen referentieperiode geldt een korting van 90 procent op de garantieprijs.

De standstill-maatregel, zoals FrieslandCampina het bestempelt, moet ledenmelkveehouders stimuleren tijdig te beginnen met het reduceren van fosfaat. Daarnaast draagt de maatregel bij aan het in balans houden van het melkaanbod en de beschikbare verwerkingscapaciteit, zo stelt FrieslandCampina.

De zuivelcoöperatie had in zijn capaciteitsplanning voor 2017 rekening gehouden met de inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2017. Dat is echter uitgesteld tot 1 januari 2018. De tijdelijke maatregel duurt tot het moment het fosfaatreductieplan in werking treedt.

Melkaanvoer stijgt

Algemeen directeur Roelof Joosten stelde tijdens de presentatie van de plannen dat de maatregel noodzakelijk is, omdat de melkaanvoer de laatste maanden behoorlijk aan het toenemen is. ‘Rond deze tijd is dat meestal het geval, maar de gestegen melkprijs stimuleert extra om te melken’, aldus Joosten.

De stijging van de melkaanvoer doet het effect van het eerder ingestelde melkverminderingsplan, waarbij veehouders van Brussel 14 cent per kilo melk kunnen krijgen uit Brussel en daarbovenop 10 cent van FrieslandCampina, deels weer te niet. ‘We merkten van die regeling wel enig effect, maar de eerste balans kunnen we pas opmaken in januari’, aldus directeur coöperatieve zaken Jeroen Elfers.

Bonus op niet geleverde melk

Melkveehouders die onder hun quotum blijven, krijgen een bonus op de niet-geleverde melk. De bonus wordt gefinancierd uit de inhoudingen en de hoogte ervan hangt af van de hoeveelheid inhoudingen.

Voor de vaststelling van het vergelijkingsvolume kunnen melkveehouders vooraf zelf kiezen uit drie referentieperiodes: (I) 20 augustus 2016 tot en met 17 september 2016; (II) 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016; (III) 13 november 2016 tot en met 12 december 2016.

DOC en A-ware ‘weer aan boord’

De tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel loopt dus door tot het moment dat het fosfaatreductieplan zuivelsector in werking treedt. Joosten is positief over het slagen van dit sectorplan, te meer omdat alle dertien NZO-leden op de laatste algemene ledenvergadering ‘weer aan boord waren’.

Eerder gaven DOC, A-ware en Henri Willig aan het sectorplan niet te ondersteunen, maar volgens Joosten is met de nu doorgevoerde aanpassingen de kans groot dat ze zich morgen bij de definitieve stemming weer achter het plan hebben geschaard. ‘Ik schat de kans dat het sectorplan doorgaat op 99 procent.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.