Frans Keurentjes: ‘Tegenvallende jaarcijfers vallen niet uit de lucht'


Frans Keurentjes: ‘Dat kritische geluiden nu de boventoon voeren is logisch. Maar in een heel lastig jaar is het FrieslandCampina wel gelukt om niet in het rood te belanden.'
donderdag, 4 maart, 2021

Afgelopen dinsdag presenteerde FrieslandCampina de cijfers over het lastige jaar 2020. Het zuivelconcern zag de winst onderuit gaan als gevolg van directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie.

Dat de leden geen nabetalingen ontvangen is een fikse tegenvaller voor veel melkveehouders. Daags na de presentatie reageert Frans Keurentjes, voorzitter van het hoofdbestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina op vragen die de teleurstellende cijfers oproepen.

Veel leden viel de mededeling dat ze dit jaar geen nabetaling ontvangen rauw op hun dak. Begrijpt u dat?

‘De teleurgestelde reacties van leden die hadden gerekend op een prestatietoeslag begrijp ik heel goed. Sommige veehouders hebben dit geld echt nodig. En ik snap dat niet iedereen dagelijks met FrieslandCampina bezig is. Maar het is niet zo dat de tegenvallende resultaten helemaal uit de lucht komen vallen. We hebben vorig jaar meerdere keren aangegeven hoe de onderneming ervoor stond. En dat we in november hebben besloten om versneld de in 2018 aangekondigde organisatorische veranderingen door te voeren was ook een belangrijk signaal.’

Bij sommige boeren liepen de emoties zo hoog op dat ze opriepen tot trekkeracties. Wat vindt u daarvan?

‘De ene veehouder reageert anders op teleurstellingen dan de andere. En tot op zekere hoogte snap ik die emoties. Maar het is echt niet nodig om op de trekker te springen om binnen FrieslandCampina je stem te laten horen. We hebben in de coöperatie de goede gewoonte om zaken open en eerlijk met elkaar te bespreken. En we geven leden alle gelegenheid om een tegengeluid te laten horen en kritische vragen te stellen. Woensdagavond hebben we in een online bijeenkomst met leden de jaarcijfers uitgebreid toegelicht en bediscussieerd. Meer dan 2000 veehouders waren daarbij aanwezig. Via de chat konden ze vragen stellen en ik kan je verzekeren dat daar ook hele kritische vragen bij waren. Die ruimte hoort er binnen een coöperatie te zijn. Daarom organiseren we de komende week nog speciale online vragenuurtjes voor leden waarbij ook de directie aanwezig is.’

FrieslandCampina heeft over 2020 een winst gemaakt van 79 miljoen euro en het eigen vermogen is gestegen. Waarom was er dan toch geen ruimte voor een nabetaling?

‘We hebben rente uitbetaald op ledenobligaties en op de beursgenoteerde hybride obligatie. En in bijvoorbeeld Indonesië, Maleisië en Nigeria werken we samen met minderheidsaandeelhouders. Die hebben ook recht op een deel van de winst. Daardoor was er geen ruimte meer voor een nabetaling. Overigens is het eigen vermogen van FrieslandCampina niet gestegen door het toevoegen van winst, maar door de uitgifte van een hybride obligatie.’

Vertellen dat het voorschot op de nabetaling moet worden terugbetaald, is geen fijne boodschap. Had u niet kunnen besluiten om de leden dit geld te laten houden?

‘Met de verrekening van de interim-uitkering volgen we de afspraken die binnen de coöperatie zijn gemaakt. Daar wilden we niet van afwijken. Door nu te verrekenen sluiten we het jaar 2020 zuiver af en nemen we niet alvast een voorschot op het resultaat van 2021. Maar we hebben wel geprobeerd om de terugbetaling pragmatisch op te lossen. Daarom verrekenen we het voorschot pas in juni met de toeslagen die dan worden uitgekeerd. Voor de meeste veehouders betekent dit dat er dan nog steeds een plus op het melkgeld van de maand mei overblijft. Er hoeft dus niet te worden terugbetaald.’

Het feit dat CEO Hein Schumacher en CFO Jaska de Bakker vorig jaar, middenin de coronacrisis, een flinke bonus opstreken steekt veel veehouders. Hoe zit dat?

‘Die discussie berust op een misverstand. De extra variabele beloning die de directie vorig voorjaar heeft gekregen is gebaseerd op de jaarresultaten van 2019. Dit staat dus los van afgelopen jaar. Zoals met leden is afgesproken dat ze een prestatietoeslag ontvangen als FrieslandCampina goed heeft gedraaid, zijn met de directie afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van de jaarresultaten. En zoals melkveehouders nu geen prestatietoeslag ontvangen bovenop de melkprijs, krijgt de directie nu ook geen bonus bovenop het salaris.’

Wat doen deze slechte jaarcijfers met het vertrouwen van de leden?

‘Nogmaals: ik begrijp de teleurstelling. Dat leden van sommige andere coöperaties wel een nabetaling ontvangen lijkt natuurlijk mooi maar FrieslandCampina legt de lat met de garantieprijs heel hoog. Uiteindelijk draait het er om wat melkveehouders aan het eind van het jaar aan melkgeld hebben gebeurd. Het zijn nu vooral kritische geluiden die de boventoon voeren en dat is logisch. Maar ik kreeg vandaag ook appjes van leden die vinden dat het resultaat niet tegenvalt. FrieslandCampina is hard geraakt door corona, we kregen te maken met lockdowns waardoor onze foodservice- en out-of-home-activiteiten stil vielen en in Nigeria leidde de instorting van de olieprijs tot een acuut tekort aan dollars. Daarbij sloot ook nog eens de grens tussen China en Hongkong. En we hebben geld moeten steken in het reorganisatieplan. Boeren weten als geen ander dat je soms moet dealen met tegenslagen. In een jaar waarin zich de ene tegenslag op de andere stapelde is het FrieslandCampina toch gelukt om niet in het rood te belanden. Onder zeer moeilijke omstandigheden is de melkinname, verwerking en afzet van producten gewoon doorgegaan. De verkoop van consumentenmerken via de retail liet een sterke groei zien. Ook de verkoop via e-commerce nam fors toe. Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken.’

Bewijzen de cijfers over 2020 niet juist dat buitenlandse ‘avonturen’ FrieslandCampina kwetsbaar maken?

‘Vergeet niet dat we jarenlang veel hebben verdiend in het buitenland. In Nederland is de concurrentie op de zuivelmarkt sterk. Het valt hier niet mee om marktaandeel te veroveren en goede marges te halen. Om de leden een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven betalen, blijven we dan ook investeren in kansrijke markten. Juist als we dat niet zouden doen zouden we FrieslandCampina verzwakken.’

Wat betekenen de slechte jaarcijfers voor de discussie over een nieuwe structuur voor de ledenfinanciering?

‘Die discussie staat al anderhalf jaar op de agenda en die gaat door. Aanpassing van de structuur van ledenfinanciering is nodig omdat we binnen de leden te maken hebben met vergrijzing. Er is een scheefgroei ontstaan tussen inbreng van ledenkapitaal en melklevering en omdat we het zuivere eigen vermogen willen verhogen om een gunstigere positie te verwerven bij externe financiers. Deze ontwikkelingen staan los van de tegenvallende jaarcijfers. De besluitvorming over ledenfinanciering gaat dan ook door zoals gepland.’

Waar staat FrieslandCampina anno maart 2021?

‘FrieslandCampina heeft nog steeds een stevige basis. We hebben sterke merken, toegang tot koopkrachtige markten en een schat aan kennis en ervaring om melk tot meerwaarde te brengen. Maar dat alles is geen garantie voor succes, dat hebben we afgelopen jaar gemerkt. Het begin van dit jaar zal zeker nog moeilijk zijn, maar met het verdwijnen van de coronabeperkingen zullen markten ook weer open gaan. Gelukkig zien veel leden dat. De coöperatie heeft nog altijd een stevige ruggengraat.’

 

 


2 reacties

Frans Keurentjes: ‘Dat kritische geluiden nu de boventoon voeren is logisch. Maar in een heel lastig jaar is het FrieslandCampina wel gelukt om niet in het rood te belanden.'
donderdag, 4 maart, 2021

Afgelopen dinsdag presenteerde FrieslandCampina de cijfers over het lastige jaar 2020. Het zuivelconcern zag de winst onderuit gaan als gevolg van directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie.

Dat de leden geen nabetalingen ontvangen is een fikse tegenvaller voor veel melkveehouders. Daags na de presentatie reageert Frans Keurentjes, voorzitter van het hoofdbestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina op vragen die de teleurstellende cijfers oproepen.

Veel leden viel de mededeling dat ze dit jaar geen nabetaling ontvangen rauw op hun dak. Begrijpt u dat?

‘De teleurgestelde reacties van leden die hadden gerekend op een prestatietoeslag begrijp ik heel goed. Sommige veehouders hebben dit geld echt nodig. En ik snap dat niet iedereen dagelijks met FrieslandCampina bezig is. Maar het is niet zo dat de tegenvallende resultaten helemaal uit de lucht komen vallen. We hebben vorig jaar meerdere keren aangegeven hoe de onderneming ervoor stond. En dat we in november hebben besloten om versneld de in 2018 aangekondigde organisatorische veranderingen door te voeren was ook een belangrijk signaal.’

Bij sommige boeren liepen de emoties zo hoog op dat ze opriepen tot trekkeracties. Wat vindt u daarvan?

‘De ene veehouder reageert anders op teleurstellingen dan de andere. En tot op zekere hoogte snap ik die emoties. Maar het is echt niet nodig om op de trekker te springen om binnen FrieslandCampina je stem te laten horen. We hebben in de coöperatie de goede gewoonte om zaken open en eerlijk met elkaar te bespreken. En we geven leden alle gelegenheid om een tegengeluid te laten horen en kritische vragen te stellen. Woensdagavond hebben we in een online bijeenkomst met leden de jaarcijfers uitgebreid toegelicht en bediscussieerd. Meer dan 2000 veehouders waren daarbij aanwezig. Via de chat konden ze vragen stellen en ik kan je verzekeren dat daar ook hele kritische vragen bij waren. Die ruimte hoort er binnen een coöperatie te zijn. Daarom organiseren we de komende week nog speciale online vragenuurtjes voor leden waarbij ook de directie aanwezig is.’

FrieslandCampina heeft over 2020 een winst gemaakt van 79 miljoen euro en het eigen vermogen is gestegen. Waarom was er dan toch geen ruimte voor een nabetaling?

‘We hebben rente uitbetaald op ledenobligaties en op de beursgenoteerde hybride obligatie. En in bijvoorbeeld Indonesië, Maleisië en Nigeria werken we samen met minderheidsaandeelhouders. Die hebben ook recht op een deel van de winst. Daardoor was er geen ruimte meer voor een nabetaling. Overigens is het eigen vermogen van FrieslandCampina niet gestegen door het toevoegen van winst, maar door de uitgifte van een hybride obligatie.’

Vertellen dat het voorschot op de nabetaling moet worden terugbetaald, is geen fijne boodschap. Had u niet kunnen besluiten om de leden dit geld te laten houden?

‘Met de verrekening van de interim-uitkering volgen we de afspraken die binnen de coöperatie zijn gemaakt. Daar wilden we niet van afwijken. Door nu te verrekenen sluiten we het jaar 2020 zuiver af en nemen we niet alvast een voorschot op het resultaat van 2021. Maar we hebben wel geprobeerd om de terugbetaling pragmatisch op te lossen. Daarom verrekenen we het voorschot pas in juni met de toeslagen die dan worden uitgekeerd. Voor de meeste veehouders betekent dit dat er dan nog steeds een plus op het melkgeld van de maand mei overblijft. Er hoeft dus niet te worden terugbetaald.’

Het feit dat CEO Hein Schumacher en CFO Jaska de Bakker vorig jaar, middenin de coronacrisis, een flinke bonus opstreken steekt veel veehouders. Hoe zit dat?

‘Die discussie berust op een misverstand. De extra variabele beloning die de directie vorig voorjaar heeft gekregen is gebaseerd op de jaarresultaten van 2019. Dit staat dus los van afgelopen jaar. Zoals met leden is afgesproken dat ze een prestatietoeslag ontvangen als FrieslandCampina goed heeft gedraaid, zijn met de directie afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van de jaarresultaten. En zoals melkveehouders nu geen prestatietoeslag ontvangen bovenop de melkprijs, krijgt de directie nu ook geen bonus bovenop het salaris.’

Wat doen deze slechte jaarcijfers met het vertrouwen van de leden?

‘Nogmaals: ik begrijp de teleurstelling. Dat leden van sommige andere coöperaties wel een nabetaling ontvangen lijkt natuurlijk mooi maar FrieslandCampina legt de lat met de garantieprijs heel hoog. Uiteindelijk draait het er om wat melkveehouders aan het eind van het jaar aan melkgeld hebben gebeurd. Het zijn nu vooral kritische geluiden die de boventoon voeren en dat is logisch. Maar ik kreeg vandaag ook appjes van leden die vinden dat het resultaat niet tegenvalt. FrieslandCampina is hard geraakt door corona, we kregen te maken met lockdowns waardoor onze foodservice- en out-of-home-activiteiten stil vielen en in Nigeria leidde de instorting van de olieprijs tot een acuut tekort aan dollars. Daarbij sloot ook nog eens de grens tussen China en Hongkong. En we hebben geld moeten steken in het reorganisatieplan. Boeren weten als geen ander dat je soms moet dealen met tegenslagen. In een jaar waarin zich de ene tegenslag op de andere stapelde is het FrieslandCampina toch gelukt om niet in het rood te belanden. Onder zeer moeilijke omstandigheden is de melkinname, verwerking en afzet van producten gewoon doorgegaan. De verkoop van consumentenmerken via de retail liet een sterke groei zien. Ook de verkoop via e-commerce nam fors toe. Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken.’

Bewijzen de cijfers over 2020 niet juist dat buitenlandse ‘avonturen’ FrieslandCampina kwetsbaar maken?

‘Vergeet niet dat we jarenlang veel hebben verdiend in het buitenland. In Nederland is de concurrentie op de zuivelmarkt sterk. Het valt hier niet mee om marktaandeel te veroveren en goede marges te halen. Om de leden een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven betalen, blijven we dan ook investeren in kansrijke markten. Juist als we dat niet zouden doen zouden we FrieslandCampina verzwakken.’

Wat betekenen de slechte jaarcijfers voor de discussie over een nieuwe structuur voor de ledenfinanciering?

‘Die discussie staat al anderhalf jaar op de agenda en die gaat door. Aanpassing van de structuur van ledenfinanciering is nodig omdat we binnen de leden te maken hebben met vergrijzing. Er is een scheefgroei ontstaan tussen inbreng van ledenkapitaal en melklevering en omdat we het zuivere eigen vermogen willen verhogen om een gunstigere positie te verwerven bij externe financiers. Deze ontwikkelingen staan los van de tegenvallende jaarcijfers. De besluitvorming over ledenfinanciering gaat dan ook door zoals gepland.’

Waar staat FrieslandCampina anno maart 2021?

‘FrieslandCampina heeft nog steeds een stevige basis. We hebben sterke merken, toegang tot koopkrachtige markten en een schat aan kennis en ervaring om melk tot meerwaarde te brengen. Maar dat alles is geen garantie voor succes, dat hebben we afgelopen jaar gemerkt. Het begin van dit jaar zal zeker nog moeilijk zijn, maar met het verdwijnen van de coronabeperkingen zullen markten ook weer open gaan. Gelukkig zien veel leden dat. De coöperatie heeft nog altijd een stevige ruggengraat.’

 

 

2 reacties


Reacties

Dag Frans welke beloning krijg U op jaarbasis van F.C. .? om de 1.1 miljoen goed te keuren van Jaske de Bakker het is toch verschrikkelijk en te gek voor woorden in deze tijd dat ze de boeren uitmergelen met slechte melkprijzen en nog geen nabetaling meer.

Als mevr Bakker in 2018 aantreed en nu vrijwillig vertrekt waarom dan deze bonus?? Kost FC 1.8 miljoen euro. Als wij dit uitsmeren over de drie jaar dat zij voor ons gewerkt heeft is dit 600.000 euro extra per jaar. Ik vindt het een onverantwoord besluit wat het bestuur heeft genomen, en niet uit te leggen naar al die hard werkende melkveehouders .

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.