Fors lager arbeidsinkomen voor extensieve veehouders


De kostprijs per kilo melk is op extensieve bedrijven gemiddeld 6,3 cent hoger dan op intensieve bedrijven
woensdag, 18 november, 2020

Veehouders met een extensieve bedrijfsvoering realiseren gemiddeld een 30.000 euro lager arbeidsinkomen dan veehouders met een intensieve bedrijfsvoering.

Dit blijkt uit een analyse van de bedrijfsresultaten van klanten van PPP Agro Advies. Het adviesbureau vergeleek de 25 procent bedrijven met de laagste melkproductie per hectare voedergewassen (gemiddeld 11.600 kg) met de 25 procent bedrijven met de hoogste melkproductie per hectare (gemiddeld 22.600 kg).

Op de intensieve bedrijven werd gemiddeld een arbeidsinkomen behaald van ruim 31.000 euro per volwaardige arbeidskracht (VAK), waar de extensieve veehouders het moesten doen met slecht 150 euro per VAK.

Kostprijs 6,3 cent hoger

De kostprijs per kilo melk is op de extensieve bedrijven 6,3 cent hoger dan op de intensieve bedrijven. Dit wordt met name veroorzaakt door 4,9 cent hogere bewerkingskosten (berekende en betaalde arbeid, loonwerk en werktuigkosten). Ook hebben de extensieve bedrijven te maken met 4,9 cent hogere kosten voor grond en gebouwen. Deze hogere kosten worden slechts beperkt gecompenseerd door extra inkomsten uit omzet een aanwas, EU-premies en natuursubsidies.

Dubbel aantal uren weidegang

De extensieve bedrijven hebben gemiddeld 72 hectare grond en de intensieve gemiddeld 47,4. Daarop worden respectievelijk 104 en 114 koeien gemolken. Op de intensieve bedrijven is de jongveebezetting ruim één stuk per tien melkkoeien lager en de melkproductie per koe is gemiddeld zo’n 1400 kilo hoger  (9411 ten opzichte van 8024).

De extensieve bedrijven liggen met name in het veenweidegebied, strooien minder kunstmest en halen een lagere gewasopbrengst. De koeien op deze bedrijven krijgen gemiddeld het dubbele aantal uren weidegang vergeleken met de koeien op de intensieve bedrijven.

Hogere CO2-uitstoot

De extensieve bedrijven scoren beter op milieu-indicatoren, zoals percentage eiwit van eigen land, percentage blijvend grasland en ammoniakemissie per hectare. Wel hebben ze gemiddeld een iets hoger stikstofbodemoverschot en een hogere CO2-uitstoot per kilo melk.

Alle cijfers en conclusies uit het onderzoek van PPP Agro Advies zijn na te lezen in een document dat hier is te downloaden.

 


3 reacties

De kostprijs per kilo melk is op extensieve bedrijven gemiddeld 6,3 cent hoger dan op intensieve bedrijven
woensdag, 18 november, 2020

Veehouders met een extensieve bedrijfsvoering realiseren gemiddeld een 30.000 euro lager arbeidsinkomen dan veehouders met een intensieve bedrijfsvoering.

Dit blijkt uit een analyse van de bedrijfsresultaten van klanten van PPP Agro Advies. Het adviesbureau vergeleek de 25 procent bedrijven met de laagste melkproductie per hectare voedergewassen (gemiddeld 11.600 kg) met de 25 procent bedrijven met de hoogste melkproductie per hectare (gemiddeld 22.600 kg).

Op de intensieve bedrijven werd gemiddeld een arbeidsinkomen behaald van ruim 31.000 euro per volwaardige arbeidskracht (VAK), waar de extensieve veehouders het moesten doen met slecht 150 euro per VAK.

Kostprijs 6,3 cent hoger

De kostprijs per kilo melk is op de extensieve bedrijven 6,3 cent hoger dan op de intensieve bedrijven. Dit wordt met name veroorzaakt door 4,9 cent hogere bewerkingskosten (berekende en betaalde arbeid, loonwerk en werktuigkosten). Ook hebben de extensieve bedrijven te maken met 4,9 cent hogere kosten voor grond en gebouwen. Deze hogere kosten worden slechts beperkt gecompenseerd door extra inkomsten uit omzet een aanwas, EU-premies en natuursubsidies.

Dubbel aantal uren weidegang

De extensieve bedrijven hebben gemiddeld 72 hectare grond en de intensieve gemiddeld 47,4. Daarop worden respectievelijk 104 en 114 koeien gemolken. Op de intensieve bedrijven is de jongveebezetting ruim één stuk per tien melkkoeien lager en de melkproductie per koe is gemiddeld zo’n 1400 kilo hoger  (9411 ten opzichte van 8024).

De extensieve bedrijven liggen met name in het veenweidegebied, strooien minder kunstmest en halen een lagere gewasopbrengst. De koeien op deze bedrijven krijgen gemiddeld het dubbele aantal uren weidegang vergeleken met de koeien op de intensieve bedrijven.

Hogere CO2-uitstoot

De extensieve bedrijven scoren beter op milieu-indicatoren, zoals percentage eiwit van eigen land, percentage blijvend grasland en ammoniakemissie per hectare. Wel hebben ze gemiddeld een iets hoger stikstofbodemoverschot en een hogere CO2-uitstoot per kilo melk.

Alle cijfers en conclusies uit het onderzoek van PPP Agro Advies zijn na te lezen in een document dat hier is te downloaden.

 

3 reacties


Reacties

Ik wil er maar mee zeggen dat wanneer je op gemiddelden er je bedrijfsbeleid erop gaat afstemmen je er behoorlijk mee de mist in kunt gaan. Ook lijkt het me een verkeerd signaal af te geven in een tijd nu intensief steeds meer onder druk komt te staan. Behalve richting de politiek. "Ziehier, het kan niet anders".

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.