Europa oordeelt in januari over fosfaatreductieplan


Het voerspoor start al direct op 1 januari 2017
vrijdag, 30 december, 2016

De afgelopen weken is er met de Europese Commissie intensief overleg gevoerd over het fosfaatreductieplan dat Nederland komend jaar wil invoeren.

Medio januari verwacht staatssecretaris Van Dam de gesprekken te kunnen afronden en de Tweede Kamer te kunnen informeren over de uitkomsten. Dat meldt de staatssecretaris in een brief aan de Kamer.

Intussen start op 1 januari 2017 de veevoerindustrie al met de reductie van fosfaatproductie via mengvoer. Brancheorganisatie Nevedi monitort en rapporteert maandelijks het bruto fosforgehalte aan het ministerie. Het zogenaamde voerspoer is een van de drie onderdelen van het fosfaatreductieplan.

Ministeriële regeling in plaats van AVV

Wat betreft de stoppersregeling is Van Dam van plan in januari de hoofdlijnen van de regeling bekend te maken.

Als derde en laatste onderdeel het zuivelplan dat met 4 miljoen kilo de grootste bijdrage aan de fosfaatreductie moet gaan leveren. Details daarvan zijn half december door de sector zelf nader bekend gemaakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de maatregelen van het zuivelplan moet deelnemen, was de staatssecretaris van plan de maatregelen algemeen verbindend te verklaren. De lange doorlooptijd daarvan heeft ervoor gezorgd dat hij ook ander opties heeft onderzocht. Onder andere om het plan te borgen middels een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet. Na overleg met betrokken partijen is besloten de ministeriële regeling verder uit te werken zodat deze begin 2017 kan worden gepubliceerd en uiterlijk 1 maart 2017 in werking zal treden. Door deze route te kiezen lijkt een goedkeuring van Europa dat voor het algemeen verbindend verklaren van maatregelen wel nodig is te worden omzeild.

NMV-leden stemmen tegen reductieplan

Tijdens een speciale ledenvergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vrijdag heeft een nipte meerderheid (63 versus 60) tegen het fosfaatreductieplan van ZuivelNL gestemd. Tijdens de presentatie van het zuivelplan schaarde NMV zich nog wel achter het plan dat samen met NZO en LTO tot stand was gekomen, maar noemde direct nog wel een ledenraadpleging te gaan doen. Door de afwijzing door de leden zal NMV zich niet meer achter het zuivelplan scharen. De mogelijke ministeriële regeling op basis van de landbouwwet zorgt er echter voor dat ook NMV-leden onder de maatregelen vallen.


0 reacties

Het voerspoor start al direct op 1 januari 2017
vrijdag, 30 december, 2016

De afgelopen weken is er met de Europese Commissie intensief overleg gevoerd over het fosfaatreductieplan dat Nederland komend jaar wil invoeren.

Medio januari verwacht staatssecretaris Van Dam de gesprekken te kunnen afronden en de Tweede Kamer te kunnen informeren over de uitkomsten. Dat meldt de staatssecretaris in een brief aan de Kamer.

Intussen start op 1 januari 2017 de veevoerindustrie al met de reductie van fosfaatproductie via mengvoer. Brancheorganisatie Nevedi monitort en rapporteert maandelijks het bruto fosforgehalte aan het ministerie. Het zogenaamde voerspoer is een van de drie onderdelen van het fosfaatreductieplan.

Ministeriële regeling in plaats van AVV

Wat betreft de stoppersregeling is Van Dam van plan in januari de hoofdlijnen van de regeling bekend te maken.

Als derde en laatste onderdeel het zuivelplan dat met 4 miljoen kilo de grootste bijdrage aan de fosfaatreductie moet gaan leveren. Details daarvan zijn half december door de sector zelf nader bekend gemaakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de maatregelen van het zuivelplan moet deelnemen, was de staatssecretaris van plan de maatregelen algemeen verbindend te verklaren. De lange doorlooptijd daarvan heeft ervoor gezorgd dat hij ook ander opties heeft onderzocht. Onder andere om het plan te borgen middels een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet. Na overleg met betrokken partijen is besloten de ministeriële regeling verder uit te werken zodat deze begin 2017 kan worden gepubliceerd en uiterlijk 1 maart 2017 in werking zal treden. Door deze route te kiezen lijkt een goedkeuring van Europa dat voor het algemeen verbindend verklaren van maatregelen wel nodig is te worden omzeild.

NMV-leden stemmen tegen reductieplan

Tijdens een speciale ledenvergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vrijdag heeft een nipte meerderheid (63 versus 60) tegen het fosfaatreductieplan van ZuivelNL gestemd. Tijdens de presentatie van het zuivelplan schaarde NMV zich nog wel achter het plan dat samen met NZO en LTO tot stand was gekomen, maar noemde direct nog wel een ledenraadpleging te gaan doen. Door de afwijzing door de leden zal NMV zich niet meer achter het zuivelplan scharen. De mogelijke ministeriële regeling op basis van de landbouwwet zorgt er echter voor dat ook NMV-leden onder de maatregelen vallen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.