Deskundigen bevestigen twijfels aan effectiviteit emissiearme stallen


Volgens het CDM ontbreekt het aan robuuste metingen om de werking van emissiearme stallen hard te maken
dinsdag, 13 oktober, 2020

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) twijfelt aan de effectiviteit van emissiearme stallen.

Waarschijnlijk wordt de ammoniakemissie uit deze stallen onderschat, zo staat in een advies van de CDM aan minister Schouten.

CDM bevestigt signalen uit praktijk

De minister had de CDM om advies gevraagd naar aanleiding van berekeningen van het CBS. Hieruit kwam naar voren dat de stikstofverliezen uit mest in stallen wel eens groter zou kunnen zijn dan eerder berekend. Bovendien bleek uit de berekeningen dat de stikstofverliezen uit emissiearme stallen niet lager zijn dan uit traditionele stallen. Ook het CDM vermoedt dat de ammoniakemissie uit emissiearme stallen wordt onderschat en geeft aan dat dit wordt bevestigd door onafhankelijke signalen uit de praktijk.

Meer onderzoek nodig

Het ontbreekt aan robuuste metingen om deze vermoedens hard te maken. De commissie adviseert het ministerie dan ook om meer metingen in de praktijk te doen omdat de effectiviteit van de werking van emissiearme stallen van veel factoren afhankelijk is. Volgens het CDM is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stallenbouwers, veehouders, overheden en onderzoek om de effectiviteit van emissiearme stallen in de praktijk te borgen. ‘Veehouders hebben fors geïnvesteerd in emissiearme stallen maar weten nu niet of die stallen doen wat ze beogen te doen’, aldus de commissie.

Meten met sensoren

In een reactie op het advies geeft minister Schouten aan dat de WUR opdracht heeft gekregen om voor de inrichting van een zogenaamd stalexpertisecentrum voor metingen in de praktijk, waarbij ook gekeken zal worden naar invloed van management. De resultaten van dit onderzoek worden eind volgend jaar verwacht. De WUR is ook gevraagd om een protocol te ontwikkelen voor de inzet van sensoren om de emissie van ammoniak in de praktijk te kunnen volgen. Vooralsnog blijft de minister inzetten op subsidie voor innovatieve emissiearme stalsystemen als hulpmiddel om de stikstofuitstoot te verlagen.

Minder ammoniak bij uitrijden

Overigens bevestigt de CDM ook dat de ammoniakemissie bij uitrijden van mest tot nu toe is overschat, onder andere omdat er meer stikstof verloren gaat uit stal en mestopslag. Het RIVM is gevraagd om in beeld te brengen wat de gevolgen hiervan zijn voor de totale stikstofemissies uit de landbouw. Als deze daadwerkelijk hoger blijken te zijn zal dit waarschijnlijk leiden tot een overschrijding van het nationale ammoniakplafond.

Het adviesrapport van de Comissie Deskundigen Meststoffenwet is hier te downloaden

De reactie van de minister is hier te downloaden

 


0 reacties

Volgens het CDM ontbreekt het aan robuuste metingen om de werking van emissiearme stallen hard te maken
dinsdag, 13 oktober, 2020

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) twijfelt aan de effectiviteit van emissiearme stallen.

Waarschijnlijk wordt de ammoniakemissie uit deze stallen onderschat, zo staat in een advies van de CDM aan minister Schouten.

CDM bevestigt signalen uit praktijk

De minister had de CDM om advies gevraagd naar aanleiding van berekeningen van het CBS. Hieruit kwam naar voren dat de stikstofverliezen uit mest in stallen wel eens groter zou kunnen zijn dan eerder berekend. Bovendien bleek uit de berekeningen dat de stikstofverliezen uit emissiearme stallen niet lager zijn dan uit traditionele stallen. Ook het CDM vermoedt dat de ammoniakemissie uit emissiearme stallen wordt onderschat en geeft aan dat dit wordt bevestigd door onafhankelijke signalen uit de praktijk.

Meer onderzoek nodig

Het ontbreekt aan robuuste metingen om deze vermoedens hard te maken. De commissie adviseert het ministerie dan ook om meer metingen in de praktijk te doen omdat de effectiviteit van de werking van emissiearme stallen van veel factoren afhankelijk is. Volgens het CDM is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stallenbouwers, veehouders, overheden en onderzoek om de effectiviteit van emissiearme stallen in de praktijk te borgen. ‘Veehouders hebben fors geïnvesteerd in emissiearme stallen maar weten nu niet of die stallen doen wat ze beogen te doen’, aldus de commissie.

Meten met sensoren

In een reactie op het advies geeft minister Schouten aan dat de WUR opdracht heeft gekregen om voor de inrichting van een zogenaamd stalexpertisecentrum voor metingen in de praktijk, waarbij ook gekeken zal worden naar invloed van management. De resultaten van dit onderzoek worden eind volgend jaar verwacht. De WUR is ook gevraagd om een protocol te ontwikkelen voor de inzet van sensoren om de emissie van ammoniak in de praktijk te kunnen volgen. Vooralsnog blijft de minister inzetten op subsidie voor innovatieve emissiearme stalsystemen als hulpmiddel om de stikstofuitstoot te verlagen.

Minder ammoniak bij uitrijden

Overigens bevestigt de CDM ook dat de ammoniakemissie bij uitrijden van mest tot nu toe is overschat, onder andere omdat er meer stikstof verloren gaat uit stal en mestopslag. Het RIVM is gevraagd om in beeld te brengen wat de gevolgen hiervan zijn voor de totale stikstofemissies uit de landbouw. Als deze daadwerkelijk hoger blijken te zijn zal dit waarschijnlijk leiden tot een overschrijding van het nationale ammoniakplafond.

Het adviesrapport van de Comissie Deskundigen Meststoffenwet is hier te downloaden

De reactie van de minister is hier te downloaden

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.