Deel zoogveesector start juridische strijd tegen fosfaatwet


Stichting Zeldzame Huisdierrassen steunt een juridische procedure tegen de fosfaatwet
woensdag, 14 februari, 2018

Een groep Nederlandse zoogkoeienhouders, ondersteund door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), spant een juridische procedure aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met het feit dat ook zoogkoeienhouders onder de fosfaatwet vallen.

Veehouders hebben zes weken de tijd om individueel bezwaar aan te tekenen tegen de  toegekende fosfaatrechten. Voor een aantal verstreek deze termijn op 13 februari.

Een deel van de zoog- en weidekoeienhouders heeft onvoldoende vertrouwen in een goede afloop van de lopende gesprekken met het ministerie van LNV en heeft daarom besloten een juridische procedure te starten. De actie wordt ondersteund vanuit de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), Natuurmonumenten, Slow Food Nederland en Free Nature.

De SZH stelt alvast 6000 euro beschikbaar voor de om en nabij 30.000 euro kostende juridische procedure. ‘Een zesde deel van de zoogkoeien is van een zeldzaam huisdierras’, verklaart voorzitter Geert Boink de steun van de stichting.

LTO en VleesveeNL niet aanwezig

Tot de juridische procedure is afgelopen maandag besloten tijdens een bijeenkomst in Nijkerk. Hier waren, volgens organisator Maurits Tepper, ruim 200 boeren aanwezig. LTO en Stichting VleesveeNL waren niet aanwezig. Voorzitter Jacco Keuper meldt dat de afwezigheid van Stichting VleesveeNL niet bewust was.

Wel bewust afwezig was LTO. Wouter Hartendorf, voorzitter LTO Vleesveehouderij, is hierover zeer duidelijk. ‘Wij hebben tijdens de gesprekken met de overheid, waar ook Maurice Tepper aanwezig was, afgesproken dat we tot 1 maart de tijd geven om tot een oplossing te komen. Dan is het fatsoenlijk dat we ons hier aan houden, anders ondermijn je mogelijk een eventuele oplossing.’

Fosfaatrechten doodsteek

Tijdens de bijeenkomst werd verwezen naar een brief van minister Schouten. De landbouwminister gaf daarin aan dat ze oog heeft voor de problematiek voor de zoog- en weideveesector en zeldzame runderen en druk bezig is om een oplossing te vinden.

Ze stelt echter ook nog niet te kunnen zeggen of een oplossing daadwerkelijk tot stand komt. De initiatiefnemers voor de juridische strijd wachten het antwoord niet af. Volgens hen zijn de fosfaatrechten de doodsteek voor de hele Nederlandse zoogveesector, omdat het stelsel deze sector onevenredig hard raakt. Bovendien zijn vleesveeboeren, natuurbegrazers en zeldzame rundveehouders helemaal niet verantwoordelijk voor de toegenomen fosfaatproblematiek, maar moeten toch ‘mee boeten’.


0 reacties

Stichting Zeldzame Huisdierrassen steunt een juridische procedure tegen de fosfaatwet
woensdag, 14 februari, 2018

Een groep Nederlandse zoogkoeienhouders, ondersteund door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), spant een juridische procedure aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met het feit dat ook zoogkoeienhouders onder de fosfaatwet vallen.

Veehouders hebben zes weken de tijd om individueel bezwaar aan te tekenen tegen de  toegekende fosfaatrechten. Voor een aantal verstreek deze termijn op 13 februari.

Een deel van de zoog- en weidekoeienhouders heeft onvoldoende vertrouwen in een goede afloop van de lopende gesprekken met het ministerie van LNV en heeft daarom besloten een juridische procedure te starten. De actie wordt ondersteund vanuit de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), Natuurmonumenten, Slow Food Nederland en Free Nature.

De SZH stelt alvast 6000 euro beschikbaar voor de om en nabij 30.000 euro kostende juridische procedure. ‘Een zesde deel van de zoogkoeien is van een zeldzaam huisdierras’, verklaart voorzitter Geert Boink de steun van de stichting.

LTO en VleesveeNL niet aanwezig

Tot de juridische procedure is afgelopen maandag besloten tijdens een bijeenkomst in Nijkerk. Hier waren, volgens organisator Maurits Tepper, ruim 200 boeren aanwezig. LTO en Stichting VleesveeNL waren niet aanwezig. Voorzitter Jacco Keuper meldt dat de afwezigheid van Stichting VleesveeNL niet bewust was.

Wel bewust afwezig was LTO. Wouter Hartendorf, voorzitter LTO Vleesveehouderij, is hierover zeer duidelijk. ‘Wij hebben tijdens de gesprekken met de overheid, waar ook Maurice Tepper aanwezig was, afgesproken dat we tot 1 maart de tijd geven om tot een oplossing te komen. Dan is het fatsoenlijk dat we ons hier aan houden, anders ondermijn je mogelijk een eventuele oplossing.’

Fosfaatrechten doodsteek

Tijdens de bijeenkomst werd verwezen naar een brief van minister Schouten. De landbouwminister gaf daarin aan dat ze oog heeft voor de problematiek voor de zoog- en weideveesector en zeldzame runderen en druk bezig is om een oplossing te vinden.

Ze stelt echter ook nog niet te kunnen zeggen of een oplossing daadwerkelijk tot stand komt. De initiatiefnemers voor de juridische strijd wachten het antwoord niet af. Volgens hen zijn de fosfaatrechten de doodsteek voor de hele Nederlandse zoogveesector, omdat het stelsel deze sector onevenredig hard raakt. Bovendien zijn vleesveeboeren, natuurbegrazers en zeldzame rundveehouders helemaal niet verantwoordelijk voor de toegenomen fosfaatproblematiek, maar moeten toch ‘mee boeten’.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.