Cumela: ‘Overdag mest uitrijden vrijwel onmogelijk in de zomer’


De Europese Commissie koppelt de 20 gradeneis aan de nitraatrichtlijn door te stellen dat extra mest uitrijden leidt tot meer ammoniakemissie die neerslaat op oppervlaktewater
woensdag, 24 juni, 2020

Onder de nieuwe derogatie voor Nederlandse boeren is het vanaf de maand mei vrijwel onmogelijk om tijdens normale werkuren mest uit te rijden op klei- en veengrond.

Dit stelt Cumela in een als personeelsadvertentie verpakt persbericht. De brancheorganisatie van de loonwerksector geeft aan op zoek te zijn naar een groot aantal personen die bereid zijn in de nachtelijk uren mest aan te wenden. Hierbij worden met name ambtenaren van het ministerie van LNV en de Europese Commissie uitgenodigd om te solliciteren. Een werkdag van negen tot vijf betekent in dit geval een werkdag van 21.00 tot 5.00 uur.

Koppeling aan waterkwaliteit

In de nieuwe derogatievoorwaarden staat de eis dat grasland bemesten op klei- en veengrond met een sleepvoetbemester niet is toegestaan bij een temperatuur van boven de 20 graden Celsius. Volgens het ministerie van LNV is deze nieuwe eis door de Europese Commissie in de voorwaarden opgenomen omdat derogatie kan leiden tot een hogere ammoniakemissie omdat meer mest mag worden aangewend dan volgens de Europese nitraatrichtlijn is toegestaan. Deze emissie zou kunnen neerslaan op het water en zo gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Om dezelfde reden moeten veehouders vanaf volgend jaar kiezen voor derogatie of een vrijstelling om bovengronds mest uit te mogen rijden.

Consequentie: ’s nachts uitrijden

Cumela noemt de 20 gradeneis onbegrijpelijk en niet uit te leggen en geeft aan dat deze niks te maken heeft met de doelstelling van de Europese nitraatrichtlijn. De brancheorganisatie wijst er op dat loonwerkers fors hebben geïnvesteerd in apparatuur om mest te verdunnen met water bij sleepvoetbemesten. Om deze apparatuur rendabel te maken zal op klei- en veengrond een groot deel van het groeiseizoen ’s avonds en ’s nachts mest uitgereden moeten worden.

 


5 reacties

De Europese Commissie koppelt de 20 gradeneis aan de nitraatrichtlijn door te stellen dat extra mest uitrijden leidt tot meer ammoniakemissie die neerslaat op oppervlaktewater
woensdag, 24 juni, 2020

Onder de nieuwe derogatie voor Nederlandse boeren is het vanaf de maand mei vrijwel onmogelijk om tijdens normale werkuren mest uit te rijden op klei- en veengrond.

Dit stelt Cumela in een als personeelsadvertentie verpakt persbericht. De brancheorganisatie van de loonwerksector geeft aan op zoek te zijn naar een groot aantal personen die bereid zijn in de nachtelijk uren mest aan te wenden. Hierbij worden met name ambtenaren van het ministerie van LNV en de Europese Commissie uitgenodigd om te solliciteren. Een werkdag van negen tot vijf betekent in dit geval een werkdag van 21.00 tot 5.00 uur.

Koppeling aan waterkwaliteit

In de nieuwe derogatievoorwaarden staat de eis dat grasland bemesten op klei- en veengrond met een sleepvoetbemester niet is toegestaan bij een temperatuur van boven de 20 graden Celsius. Volgens het ministerie van LNV is deze nieuwe eis door de Europese Commissie in de voorwaarden opgenomen omdat derogatie kan leiden tot een hogere ammoniakemissie omdat meer mest mag worden aangewend dan volgens de Europese nitraatrichtlijn is toegestaan. Deze emissie zou kunnen neerslaan op het water en zo gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Om dezelfde reden moeten veehouders vanaf volgend jaar kiezen voor derogatie of een vrijstelling om bovengronds mest uit te mogen rijden.

Consequentie: ’s nachts uitrijden

Cumela noemt de 20 gradeneis onbegrijpelijk en niet uit te leggen en geeft aan dat deze niks te maken heeft met de doelstelling van de Europese nitraatrichtlijn. De brancheorganisatie wijst er op dat loonwerkers fors hebben geïnvesteerd in apparatuur om mest te verdunnen met water bij sleepvoetbemesten. Om deze apparatuur rendabel te maken zal op klei- en veengrond een groot deel van het groeiseizoen ’s avonds en ’s nachts mest uitgereden moeten worden.

 

5 reacties


Reacties

Het mest uitrijden met temperatuur boven de 2o graden en droog weer levert veel stank op in onze buurt . Reeds meerdere malen hier een klacht over gedaan bij verschillende instanties en gemeentes. Deze zeggen hier niets aan te kunnen doen. Ook bij snachts uitrijden veel lawaai maar de stank is er niet minder om. Dus stoppen met het vele mest ( ammoniak) uitrijden zou .n de pan.!!

WAAROM KAN DIE MEST niet super verdund worden en MET super gehakseld STRO & HOOI vermengd worden, zoals op die ouderwetse MESTHOOP?? Dan is er meer evenwicht in deze mestmassa, lijkt mij .Want waarom kon die combinatie mest/ stro/ hooi DAN vroeger wel , EN nu NIET MEER ??

Mooi ideeën en regels waarbij de boer en loonwerker nog meer nachtdiensten moeten draaien naast hun dagelijks werk. Laten de bedenkers eerst maar een maand de haalbaarheid van hun regels testen, dan is enige nuancering wel op zijn plaats!

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.